Jak správně pečovat o nemocného člena rodiny? Rady našich prababiček vám pomohou i dnes

rubrika: historické články / lékařství a zdraví, původně vyšlo: Šťastný domov - 1908, autor neuveden.
Zajímá vás, jak se před více jak sto lety naše prababičky staraly o nemocné členy své rodiny? Jak tehdy vypadala správná domácí péče o nemocné děti i dospělé, aby se mohli brzo uzdravit? Historický článek z roku 1908 vám nabízí řadu užitečných rad, z nichž mnohé ani dnes neztratily nic ze své užitečnosti.
Následující text pochází z roku 1908

Několik pokynů k obsluze nemocných.

— Nedovol nikdy nemocnému, aby si odměřil teplotu podle svého vlastního přání, neb nemocný chce obyčejně lépe znáti svou teplotu, nežli ošetřovatel.

— Nikdy nepřikládej láhve s horkou vodou nezabalené k tělu; vždy je obal flanelem.

— Nepřipusť, aby nemocný byl vyburcován z prvního spánku. Neklam sebe myšlenkou, že spí-li nemocný ve dne, nebude moci v noci spáti. Pamatuj, že čím více nemocný spí, tím že je ospalejší.

— U nemocného neměj nikdy na spěch, konej vše zvolna.

— U postele nemocného nestůj, aniž sebou trhej; hleď býti klidna a seď, aby tě nemocný viděti mohl.

— Nemocnému ihned posluž, by dvakráte o něco žádati nemusil.

— Nesuď stav nemocného podle vzezření, jaké má, když s tebou mluví; asi za hodinu po rozprávce se na něj podívej.

— Nepředčítej dítkám z knihy, můžeš-li jim vyprávěti z paměti. Nečti nikdy rychle, ale vykládej zvolna, tím právě se bude nemocnému zdáti, že pohádka jest krátká.

—Je-li možno, hleď, aby osoba nemocná obývala dvě světnice.

— Nemocní často ubíjeni jsou přílišnou laskavostí, jmenovitě, když se jim dopřává nestravitelných lahůdek a pamlsek. Některému nemocnému lépe prospěje půst — nejlépe ale dáti přirozenosti samé příležitost dopomoci si ve stav bývalého zdraví.

— Kafr jest jedním z nejlepších vykuřovatelů pro pokoj nemocného. Připravte si kousek kafru na talířek a kdykoliv jest toho potřeba přiložte k němu špičku do červena rozpáleného pohrabáče z kamen. Vzniklé takto výpary vyčistí velmi příjemně vzduch ve světnici.

— Nemůže-li nemocný v posteli usednouti a není-li po ruce konvičky s rourkou, může posloužiti i obyčejná skleněná trubička k podávání léků a tekutých potravin.

— Nikdy nemůžeme předvídati, co v nejbližším okamžiku se státi může. Velí proto opatrnost býti připravenu pro případ nemoci. V mnohých rodinách nastává velký zmatek, onemocní-li na př. matka nebo milované dítě. Jsem jista, že by se takovému nepopsatelnému zmatku předešlo, mnoho rozčilení nemocnému i jeho okolí uspořilo, kdybychom se pro podobný případ nemoci dovedli připraviti. Nepatří k tomu mnoho — malá sbírka nejnutnějších léků, vždy pohotové prádlo k převlékání i prádlo ložní.


Původní zdroj historického článku:
Šťastný domov - 1908, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
9. srpna 2023


Diskuze k článku „Jak správně pečovat o nemocného člena rodiny? Rady našich prababiček vám pomohou i dnes“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.