Jak se ve Švýcarsku volí Miss kráva

původně vyšlo: Česká hospodyně 1904, autor neuveden.
Baví vás sledovat volby královny krásy? Ve Švýcarsku mají tradici výběru trošku jiné miss. Článek z roku 1904 vám popíše, jak tehdy probíhala volba královny mezi krávami.


Kráva královna.

Ve švýcarském kantonu valliském panuje dosud starý zvyk, jenž udržuje se s náramnou horlivostí.

Každoročně, když se vyhání dobytek na Alpy, koncem června neb začátkem července zápasí krávy o přednost mezi ostatními přes celé léto.

Nehledě k tomu, že si to majitel takové krávy-královny za velikou čest pokládá, má z toho také skutečný prospěch, neboť jeho kráva jest všude napřed a za ní ostatní krávy, které s ní stáje obývaly a vyhledá si proto také nejlepší krmení.

Kdo jest zápasům přítomen, přizná, že súčastní se ho krávy s plným vědomím významu. — Hned časně z rána schází se horalé a horalky ve svátečních šatech. Vrchní pasák předvolává krávy dle jmén a tyto samy na zápasiště předstupují. Aby se předešlo nebezpečným poraněním, otupují se kravám rohy tím způsobem, že se na špičku navlékne velký bezedný náprstek a co ven vyčnívá, spiluje se.

Zápasištěm je velká louka, kde se lidé usadí na kamenech a dobytek všechen udělá velký kruh. — Nejdříve vystoupilo při jednom takovém zápasu 30 krav, rozhlížely se kolem, řvaly a rohy zem rozrývaly. Poznenáhla vytvoří se skupiny zápasnic mezi sebou bojujících. Mladá zvířata po prvních nárazech odstupují a staví se za diváky.

Zvláště vyznamenala se jedna překrásná kráva; již tři odpůrkyně porazila a vždy ještě řevem vyzývala. Konečně dostavila se „královna“ od loňska. Byl to tuhý boj a teprvé když byla loňská vítězkyně dvakráte k zemi sražena, dlouho a pronikavě pozorovala svou sokyni, jako by na ní vyhledávala nějaké slabosti, kterých by mohla využiti a pátrajíc patrně marně, zvolna odtáhla a pole nové královně přenechala.

Ihned ostatní krávy novou královnu uznávají, stále za ní chodí a zřídka kdy se stává, že by některá kráva chtěla jí přednost její upírati, tato pak ale špatně pochodí.


Původní zdroj historického článku:
Česká hospodyně 1904, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
13. prosince 2019


Diskuze k článku „Jak se ve Švýcarsku volí Miss kráva“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.