Jak psát úřadům a důležitým lidem? Oslovte je podle etikety z roku 1899

rubrika: historické články / rodina, móda a životní styl, původně vyšlo: Bon ton pro dámy a pány - 1899, autor Karel Bochovský.
Když chcete psát email nebo dopis vysokému úřadu či vlivné osobě, tak je náležité oslovení první důležitý bod, který vám může pomoci ke kýženému cíli. Poučný i zábavný návod, jak v psaném projevu s náležitou úctou oslovovat důležité osoby, vám nabízí článek z roku 1899.
Následující text pochází z roku 1899

Titulatury.


Osoby světské:

Císaři pánu: Vaše Císařské a Královské Apoštolské Veličenstvo!

Arciknížeti rakouskému: Vaše Císařská a Královská Výsosti!

Knížeti: Vaše knížecí Milosti! Nejjasnější kníže!

Hraběti: Vaše Osvícenosti! Vysoce urozený pane hrabě! Vaše hraběcí Milosti!

Baronovi: Vysoce urozený pane barone!

Rytířům a nižším šlechticům: Urozeny Pane!


Osoby duchovní:

Knížeti-arcibiskupu: Vaše knížecí arcibiskupská Milosti! Nejdůstojnější pane arcibiskupe!

Biskupovi: Vaše biskupská Milosti!

Kanovníkovi: Veledůstojný Pane!

Děkanovi, faráři: Důstojný Pane!


Úřady světské:

Ministerstvu: Vysoké c. k. ministerstvo !

Sněmu: Vysoký sněme království českého! Vysoký sněme markrabství Moravského!

Místodržitelství: Vysoké c. k. místodržitelství!

Zemské školní radě: Veleslavná c. k. zemská školní rado!

Zemskému výboru: Veleslavný výbore zemský království českého! (markrabství Moravského!)

Okresnímu pol. úřadu: Slavné c. k. okresní hejtmanství!

Okresní školní radě: Slavná c. k. okresní školní rado!

Nejvyššímu soudu: Veleslavný c. k. nejvyšší soude!

Vrchnímu soudu zemskému: Veleslavný c. k. vrchní zemský soude!

Krajskému soudu: Veleslavný c. k. krajský soude!

Okresnímu soudu: Slavný c. k. okresní soude!

Obchodnímu soudu: Slavný c. k. obchodní soude!

Městské radě: Slavná městská rado!

Místní školní radě: Slavná místní školní rado!

Obecnímu zastupitelstvu: Slavné obecní zastupitelstvo!

Ordinariatu: Nejdůstojnější arcibiskupský (biskupský) ordinariate!

Konsistoři: Vysoce důstojná konsistoři!

Vikariatu: Důstojný arcibiskupský (biskupský) vikariate!

Farnímu úřadu: Důstojný farní úřade!


Užívej titulů pokud možná správných, neboť mnohé osoby dosud této formalitě přikládají nemalou cenu.

Zkrátky P. T. (pro titulo) užívá se pouze ve stycích obchodních a oběžnících.


Původní zdroj historického článku:
Bon ton pro dámy a pány - 1899, autor Karel Bochovský.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
7. dubna 2021


Diskuze k článku „Jak psát úřadům a důležitým lidem? Oslovte je podle etikety z roku 1899“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.