Jak psát úřadům a důležitým lidem? Oslovte je podle etikety z roku 1899

původně vyšlo: Bon ton pro dámy a pány - 1899, autor Karel Bochovský.
Když chcete psát email nebo dopis vysokému úřadu či vlivné osobě, tak je náležité oslovení první důležitý bod, který vám může pomoci ke kýženému cíli. Poučný i zábavný návod, jak v psaném projevu s náležitou úctou oslovovat důležité osoby, vám nabízí článek z roku 1899.


Titulatury.


Osoby světské:

Císaři pánu: Vaše Císařské a Královské Apoštolské Veličenstvo!

Arciknížeti rakouskému: Vaše Císařská a Královská Výsosti!

Knížeti: Vaše knížecí Milosti! Nejjasnější kníže!

Hraběti: Vaše Osvícenosti! Vysoce urozený pane hrabě! Vaše hraběcí Milosti!

Baronovi: Vysoce urozený pane barone!

Rytířům a nižším šlechticům: Urozeny Pane!


Osoby duchovní:

Knížeti-arcibiskupu: Vaše knížecí arcibiskupská Milosti! Nejdůstojnější pane arcibiskupe!

Biskupovi: Vaše biskupská Milosti!

Kanovníkovi: Veledůstojný Pane!

Děkanovi, faráři: Důstojný Pane!


Úřady světské:

Ministerstvu: Vysoké c. k. ministerstvo !

Sněmu: Vysoký sněme království českého! Vysoký sněme markrabství Moravského!

Místodržitelství: Vysoké c. k. místodržitelství!

Zemské školní radě: Veleslavná c. k. zemská školní rado!

Zemskému výboru: Veleslavný výbore zemský království českého! (markrabství Moravského!)

Okresnímu pol. úřadu: Slavné c. k. okresní hejtmanství!

Okresní školní radě: Slavná c. k. okresní školní rado!

Nejvyššímu soudu: Veleslavný c. k. nejvyšší soude!

Vrchnímu soudu zemskému: Veleslavný c. k. vrchní zemský soude!

Krajskému soudu: Veleslavný c. k. krajský soude!

Okresnímu soudu: Slavný c. k. okresní soude!

Obchodnímu soudu: Slavný c. k. obchodní soude!

Městské radě: Slavná městská rado!

Místní školní radě: Slavná místní školní rado!

Obecnímu zastupitelstvu: Slavné obecní zastupitelstvo!

Ordinariatu: Nejdůstojnější arcibiskupský (biskupský) ordinariate!

Konsistoři: Vysoce důstojná konsistoři!

Vikariatu: Důstojný arcibiskupský (biskupský) vikariate!

Farnímu úřadu: Důstojný farní úřade!


Užívej titulů pokud možná správných, neboť mnohé osoby dosud této formalitě přikládají nemalou cenu.

Zkrátky P. T. (pro titulo) užívá se pouze ve stycích obchodních a oběžnících.


Původní zdroj historického článku:
Bon ton pro dámy a pány - 1899, autor Karel Bochovský.datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
7. dubna 2021


Diskuze k článku „Jak psát úřadům a důležitým lidem? Oslovte je podle etikety z roku 1899“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.