Jak Olomouc po staletí bojovala proti Židům aneb historie antisemitismu na Moravě i v Čechách

rubrika: historické články / rodina, móda a životní styl, původně vyšlo: Lidové noviny - 1921, autor neuveden.
Řada lidí si dnes myslí, že antisemitismus, nenávist a odpor k lidem židovského původu přinesl až nacismus a Adolf Hitler. Ve skutečnosti bylo postavení Židů v Evropě velmi složité už dávno předtím. Historický článek z roku 1921 vás seznámí s tím, jak se proti Židům na svém území po dlouhá staletí bránila Olomouc i další naše královská města.
Následující text pochází z roku 1921

Olomouc a židé.

Židům dařilo se v zemích českých za Přemyslovců a Lucemburků velmi dobře; i měli tedy v Olomouci své ghetto, židovskou ulici, hřbitov i modlitebnu. Ale v polovici 15. století nastal proti židům odpor a tak se stalo, že města zeměpanská, řečená »královská«, židy vyháněla.

Židé z Olomouce roku 1454 vyhnaní pohostinně přijati v »panských« městech Prostějově a Tovačově. I pokládali to Olomoučané mezi »svobodami a výsadami« svými, že židů žádných neměli, pročež o tyto své svobody a výsady úzkostlivě pečovali už do nejnovějších dob.

A tak po celých 394 let nesměl se žid v Olomouci usaditi. Že ovšem prostějovští a tovačovští židé s Olomoučany dělali obchody, přesvědčí se lehko, kdo nahlédne do tovačovské knihy ortelů olomouckých.

I měli židé ne sice na trhu olomouckém, ale tím více před právem olomouckým — mnoho zaměstnání. A právě před pány soudci olomouckými vycházelo na jevo, jaké podloudné a tajné obchody (»haimlichen Hanndel«) s obyvateli a též měšťany olomouckými vedou židé.

Protož pro uvarování dalších škod, aby olomoučtí lidé na svých živnůstkách nehynuli, purkmistr a všecka rada 1537 v pátek, den sv. Františka, se usnesla, aby žádný žid v Olomouci se nesměl ukázati, leč by měl jaké řízení před právem městským, anebo za jinou nějakou podstatnou příčinou, ale že jemu po každé od purkmistra bude vyměřeno, od které do které hodiny v Olomouci dlíti smí.

Taková a podobná usnesení opětovala se napořád až téměř do nejnovějších dob.


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1921, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
10. listopadu 2023


Diskuze k článku „Jak Olomouc po staletí bojovala proti Židům aneb historie antisemitismu na Moravě i v Čechách“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.