Jak na lidi působí alkohol? Zapomenutá legenda o Rozumu a žábě vám vtipně ukáže následky střídmého i nadměrného pití alkoholu

rubrika: historické články / lékařství a zdraví, původně vyšlo: Lidové noviny - 1925, autor hgr.
Dáte si občas rádi skleničku alkoholu? A nebo spíš dvě, tři, čtyři a víc? Historický článek z roku 1925 vám na dnes už dávno zapomenuté legendě o veselých žábách názorně vysvětlí, proč trochu alkoholu způsobí veselou náladu, ale hodně alkoholu má za následek především bolest hlavy.
Následující text pochází z roku 1925

Jak účinkuje víno

Jak víno účinkuje na člověka, o tom vypravuje lato slovinská báje: Dokud Noe nepoznal vína, pil jen vodu. Ve vodě byly žáby a ty se doslaly Noemovi do žaludku. Když pak začal píti víno, znechutil se žábám tento nový mok a proto zděšeně pobíhaly v žaludku sem tam.

Jedna z nich, nemohouc snésti zápach vína vyskočila ven a škrábala se pomalu vzhůru do hlavy, kde zaťukala na dveře domku, v němž sídlil Rozum.

Rozum, jenž byl velmi pohostinný, otevřel žábě a jal se s ní bavili. V tu dobu bylo Noemovi tak veselo na mysli, že se znovu napil vína. Tehdy utekla ze žaludku druhá žába a Rozum jí ochotně otevřel.

Žáby daly se do veselého prozpěvování a Rozum nemohl se jim dosti nasmáli. A Noe byl také vesel, zpíval si a opět vypil sklenici vína.

Hned nato přiběhla třetí žába do hlavy. Rozum jí otevřel, ale nerad, protože bylo v domku málo místa a on nemiloval četných a hlučných společností. Avšak rozpustilé žáby se nic nebály. Chtěly všechny tři mluvit najednou, jedna druhou překřiknout, ba začaly se hašteřit a do sebe strkali.

S nimi zároveň i Noc tak rozvázal, že měla žena jej co drželi. Chvílemi ji horoucně tiskl na prsa, objímal a líbal, najednou zas dal se do hubování a naposledy jí hrozil bitím, nebude-li mlčeli. Když nalil čtvrtou sklenici a vylil ji do žaludku, vyběhla odtud čtvrtá žába. Rozum nechtěl ji vpustili.

Podle chorvátského pořekadla: Síla se boha neprosí, vrazila tedy do domku bez povolení. Domek byl pro pět osob příliš těsný i začalo v něm praštět a pukat. Žáby vyhodily z domu nejprve Rozum, potom vše co v něm bylo roztrhaly a polámaly.

Posléze daly se do sebe, až všecky upachtěny a potlučeny, na polo mrtvy umlkly. A co dělaly žáby, dělal též opilý Noe. Když Noe přišel k sobě, žáby se vrátily opět do žaludku a Rozum do svého domku. Ale běda! Našel tam všecko polámané a zpustošené.

Rozum byl ale bystrý umělec a brzo měl svůj příbytek v plném pořádku. Tou dobou přešla i Noeho otupělost a jeho tělo i duch znovu okřál.


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1925, autor hgr.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
6. června 2023


Diskuze k článku „Jak na lidi působí alkohol? Zapomenutá legenda o Rozumu a žábě vám vtipně ukáže následky střídmého i nadměrného pití alkoholu“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.