Jak doma vyléčit zlomenou ruku nebo nohu? Takhle se to dělalo v roce 1909

rubrika: historické články / lékařství a zdraví, původně vyšlo: Amerikán - 1909, autorka Josefina Hillová.
Ať už se to stane na namrzlém chodníku nebo při lyžování, tak zlomenina je v této době jeden z nejčastějších úrazů. Zajímá vás, jak se tento nepříjemný úraz léčil v roce 1909? Dobový článek vám podrobně popíše, jak se tehdy zlomenina léčila v domácích podmínkách.
Následující text pochází z roku 1909

Co dělati v případu zlomení kosti.

Jest velmi důležilo pro všechny domácí ošetřovatelky, by rozuměly zlomeninám, totiž by měly aspoň částečnou vědomost jak sesadit kosti dohromady a jak ošetřovat nemocného po několik následujících týdnů.

Je-li to těžší zlomenina ruky, rámě neb nohy, bude nemocný upoután v nejpříznivějším případě šest neděl na lůžko a ošetřovatelka nalezne potřebu vědět něco o ranhojičství a ranhojičském ošetřování. Přihodí-li se případ zlomeniny v osamělém místě, tak že to vezme několik hodin, nežli může býti přivolán lékař, musíte sebrat všechnu svoji odvahu, poněvadž se může stát, že tuto musíte upotřebit, byste ulehčily trpícímu.

Stane se, že kost jest zlomena, kůže na povrchu však není poškozena, přes to však zlomená kost může býti v takové posici, že působí sousedním svalům, masu a žílám nesnesitelné bolesti. Když v takovém případě můžete sesadit kost aspoň prozatímně do příchodu ranhojiče, ušetříte tím postiženému mnoho bolestí.

K takovému sesazení kostí umístěte jednu ruku nad a druhou pod zlomeninou a táhněte ruce od sebe tak, by konce zlomené kosti běžely do sebe hladce. Po tomto, když vidíte, že noha neb ruka jest narovnána a zdá se býti opět v pravé posici, hleďte, by postižený co nejklidněji ležel a vezměte dva kusy dřeva neb něco těžkého, zaobalte do ručníku tak, by netlačily a přiložte na každou stranu nohy neb ruky a těsně přivažte.

To jest as všechno, co můžete prozatím dělat pro zlomeninu a proto můžete obrátit svoji pozornost k nemocnému. Tento zajisté že se velmi lekl a proto bude dobře, dáte-li mu trochu kořalky s vodou neb šálek čaje neb kávy.

Nedovolte sousedům, by se nahrnuli do pokoje, neboť jest záhodno uchránit nemocného před všelikým rozčilením. Když přes to jeden neb dva zůstanou, nedovolte jim žádný rozhovor. Obyčejně rodina neb přátelé hovoří příliš mnoho k nemocnému, zkoušejíce ho rozveselit.

Většinou však jest ticho daleko lepší než takovéto povrchní bavení. Nechte pokoj v polotemnu, dejte časem nemocnému napiti vody a přikrejte jej teple, neboť chvilkové záchvaty zimnice se dostaví následkem nervového otřesu. Posilněte se samy, byste byly připraveny, když lékař přijde. Nevynechávejte vaše jídlo, když přijde čas, ze sympatie k nemocnému.

Toto jest chyba, které se domácí ošetřovatelky velmi zhusta dopouští právě v čase, když nejvíce potřebují svoji fysickou sílu a svěžest, by mohly pečovat o nemocného. Lékař, nepřijde-li direktně ze sousedství bez zastávky doma, přinese si vše potřebné při zlomenině sám. Přijde-li nepřipraven, bude potřebovat malé tenké kousky prkna neb latě, čistou bavlnu (vatu) k obložení mezi kůží a desky, novou bílou muselinovou látku rozstříhanou v pásky na obvaz, několik ochranných špendlíků a jeden neb dva zvláštní polštáře ku podložení pochroumané končetiny.

Obvaz se nesejme po několik dnů, vyjma v případu zápalu. Tento se přihlásí horečkou, bolestmi ve zlomeném místě, ztrátou chuti k jídlu a celkovým onemocněním. V tom případě lékař sejme obvaz a přiloží několikráte roztok ku snížení zápalu, jako mokré obklady karbolové kyseliny jedna třicetina, t. j. 1 část této kyseliny a 30 částí vody, neb slabší roztok vzhledem k síle zápalu.

Při ošetřování nemocného se zlomeninou jest ranhojičské ošetřování zapotřebí. Věnujte pravidelnou pozornost vlasům. Tyto mají býti kartačovány a česány dvakrát denně. Nemocný má se zdržovati od jídla a plná těžká dieta jest záhodna. Již pouze samotné ležení přivádí netravitelnost a zastavuje játra v činnosti a nemá-li nemocný trpěti ještě tímto způsobem, jest přísná dieta nevyhnutelnou.

Změňte spodní povlak na posteli každý den a vykartáčujte drobty z postele než shasnete světlo. Jest výhodnějším míti malé přetahovací povlaky neb kusy starých povlaků. Dejte tyto pod nemocného přes pravidelný povlak. Je-li nemocný velký a těžký, otázka zvedání jest velmi vážná.

V nemocnicích ovšem mají vše zařízeno, jinak jest to však v privátním domě neb na venkově a musí se vypomáhat všelijak. Je-li nad postelí hák, hřeb neb pod., může se na tento upevnit kožený pás neb provaz a nemocný může se snadno nadzvednouti uchopením za tento. Nenechte játra zastavit v práci, dejte nemocnému hořké soli neb minerální vody každý den, je-li zapotřebí.

Držte pokoj chladný a dobře větraný. Bavte nemocného, mějte čerstvé květiny v pokoji, dovolte známým přijít, ale nikoliv více než dva pojednou. Přičiňte se, by těch šest týdnů bylo pro nemocného co možná příjemných a udržujte jej při dobré mysli a veselého co možno nejvíce.


Poznámka Bejvávalo.cz
Výše uvedený historický text prosím berte pouze jako zajímavost, nikoliv jako návod k léčení zlomenin. Zlomenou končetinu musí léčit kvalifikovaný lékař!


Původní zdroj historického článku:
Amerikán - 1909, autorka Josefina Hillová.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
17. února 2023


Diskuze k článku „Jak doma vyléčit zlomenou ruku nebo nohu? Takhle se to dělalo v roce 1909“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.