Jak alkoholismus rodičů působí na vzdělání a inteligenci jejich děti?

rubrika: historické články / rodina, móda a životní styl, původně vyšlo: Národní listy - 1908, autor neuveden.
Prázdniny a dovolené jsou časem odpočinku a relaxace, ale také časem zvýšeného pití alkoholu. Vždyť nám i nejrůznější reklamy tvrdí, že nejlepší letní zábava je se sklenicí piva nebo jiného alkoholu v ruce. Článek z roku 1908 vám ale na konkrétních případech ukáže, jak tragicky na děti působí, pokud rodiče alkohol nezvládnou a propadnou alkoholismu. Kolik toho ve srovnání s článkem denně vypijete vy?
Následující text pochází z roku 1908

Děti alkoholikův.

Hnutí antialkoholické patří zajisté mezi užitečné proudy, které k nám přišly z ciziny. Hnutí to nemůže se ovšem vyhnouti praktické paedagogice.

Ve Švédsku, Anglii, Belgii i Francii a jinde zabírá propagace abstinentní i školu národní a má již svou methodu, svoje prostředky a ovšem i svoji literaturu. Tendenční články, povídky, létáčky pro mládež s ilustracemi, básničky, podvojné obrazy, znázorňující odporný stav alkoholika oproti rodinnému štěstí střídmých a jiné pomůcky slouží hnuti protialkoholickému.

U nás zatím o věci se theoretisuje a připravuje půda. Jsou již mezi praktickými paedagogy jednotlivci boji proti alkoholu upřímně oddaní. Zvláště učitel Jan Nepokoj je nadšeným enthusiastem abstinentním — a několik takových enthusiastů dovede vždy strhnouti řady proselytů!

Nedávno přednášel učitel Nepokoj v jednotě Komenského o dětech z rodin střízlivých a alkoholických a vynesl tu na světlo některé zajímavě výsledky svého vlastního šetření, že neváháme o nich se tu podrobněji zmíniti.

Položiv si otázku, do jaké míry alkoholismus rodičů působí na duševní stav dětí, prozkoumal 43 alkoholických rodin, posílajících své děti do jedné školy.

Pijany možno rozdělili dle míry, v jaké alkoholismu propadli, na tři kategorie. Z uvedených 43 rodin bylo chronicky i akutně alkoholických otců, zjevných a veřejně známých opilců, lidí spustlých, 10 t. j. 23%. Ve druhé skupině, kamž zařazeni jsou chronickým alkoholismem zatížení pijáci, kteří jakž takž své povolání zastávají a denně pijí asi 6 l. piva a několikráte čaj nebo černou kávu s rumem, bylo 16 otců, t. j. 37%. Ve skupině „střízlivých" pijáků, t. j. lidi, kteří pijí denně asi 3 l. piva a občas sklenku kořalky a kávu s rumem, bylo 14 otců, t. j. 33%. Tři otcové (7%) zemřeli, z nichž 2 mrtvicí.

Děti všech těchto otců bylo možno dobře sledovati ve škole a výsledky pozorování jsou tyto: Žáci, pocházející z otců alkoholiků, jsou bledí, slabí, chatrní, tělesně zakrnělí, ba i deformovaní. Některým špatně chutná. Málo spějí. Mají zjevný sklon k neurasthenii.

Dle povahy duševní jsou skoro vesměs těkaví, hraví. I žáci zámožnějších rodin, pečlivě doma vedení, marně bojují s roztržitostí. Okamžiky pozornosti se tu a tam jeví, ale bývají tuze krátké. Naproti tomu jsou děti občas ve chvílích úplného bezvědomí, ba někteří žáci jsou časem jako nepříčetní.

U některých jeví se nápadně střídavé výbuchy citové, jež se stupňují v zlostnictví tak mocné, že hoši ve zlosti na zemi klesají a vědomí pozbývají. Ti, kteří výjimečně jsou velkého těla, jeví hrubost a náklonnost ke křiklounství a rvaní. Jsou v řeči i chování neobratní, ale ve snaze vyrovnati se jiným nasazují pěst, činí urážky i násilí jiným.

Dobrá třetina těchto ubohých dětí jsou žáci apatičtí, lhostejní, předčasně sestárlí. U mnohých objevuje se notorická lhavost a zlomyslnost. Jsou mezi nimi děti zádumčivé a melancholické.

Takový jest stav dětí alkoholiků, při čemž sluší podotknout i, že větší míra alkoholismu otců, dle zmíněných kategorií, má za následek větší úpadek dítěte. Naproti tomu vyšetřeno, že 18 dětí na téže škole nejlépe prospívajících, je z rodin střízlivých.

Zajímavo jest sledovali prospěch sourozenců, pozorovaných z rodin alkoholických.Docházíme ku pravidlu, že děti nejstarší jsou poměrně nejschopnější. Čím mladší děti, tím degenerovanější.

Toto pravidlo je téměř bez výjimky. Několik ukázek! V jedné alkoholické rodině vyšlo nejstarší dítě z třetí třídy školy měšťanské, druhé vyšlo již ze druhé třídy školy měšťanské a tři nejmladší se ani na měšťanskou školu nedostaly a vyšly z páté třídy školy obecné.

V jiné rodině nejstarší dítě bylo vyloučeno z třetí třídy školy měšťanské, mladší dítě je již třetím rokem v první třídě školy měšťanské a nejmladší tříleté dítě trpí velikými zlobnými záchvaty křečovitými. Z jiné rodiny nejstarší dítě dospělo ve 14. roce do III. třídy měšťanské; mladší ve 13. roce jen do 1. třídy měšťanské školy. Další 10leté dítě bude opakovati poprvé ve 4. třídě školy obecné a poslední 7leté dítě bude poprvé opakovati již ve 2. třídě obecné školy.

Patrno, že děti, narozené v době, kdy organismus otcův byl ještě zdatnější, jsou i nadanější než jich sourozenci, kteří přišli na svět, kdy otec stále více a více alkoholismu propadal.

Paedagogika tu může působiti jen poučováním mládeže, bohužel někdy již následky alkoholismu rodičů stižené, ale nemá moci, aby zlu bránila v kořenech. K osvobozovacímu dílu, vymaňujícímu lid i inteligenci z alkoholismu, musí se spojiti u nás všichni činitelé, máme-li zachovati si duševně i tělesně zdravou generaci.

Nejen poučování, ale příklad a zvláště změna sociálních poměrů musí nastati, aby rostl počet rodin střízlivých a tudíž zdravou generaci zabezpečujících. Tu pak ovšem nastává kompetence a práce jiných kulturních činitelů.

Paedagog může jen poukázati k smutnému faktu, že rostoucím alkoholismem přibývá neschopných a nenadaných dětí! Smutná perspektiva!


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1908, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
26. června 2023


Diskuze k článku „Jak alkoholismus rodičů působí na vzdělání a inteligenci jejich děti?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nejčtenější články
za posledních 30 dní
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.