Ideální povaha do manželství: cholerická, erotická nebo nějaká úplně jiná?

rubrika: historické články / rodina, móda a životní styl, původně vyšlo: Brána do štěstí života - 1928, autor Jan Pauly
Jakou povahu by měli mít manželé, aby měl jejich vztah co největší naději na dlouhé trvání? Jak se od sebe rozezná nervosní, erotická, cholerická, melancholická, sangvinická a flegmatická povaha? To vám prozradí text z knihy z roku 1928, určené mladým lidem, hledajícím si své partnery pro společný život.
Následující text pochází z roku 1928

Povaha.

Výslednice životních sil jest u každého člověka jiná a proto každý člověk má svou vlastní povahu, čili individualitu. Nejlépe s každým člověkem vyjdeme, když s ním jednáme dle jeho individuality, když béřeme zřetel k jeho povaze, ale toho každý nedovede, ba ani dovésti nemůže.

Proč? Poněvadž každá povaha s každou se nesnese i při nejlepší vůli a při největším přemáhání, neboť jsou povahy. které se naprosto nesnášejí — antipatické. Pro soužití manželské jest třeba povah sympatických, tedy povah, které mohou svojí činností vyvolati harmonii života, jeho soulad. A tu dlužno přihlížeti k tak zvaným letorám, čili temperamentům člověka.

Co jest letora?

Tělo lidské sestává z určitých orgánů. Jsou-li tyto orgány všechny zdravé a normálně vyvinuté a normálním duchem řízené, jest člověk normálně zdráv a jeho funkce životní jsou úplně normální. Avšak takový ideál člověka jest celkem vzácný, poněvadž orgány každého skoro člověka vykazují zvláštní anomalie, nepravidelnosti, tu větší, tu menší a proto i životní jeho úkony a duševní stavy vyznačují se různými nepravidelnostmi.

Proto každý člověk má svůj zvláštní tělesný a duševní stav, čili svou letoru nebo temperament. Než přes tuto individualní různost možno pozorovati u lidí zvláštní shodné stavy, takže možno mluvili o rozdělení letor.

Na systému nervovém založena jest letora: a) nervosní, b) erotická, c) cholerická, d) melancholická. Na systému krevním povaha: a) sanguinická a b) flegmatická.

1. Letora nervosní.

Lidé této letory jsou příliš citliví a nedůtkliví, všude narážejí a jejich nedůtklivost jim působí mnoho nepříjemností v životě. Baží stále po novotách a když něčeho dosáhnou, hned se toho nabaží. Pohlavní hnutí bývá u nich značné. Jsou podezřívaví a nepokojní.

Duše jejich touží po lásce, která se mění v zášť, nenalézá-li souhlasu. Lidé takoví bývají příliš živí, řeč jejich jest rychlá, jsou hubení a štíhlí, oko jejich jest neklidné. Jednání s takovými lidmi bývá dosti nesnadné a manželství s nimi bývá spojeno s častými domácími srážkami a nepříjemnostmi.


2. Letora erotická.

Lidé této letory vyznačují se silně vyvinutým pohlavním ústrojím a značnou silou produktivní. Oko jejich bývá chlípné a dolejší pysk příliš tlustý; hlas mívají silný a zvučný.

Letora tato v mládí svádí k onanii, v pozdějších letech k různým pohlavním výstřednostem, zaviňuje pohlavní nákazy, v manželství bývá příčinou nevěry, rozvodů a celé řady neštěstí.


3. Letora cholerická.

jest povaha nejlepší. Cholerik bývá nadaný, snadno chápe, dobře se učí, jest v práci vytrvalý, v jednání rozhodný a pevný. Touží po vyniknutí, po cti a vážnosti a žene se za cílem svým beze všech ohledů. Jest však velmi popudlivý, ku mstě, ba i k ukrutnému jednání velmi náchylný.

Lidé této povahy řídí obyčejně běh světa a určují osudy národů. V lásce jsou stálí, schopní velikých obětí pro osobu milovanou, na druhé straně bývají strašnými nepřáteli. Cholerik bývá výborným manželem a vzorným otcem, jestliže se mu dostane ženy vhodné; byl-li však zklamán, bývá strašným, bezohledným a ukrutným.

Cholerik záhy ztratí vlasy, bývá přísný, pohled jeho jest ostrý a pronikavý, oko živé a zářivé, chůze pevná a jistá, řeč rozhodná.

4. Letora melancholická.

Melancholik jest samotář, společnosti se rád vyhýbá, jest nesdílný a nedůvěřivý, tajný, rád se přetvařuje a nerad dává najevo, co uvnitř cítí. Duše jeho jest plna chmurných myšlenek, jimiž stále ruší pokoj sobě i cizím. Oko jeho bývá nepokojné, smutné a vpadlé, vlas obyčejně černý, pohyb zdlouhavý a mdlý.

Melancholik pro svou podezřívavost, tvrdošíjnost, pro svou mrzutou náladu a přetváření mnoho štěstí do manželství nepřináší..

5. Letora flegmatická.

Flegmatik bývá obyčejně tlustý, oko mívá modré a mdlé, zdlouhavě a klátivě chodí a rád dlouho spí. Vlas mívá bělavý, vous slabý. Inteligence mívá málo. Bývá nečinný a lenivý, vše mu jest jedno. Ztěžka se rozhněvá a když, pak hledí hned zase vše napraviti.

Jsou to lidé sice hodní, dobří, laskaví, hádek a nepřátelství nemilují, zdvořilí, lsti neznají, v úsudku jsou klidní a rozšafní, pohlavně slabí, bojácní, rádi dobře jedí. Ale těžko je bývá pro něco rozohniti. Jdou nejraději vyšlapanou cestou. Jinak jsou to lidé hodní, se vším spokojení a šťastní a nemálo trpěliví.


6. Letora sanguinická.

Sanguinik jest plnokrevný, má mohutná prsa, červenou tvář, vlas kaštanový, postavu vysokou, hezky urostlou, oko hbité, pohled veselý a milý.

Každý ho má rád na první setkání. Bývá veliký dobrák. Hned vybuchne, ale za chvíli o ničem neví.

Jest laskavý a dobročinný, obrazotvorností jeho jest živá a pamět velmi dobrá. Jest však nestálý; v lásce brzo vzplane a hoří, ale brzo ochladne. V chování bývá velmi milý, pozorný a vděčný, rád užívá a má rád veselí, pohlavní vášni rád silně hoví a s věrností k ženě to tak přísně nebéře. O budoucnost se mnoho nestará a bývá vůbec lehkomyslný.


Tyto povahy zřídka vyskytují se čisté, bývají obyčejně pomíšeny, ale jedna z nich přece obyčejně nabývá vrchu. Letory se obyčejně dědí po rodičích.

Přirozený pud vábí k sobě povahy různé, které harmonují a ve spolek se doplňují a odpuzuje povahy stejné; na př. prudký muž hledává tichou ženu, ohnivá žena chladnějšího muže, energický muž touží po ženě slabší, energické ženě se zase líbí muž slabší povahy a pod.

Povahy, které se doplňují, spolu obyčejně sympatisují, kdežto povahy, které by se stupňovaly, jsou si obyčejně nesympatické.

A to jest právě dobrá věc pro manželství; neboť dostanou-li se za sebe dvě povahy, energické, mívají spolu časté srážky, dvě povahy flegmatické vyvinují málo životní síly a pod.

Přijde-li však povaha cholerická dohromady, s povahou flegmatickou, tu energická povaha se flegmatickou jaksi brzdí, kdežto flegmatická energickou jaksi pohání. V tom směru již příroda sama se stará o dobrý výsledek.

Nejlepší manželství bývá mezi osobami, jichž povahy co nejvíce spolu sympatisují, se v celek doplňují a utužují.


Původní zdroj historického článku:
Brána do štěstí života - 1928, autor Jan Pauly


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
30. března 2023


Diskuze k článku „Ideální povaha do manželství: cholerická, erotická nebo nějaká úplně jiná?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.