Ideální muž v citátech z roku 1888

původně vyšlo: Veselý anekdotář, encyklopedie humoru a vtipu - 1888, autor Hugon Wunsch.
Jaký byl před více jak sto lety ideál dokonalého muže? Jak by se měl takový ideál našich prababiček chovat k ženám, nebo jak jej naopak tehdejší ženy dokázaly ovlivňovat? To vám v řadě neznámých, ale dodnes platných citátů přiblíží text z roku 1888.


Muži

Mužové mají býti jako Kristus; kříž svůj nésti s láskou — ale nemají býti jako Kristus: nemají se dáti křižovati.
Mužové mají býti jako Noe; mají všeobecné potopě uniknouti — nemají býti ale jako Noe: nemají mnoho piti.
Mužové mají být jako hodiny: kráčet s duchem času — ale nemají býti jako hodiny: nemají se dát natahovati.
Mužové mají býti jako herci: vždy toužiti po nejlepším úkolu neb úloze — ale nemají býti jako herci: nemají si potrpět na plácání.
Mužové mají býti jako žitné klasy: mají míti vousy — ale nemají býti jako žitné klasy: nemají se dát mlátiti.


* * *


Slyšíme-li, že muž učinil dobrou partii, můžeme s jistotou o tom přesvědčeni býti, že žena učinila partii špatnou.
Fl. Bl.


* * *


Mužové studují ženy jako barometr, proto jim rozumí jen na jeden den.
Carmen Sylva.


* * *


Mužští budou vždy tím, co z nich udělají ženy.
Rousseau.


* * *


Muž není nikdy spokojen s sebou a s výsledky své práce, třebas se jeho genius vznášel až do nebes; ženská však pohlédne jen do zrcadla a volá: Hleďte, tu jsem!
G. I. Dubrasin.


* * *


Není-li muž hlavou rodiny, čím jest žena? Nohou, poněvadž jest pak muž pod pantoflem.


* * *


Ženská tuze zmužilá není zrovna rozmilá, ale věru hnusný juž každý zženštilý je muž.
H.L.


* * *


Ženatého člověka nazývají mužem; název ten pochází od toho, že k stavu manželskému potřebuje člověk mnoho mužnosti.


* * *


Není smutnějšího podívání nad muže před zrcadlem.
Neruda.


* * *


Mužští, ač silný rod, jsou přece slabí, jsouť mezi mužskými též velké baby; mnohý se lekne, když žena hubuje: v noci už za dveřmi boty vyzuje.
Balák.


* * *


Muž jest barometrem své ženy: krčí se před bouří a na časy vstoupá.
Julian Alexandr Kamiňski.


* * *


Muž a žena. Jdou-li spolu pán a dáma, a pán pohlíží mlčky před sebe, tož jsou to muž a žena. Pohlíží-li pán na dámu aneb rozpráví-li horlivě, tož nejsou to muž a žena.
— Sedí-li pán vedle dámy v divadle a prohlíží-li obecenstvo, jsou to muž a žena. Sedí-li zpola k ní obrácen a pohlíží střídavě na jeviště a na ni, nejsou to muž a žena.
— Upadne-li dámě rukavička a soused zvolna po ní se sehne a dosáhnouti jí nemůže, jsou to muž a žena. Sehne-li se rychle a zvedne okamžitě rukavičku, nejsou to muž a žena.
— Hraje li dáma na piano a pán podle ní stojící neobrátí list notový, jsou to muž a žena. Obrací li listy notové, nejsou to muž a žena.
— Vejde li pán s dámou do závodu modního a řekne-li jí, že tu neb onu věc lze za půl roku obdrželi mnohem levněji, jest to muž a žena. Praví-li však: To je krásné! Jak elegantní to zboží! — nejsou to muž a žena.


* * *


Jen slaboch ochabuje. Muž pracuje, bojuje a vítězí zbraní vždy poctivou.
Jos. Wünsch.


Původní zdroj historického článku:
Veselý anekdotář, encyklopedie humoru a vtipu - 1888, autor Hugon Wunsch.datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
16. září 2021


Diskuze k článku „Ideální muž v citátech z roku 1888“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.