Ideální muž v citátech z roku 1888

rubrika: historické články / rodina, móda a životní styl, původně vyšlo: Veselý anekdotář, encyklopedie humoru a vtipu - 1888, autor Hugon Wunsch.
Jaký byl před více jak sto lety ideál dokonalého muže? Jak by se měl takový ideál našich prababiček chovat k ženám, nebo jak jej naopak tehdejší ženy dokázaly ovlivňovat? To vám v řadě neznámých, ale dodnes platných citátů přiblíží text z roku 1888.
Následující text pochází z roku 1888

Muži

Mužové mají býti jako Kristus; kříž svůj nésti s láskou — ale nemají býti jako Kristus: nemají se dáti křižovati.
Mužové mají býti jako Noe; mají všeobecné potopě uniknouti — nemají býti ale jako Noe: nemají mnoho piti.
Mužové mají být jako hodiny: kráčet s duchem času — ale nemají býti jako hodiny: nemají se dát natahovati.
Mužové mají býti jako herci: vždy toužiti po nejlepším úkolu neb úloze — ale nemají býti jako herci: nemají si potrpět na plácání.
Mužové mají býti jako žitné klasy: mají míti vousy — ale nemají býti jako žitné klasy: nemají se dát mlátiti.


* * *


Slyšíme-li, že muž učinil dobrou partii, můžeme s jistotou o tom přesvědčeni býti, že žena učinila partii špatnou.
Fl. Bl.


* * *


Mužové studují ženy jako barometr, proto jim rozumí jen na jeden den.
Carmen Sylva.


* * *


Mužští budou vždy tím, co z nich udělají ženy.
Rousseau.


* * *


Muž není nikdy spokojen s sebou a s výsledky své práce, třebas se jeho genius vznášel až do nebes; ženská však pohlédne jen do zrcadla a volá: Hleďte, tu jsem!
G. I. Dubrasin.


* * *


Není-li muž hlavou rodiny, čím jest žena? Nohou, poněvadž jest pak muž pod pantoflem.


* * *


Ženská tuze zmužilá není zrovna rozmilá, ale věru hnusný juž každý zženštilý je muž.
H.L.


* * *


Ženatého člověka nazývají mužem; název ten pochází od toho, že k stavu manželskému potřebuje člověk mnoho mužnosti.


* * *


Není smutnějšího podívání nad muže před zrcadlem.
Neruda.


* * *


Mužští, ač silný rod, jsou přece slabí, jsouť mezi mužskými též velké baby; mnohý se lekne, když žena hubuje: v noci už za dveřmi boty vyzuje.
Balák.


* * *


Muž jest barometrem své ženy: krčí se před bouří a na časy vstoupá.
Julian Alexandr Kamiňski.


* * *


Muž a žena. Jdou-li spolu pán a dáma, a pán pohlíží mlčky před sebe, tož jsou to muž a žena. Pohlíží-li pán na dámu aneb rozpráví-li horlivě, tož nejsou to muž a žena.
— Sedí-li pán vedle dámy v divadle a prohlíží-li obecenstvo, jsou to muž a žena. Sedí-li zpola k ní obrácen a pohlíží střídavě na jeviště a na ni, nejsou to muž a žena.
— Upadne-li dámě rukavička a soused zvolna po ní se sehne a dosáhnouti jí nemůže, jsou to muž a žena. Sehne-li se rychle a zvedne okamžitě rukavičku, nejsou to muž a žena.
— Hraje li dáma na piano a pán podle ní stojící neobrátí list notový, jsou to muž a žena. Obrací li listy notové, nejsou to muž a žena.
— Vejde li pán s dámou do závodu modního a řekne-li jí, že tu neb onu věc lze za půl roku obdrželi mnohem levněji, jest to muž a žena. Praví-li však: To je krásné! Jak elegantní to zboží! — nejsou to muž a žena.


* * *


Jen slaboch ochabuje. Muž pracuje, bojuje a vítězí zbraní vždy poctivou.
Jos. Wünsch.


Původní zdroj historického článku:
Veselý anekdotář, encyklopedie humoru a vtipu - 1888, autor Hugon Wunsch.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
16. září 2021


Diskuze k článku „Ideální muž v citátech z roku 1888“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.