Hudba jako zázračný lék na chorobnou spavost

rubrika: historické články / lékařství a zdraví, původně vyšlo: Národní listy - 1920, autor neuveden.
Říká se, že hudba léčí. Článek z roku 1920 vám popíše případy, kdy to platilo doslova. Až lékaři vhodně zvolená hudba dokázala z hlubokého spánku probudit pacienty, které po dobu několika dní nebylo možné vzbudit žádným jiným způsobem.
Následující text pochází z roku 1920

Chorobná spavost.

Stalo se již často, že lidé, trpící spavostí, spali dny ba týdny, aniž mohli býti probuzeni ze svého lethargického stavu.

Ale stalo se, že jistá nemocná spala tři měsíce, přesně 102 dny a noci a že mohla býti vzbuzena teprve hrou na housle. Mnoho vynikajících lékařů novoyorských zajímalo se o chorobu pí. Dory Muntzové, jež po těžké chřipce byla zachvácena chorobou zv. encephalitis lethargica.

Lékaři pozorovali nemocnou neustéle s největším napětím, až kterýsi lékař připadl na myšlenku přivésti ji k vědomí hrou na housle. Zvěděl, že nemocná miluje hudbu a hraje vášnivě rádu na housle.

Zavedl tedy velmi známého amerického houslistu do pokoje nemocné a prosil ho, aby postavil se vedle postele, v níž nemocná ležela pohřížena v hluboký spánek, a aby hrál.

Sotva hudebník začal bráti, pí. Muntzová otevřela oči, rozhlížela se nejdříve zmateně a snivě kolem sebe a poznenáhle nabyla plného vědomí.

Chorobná spavost vyskytuje se také v Londýně. Angličtí lékaři ošetřují takové nemocné velmi pečlivě, a když slyšeli o podivném vyléčení v Novém Yorku, nepopírali, že jest možné, třeba zdá se nepravděpodobným a nevěrohodným.

Dr. A. S. Mac Nalty, zdravotní inspektor v Londýně, soudí, že zvuky nemocnému známé mohou přispěli značně k tomu, přivésti nemocného spavostí opět k vědomí. Bylo by na př. možno pěvce, onemocněvšího spavostí, vyléčili, když se mu předzpěvovala píseň, již velmi dobře zná aneb již sám často již zpívat. Strojvůdce mohl by býti probuzen zapísknutím lokomotivy, cidič ulic pokřiky svých soudruhů atd.

Dlužno výslovně připomenouti, že vylíčené vyléčení chorobné spavosti hrou stalo se v Americe a že musí býti posuzováno také jako americká událost


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1920, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
27. srpna 2020


Diskuze k článku „Hudba jako zázračný lék na chorobnou spavost“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.