Homosexualita, bisexualita a změny pohlaví na sexuologickém kongresu v roce 1932.

rubrika: historické články / lékařství a zdraví, původně vyšlo: Lidové noviny - 1932, autor K. V.
Mnoho lidí dnes pokládá témata LGBT+ lidí za „podivnou módu“, kterou přinesla až současnost. Článek z roku 1932 vás ale seznámí s průběhem mezinárodního kongresu sexuologů v Brně, kde už tehdy odborníci z celého světa o těchto tématech diskutovali.
Následující text pochází z roku 1932

V. mezinárodní sexuologický kongres v Brně

Sexuální pathologie a Intersexuální badání

V sobotu nastala menší změna v předeni stanoveném programu. Ráno totiž onemocněl dr. M. Hirschfeld, president kongresu, a proto soubor přednášek Intersexuální badání byl odložen na odpoledne.

Dopoledne se konala rozprava na téma Sexuální pathologie za předsednictví dra. N. Haire z Londýna a dra Reicha z Vídně. Dr. Lampl z Prahy v přednášce Mesodiencefalon a jeho vztah k sexuální pathologii poukázal na to. že důležitý vliv na sexuální projevy má mesodiencefalon, nikoliv jak se dosud myslilo hypofysa.

Zejména u lidí se sklony k homosexualitě jest mesodiencefalon důležitým faktorem — zjistil to experimentálně tím. že po vstřiknutí proteinu do středomozku objevila se u těchto lidí zvýšená thermoreakce. Jeho názor potvrzuje skutečnost, že při zápalu středomozku nastanou kromě vedlejších změn úchylky v sexuálním životě.

Dr. L. Chiavacci z Vídně osvětlil pak příčiny stálého vzrůstu mužských poruch potence. Dr. V. Vondráček z Prahy dokazoval, že notorický alkoholismus může býti příčinou homosexuality.

Zajímavou přednášku měl dr. R. Elkan z Hamburku: »Nové poznatky o problému orgasmu«. O jeho názoru, že nedostatek orgasmu není nic pathologického, se živě rozprávělo. Dr. H. Zweig z Brna v přednášce »Sexualita, nervové a duševní choroby« ukázal, že poruchy v erekci vyplývají z nemožnosti koncentrovati mysl.

Odpolední přednášky jednaly o Intersexuálním badání za předsednictví dra Imianitoffa z Bruselu a Li-Šiu-Tonga z Hon-konu. lntersexuální badání, které po prvé je na sexuologickém kongresu projednáváno obšírně rozvedl ve své úvodní přednášce president dr. M. Hirschfeld.

Pro obsáhlost látky obrátil zřetel především k nejvýznamnějším bisexuálním typům. Rozeznává androgynofily t. j. muže mající sklony k virilním ženám nebo femininním mužům, dále muže, kteří sami jsou androgyny a jejichž virilní komponenty je pudí k ženám, periodické případy heterosexuality, u nichž převládne homosexualita a konečně čtvrtým typem jsou narcisté, jejichž touha býti milovánu je pudí buď k ženám nebo mužům.

Je přesvědčen o neudržitelnosti Krafft-Ebingovy teorie o vrozené a nabyté homosexualitě a je přesvědčen, že jde o typy konstituční. Nepravé homosexualitě nepřísluší přikládali o nic větší význam než ipsaci. V doslovu své přednášky prohlásil M. Hirschfeld, že na úchylné projevy pohlavního pudu musíme se dívati nikoli, jak tomu bylo až dosud, jako na hřích nebo neřest, nýbrž jako na zjevy chorobné.

Dr. K. Gies z Berlína přednášel o intersexuální duševní projekci. Dr. F. Abraham z Berlína ukázal pak na četných diapositivech způsob operativních změn pohlaví u mužů.

Po krátké přestávce jednání pokračovalo. Generální tajemník přečetl děkovný dopis presidenta republiky za pozdravný telegram, zaslaný mu při zahájení kongresu a dr. A. Hartvich z Vídně promluvil pak o léčení mužské potence aktivní hormonisací. Za nejvhodnější therapii považuje kombinaci radioaktivního a tepelného ozáření.

Dr. A. Schönfeld z Brna zabýval se sexuálním problémem v ústavu choromyslných. Navrhuje sterilisaci duševně chorých. Dr. O. Bank z Brna promluvil o vlivu vysoké teploty na gonádu helix pomatia.

Dr. A. Holz z Vídně ukázal na bohatém obrazovém materiálu, že je nutno přivésti k soudnímu líčení znalce písma, kteří přispějí k objasnění pudových motivů činu. Mnohdy se totiž ukáže, že příčinou byla sexuální úchylka.

Po přednáškách následovaly vždy živé debaty. Dnešní jednání se skončilo o 21. hodině. Zítra je poslední den přednášek o problémech populace.


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1932, autor K. V.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
1. prosince 2022


Diskuze k článku „Homosexualita, bisexualita a změny pohlaví na sexuologickém kongresu v roce 1932.“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.