Homeopatie podle lékařů z roku 1910: bludy, které by se měly zakázat

rubrika: historické články / lékařství a zdraví, původně vyšlo: Časopis lékařů českých 1910, autor neuveden.
Máte dobré zkušenosti s léčbou pomocí homeopatik? V tom případě vás pravděpodobně překvapí názor, jaký měla už v roce 1910 na tehdejší homeopaty česká lékařská komora.
Následující text pochází z roku 1910

Návrh české sekce komory pro král. České na zrušení zastaralého zákona o homeopatech.

Homeopatická léčba je bludem, a kdo ji dnes ještě provádí, tomu jde nikoli o pomoc nemocným, nýbrž o klamání obecenstva a zvučnou reklamu.

Dle Daimera (»Handbuch der österr. Sanitätsgesetze«) máme v Rakousku tyto zákonné dokumenty o homeopatech: 1. Dekret dvorské kanceláře ze dne 10. února 1837, jimž zrušen byl přísný zákaz provozovati homeopatickou praksi. Jest tedy ona v Rakousku zákonem dovolena.

Ježto však pro provozování její není vlastně třeba lékařských studií, mohla by vzniknouti pochybnost, kdo jest k ní oprávněn, zda lékaři či laikové.

Proto doplněn byl dekret uvedený novým dvorským dekretem ze dne 9. prosince 1846, v němž se praví, že předpisy o lékařské nebo ranhojičské praksi nepovolaných a o fušerech týkají se také prakse homeopatické.

Další odstavce posledního dekretu týkají se práva homeopatů zřeďovati »pratinktury« a vydávati je ale jen bezplatně nemocným, avšak zároveň s receptem, na němž stupeň zředění je vyznačen. Dále jest tu nařízení ministerstva z 27. května 1887 o ordinaci homeopatických léků, jímž přiznává se právo homeopat. patoky vydávati bezplatně něm. toliko těm lékařům, kteří jsou výhradně homeopatické léčebné methodě oddáni.

Konečně máme Výn. místodrž. pro král. České ze dne 12. října 1895, jenž jest vlastně výkladem uvedených dekretů dvorských, ale zajímá svým úvodem, v němž se dí, že každý lékař promovaný, přihlásí-li se u politického úřadu má po smyslu dekretu dvorského ze dne 21. dubna 1808 právo provozovati praxi lékařskou, aniž jest vázán říditi se dle určité, zákonem nezakázané léčebné methody«.

Na této zákonem zaručené svobodě therapeutické musí lékaři trvati a bylo by nebezpečné praecedens homeopatii vůbec zakázati. Návrh české sekce komory pro král. České může býti jen tak pojímán, že jde vlastně jen o to, aby zrušeny byly dekrety dvorské kanceláře ze dne 10. února 1837 a 9. prosince 1846, poněvadž jimi stipuluje se bludné, na fakultách vůbec již nepřednášené učení, jakožto zvláštní odbor medicínské vědy.

Komora souhlasí s referentem, aby podán byl návrh na zrušení jmenovaných dekretů.


Původní zdroj historického článku:
Časopis lékařů českých 1910, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
31. října 2019


Diskuze k článku „Homeopatie podle lékařů z roku 1910: bludy, které by se měly zakázat“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.