Bejvávalo.cz

nejnavštěvovanější český server věnovaný historii

Historie velkých epidemií v Evropě

původně vyšlo: Malincí nepřátelé - 1907, autor Dr. D. Panýrek.
Máte strach z koronaviru? Článek z roku 1907 vám popíše, jaké nebezpečné epidemie trápily naše předky v minulosti. Kromě toho se dozvíte i jaká byla tehdy mezi dětmi situace se spalničkami nebo zánětem mozkových blan.


O epidemiích.

„Nemoci epidemické“ jsou takové choroby nakažlivé, které se vyskytují ve velikém počtu v jisté době a v jisté krajině.

Nevymizí-li tu nikdy a vyskytuje-li se tedy v takové krajině nemoc nakažlivá četnými případy stále, jinými slovy, je-li epidemie té které choroby v jistém kraji nepřetržitá, takže jedni se uzdraví neb umrou, jiní zase onemocní, aby je stihl týž osud jako předešlou skupinu, mluvíme o endemii, kterou způsobují choroby endemické. Sem patří mor v Indii, cholera v jiných zase krajích.

Někdy jest epidemie po tak velikém okrsku rozšířena, že lze mluviti o zamoření celé země, nebo velké části jistého dílu světa, kde nemoc většinu obyvatelstva postihuje. Tu mluvíme o pandemii.

Příkladem takové pandemie může nám býti veliká epidemie chřipky, která zuřila v Čechách okolo r. 1890, která tenkráte brázdila mnoho měst ve střední Evropě.

Na tuto epidemii většina čtenářů bude se ještě pamatovati — málokdo zůstal v některých městech ušetřen.

Nezapomeňme však, že jak při endemii, tak při pandemii běží o choroby epidemické.

Některé choroby bývaly epidemické, nyní vyskytují se ojediněle, třebas dosti často. Tak příjice (syfilis) byla ve vojsku obléhajícím Neapol r. 1111 epidemickou, — nyní, ačkoli ve velkých městech až i desetina obyvatelstva nemoc tu přestála (vojáci, studenti, vůbec lidé svobodní), nemluvíme o epidemii. Naopak zase může některá nemoc nakažlivá nabýti rázu epidemického, kterého nemívala.

Nejobyčejnější choroby epidemické jsou:

Osypky (spalničky), růžovky, spála, zádušný kašel, neštovice pravé, neštovice plané, záškrt, zánět příušnice epidemický, chřipka — občas cholera nebo mor v některých krajích, také epidemický zánět plen mozkových, čímž jsme vypočetli nejobyčejnější nemoci z této skupiny, z nichž cholera naposled roku 1866, mor pak maličkou epidemií na sklonku r. 1895 ve Vídni se ohlásil, vzešed z vědecké laboratoře a na štěstí na malý počet obětí obmezen zůstav.

Jaká to pestrá řada chorob! Jak co do závažnosti, tak co do hojnosti případů.

Vedle takových spalniček, kterým bezmála žádné dítě neujde — podivuji se ve škole, když vyptávaje se některého dítěte zvím, že nemělo spalniček, a podivuji se ještě více, slyším-li, že nemělo dosud žádné dětské osutiny ani jiné nákazy — vedle této obecné choroby vidíme epidemický zánět plen mozkových, který několika případy v právě minulé zimě i v Praze se vyskytl, většinu svých obětí usmrtiv.


Původní zdroj historického článku:
Malincí nepřátelé - 1907, autor Dr. D. Panýrek.datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
29. února 2020


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Nabízíme v eshopu
obchod.bejvavalo.cz

Tričko „Dámská móda 30. let“Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.