Historie dámského výstřihu a odhaleného dekoltu

rubrika: historické články / rodina, móda a životní styl, původně vyšlo: Národní listy - 1907, autor neuveden.
Kdy začaly ženy podléhat módě odhaleného dekoltu a jak se tvar i velikost výstřihu na dámských šatech v průběhu času měnila? Nejenom to vám o minulosti, současnosti i možné budoucnosti dekoltu v dámské módě prozradí historický článek z roku 1907.
Následující text pochází z roku 1907

O dekoletáži.

Žena starověku se zahalovala, byla-li nucena vystaviti se cizím pohledům.

U Řekyně klasické doby vznikal často značně hluboký výstřih vrchního oděvu z jeho tvaru; pozůstával totiž jen ze čtyřhranné látky, jejíž konce bývaly někdy sešity. Látka se přetáhla přes hlavu, spojila se nad ramenem, upevnila sponkami a zbytečná šířka na prsou a zádech se rozložila v malebné záhyby, při čemž ovšem krk a šíje zůstávaly volny.

O nějakém úmyslném „decolleté“ nemohlo zde býti řeči. To však byl jen domácí oděv. Vyšla-li vznešená Řekyně na ulici, zahalovala se závojem. Podobně odívala se Římanka a žena v ranním středověku. Teprve XIV. století vynalezlo dekoletáž.

Nejdříve odvážily se ženy smělé novoty, zvětšiti poněkud výstřih šatů u krku, ale brzy, zvláště při slavnostech, stával se tento výstřih stále širší a hlubší a v polovici XV. století, kdy přepych v oděvu dosáhl vrcholu, dospělo se ke hranicím možnosti, zvláště ve Francii a v Německu.

Marně kázali nejproslulejší kazatelé proti přepychu v oděvu a různým jeho výstřelkům, marně vydávala města a země krojové řády a protipřepychové zákony. Nadarmo posmívali se velcí satirikové oné doby, evropské krásky všech zemí toho nedbaly.

Skromný čtyřhranný výstřih u krku rozšířil se až k ramenům a na zádech sahal až po pás. S reformací nastal v některých krajích obrat. Nosil se sice také vystřižený oděv, ale výstřih zakrývaly pěkně nabírané nebo z drahých krajek zhotovené vložky. Tento zvyk se ovšem dlouho neudržel.

Třeba jen vzpomenouti obrazů Marie Medicejské a Alžběty anglické. Nestačilo již stavěti na odiv vnady pěkného poprsí, ony ohromné, tuhé límce, jež se ve formě pravého kola týčily za hlavou, musily tvořiti pozadí ke zvýšení dojmu.

V XVII. století holdovaly dekoletovanému oděvu ženy všech zemí. Za vlády Ludvíka XIV. byla vévodkyně Burgundská, když jednoho dne přišla na kázání v upjatém loveckém šatě, s kazatelny pokárána pro „nedbalý oděv“. Odešla z kostela a vrátila se v šatě hluboce vystřiženém. V XVIII. století zůstalo decolleté v módě a sice co nejodvážnější.

S francouzskou revolucí však nastal úplný převrat v ženském oděvu. Široké, nadmuté sukně a ohromné účesy zmizely a s nimi zmizel hluboký, čtyřhranný výstřih. Za to však se nosil empirový oděv se zcela krátkou tailí s rovným a tak hlubokým výstřihem, že na živůtek stačil jen úzký pruh látky.

Po pádu Napoleonově a hrozných válkách, jež otřásly Evropou a do mnohých rodin přinesly chudobu a zármutek, přišla perioda vystřízlivění a spořivosti, ovšem také nevkusu, v níž uzavřený oděv převládal.

Lesk vznešených a dvorních slavností byl arci také v XIX. století povždy zvyšován dekoletáží, zvláště pokud císařovna Eugenie držela ve svých krásných rukou žezlo módy. Podivuhodným způsobem byla také jinak přísně smýšlející anglická královna Viktorie protektorkou dekoletovaného oděvu.

Malá změna nastalo v módě u vycházkových oděvů v posledních letech. Na místo vysokého, pevného límce nastoupil mělčí anebo hlubší výstřih, pokrytý často průhlednou tkaninou, což jest v parných letních dnech zvláště praktické.

Také rukáv jeví chuť ponenáhlu zmizeti a zůstane-li móda na této nastoupené dráze, kdo ví, co všecko ještě uvidíme.


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1907, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
3. srpna 2021


Diskuze k článku „Historie dámského výstřihu a odhaleného dekoltu“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.