Filozof Friedrich Nietzsche: Proč by se ženy neměly chtít emancipovat?

rubrika: historické články / rodina, móda a životní styl, původně vyšlo: Eva - 1905, autor J. Hl.
Rovnoprávnost žen byla před sto lety velkým společenským tématem. Od té doby se postavení žen výrazně zlepšilo, ale zcela rovnocenné mužům není ani dnes. O to zvláštněji působí článek z ženského časopisu Eva, který vyšel v roce 1905. Zajímá vás, co si tehdy o ženách myslel filozof Friedrich Nietzsche?
Následující text pochází z roku 1905

Friedrich Nietzsche o emancipace žen.

Názor Nietzsche-ův na emancipaci žen popisuje František Krejčí ve spise: »O filosofii přítomnosti« takto:

»Ze snahy po rovnosti lidí vzešly také moderní snahy po emancipaci ženské, kterými se lidstvo nynější také degeneruje. Nerovnost pohlaví je přirozený zákon; je nutna, poněvadž láska je něčím jiným pro muže a něčím jiným pro ženu.

V životě muže jest episodou, v životě ženy vším. Úkolem muže jest boj proti přírodě a společnosti, kdyby se věnoval jenom lásce, byl by zbabělcem, otrokem, jenž by nezasloužil jména muže ani lásky pravé ženy.

Zákon lásky odloučil muže a ženu nepřekročitelnou hradbou. Žena je zrozena k lásce a poslušnosti; muž má vládnouti a ochraňovati. Má žiti jaksi dvakrát; má si vydobyti kus štěstí a z toho udíleti té, která se mu oddala.

Běda mu však, nedovede-li udržeti plamen lásky v srdci ženy; její láska změní se v nenávist a pohrdání s tím, jejž pokládá za nehodna svého objetí a jenž jí život kazí. Nová doba neuznává tuto přirozenou protivu mezi mužem a ženou a jako se pokusila zveličiti otroka, tak zbožňuje ženu; jako činí sobě rovnými pány a otroky, tak staví ženu na roveň muži.

Emancipovaná žena je Nietzscheovi trnem v oku t. j. žena, která pozbyla bázeň a úctu před mužem, která s ním zachází, jako se sobě rovným, která považuje ohledy a koření se silného pokolení takměř za urážku. Nenávidí pedantskou Blaustrumpf, která se plete do politiky a literatury, a ještě více ženu za obchodnickým stolkem, která protestuje proti domnělému ponížení a hádá se o svá práva.

Nietzsche varuje ženy před scestím, na němž se připraví se o všechen přirozený vliv na muže a na společnost. Tím, že sestupuje ve všední boj, pozbývá svého kouzla, pozbývá ženského studu před ohyzdnou skutečností, sevšední s ostatními. Zároveň rozrušuje si nervy pod záminkou uměleckého vzdělání (zvláště Wagnerovskou hudbou) a stává se čím dále tím neschopnější býti roditelkou krásných dětí.«


Původní zdroj historického článku:
Eva - 1905, autor J. Hl.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
19. ledna 2023


Diskuze k článku „Filozof Friedrich Nietzsche: Proč by se ženy neměly chtít emancipovat?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.