Filozof Friedrich Nietzsche: Proč by se ženy neměly chtít emancipovat?

původně vyšlo: Eva - 1905, autor J. Hl.
Rovnoprávnost žen byla před sto lety velkým společenským tématem. Od té doby se postavení žen výrazně zlepšilo, ale zcela rovnocenné mužům není ani dnes. O to zvláštněji působí článek z ženského časopisu Eva, který vyšel v roce 1905. Zajímá vás, co si tehdy o ženách myslel filozof Friedrich Nietzsche?


Friedrich Nietzsche o emancipace žen.

Názor Nietzsche-ův na emancipaci žen popisuje František Krejčí ve spise: »O filosofii přítomnosti« takto:

»Ze snahy po rovnosti lidí vzešly také moderní snahy po emancipaci ženské, kterými se lidstvo nynější také degeneruje. Nerovnost pohlaví je přirozený zákon; je nutna, poněvadž láska je něčím jiným pro muže a něčím jiným pro ženu.

V životě muže jest episodou, v životě ženy vším. Úkolem muže jest boj proti přírodě a společnosti, kdyby se věnoval jenom lásce, byl by zbabělcem, otrokem, jenž by nezasloužil jména muže ani lásky pravé ženy.

Zákon lásky odloučil muže a ženu nepřekročitelnou hradbou. Žena je zrozena k lásce a poslušnosti; muž má vládnouti a ochraňovati. Má žiti jaksi dvakrát; má si vydobyti kus štěstí a z toho udíleti té, která se mu oddala.

Běda mu však, nedovede-li udržeti plamen lásky v srdci ženy; její láska změní se v nenávist a pohrdání s tím, jejž pokládá za nehodna svého objetí a jenž jí život kazí. Nová doba neuznává tuto přirozenou protivu mezi mužem a ženou a jako se pokusila zveličiti otroka, tak zbožňuje ženu; jako činí sobě rovnými pány a otroky, tak staví ženu na roveň muži.

Emancipovaná žena je Nietzscheovi trnem v oku t. j. žena, která pozbyla bázeň a úctu před mužem, která s ním zachází, jako se sobě rovným, která považuje ohledy a koření se silného pokolení takměř za urážku. Nenávidí pedantskou Blaustrumpf, která se plete do politiky a literatury, a ještě více ženu za obchodnickým stolkem, která protestuje proti domnělému ponížení a hádá se o svá práva.

Nietzsche varuje ženy před scestím, na němž se připraví se o všechen přirozený vliv na muže a na společnost. Tím, že sestupuje ve všední boj, pozbývá svého kouzla, pozbývá ženského studu před ohyzdnou skutečností, sevšední s ostatními. Zároveň rozrušuje si nervy pod záminkou uměleckého vzdělání (zvláště Wagnerovskou hudbou) a stává se čím dále tím neschopnější býti roditelkou krásných dětí.«


Původní zdroj historického článku:
Eva - 1905, autor J. Hl.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
19. ledna 2023


Diskuze k článku „Filozof Friedrich Nietzsche: Proč by se ženy neměly chtít emancipovat?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.