Existují situace, kdy konzumace alkoholu prospívá lidskému zdraví?

rubrika: historické články / lékařství a zdraví, původně vyšlo: Alkoholismus - 1901, autor Dr. Jan Šimsa
Bez ohledu na právě probíhající akci „Suchej únor“ dnes snad o škodlivosti nadměrného pití alkoholu nikdo nepochybuje. Existují ale situace, kdy se dá o skleničce alkoholu skutečně říct, že je „Na zdraví“? Historický text z roku 1901 vám popíše případy, kdy může mít konzumace alkoholu na člověka pozitivní vliv.
Následující text pochází z roku 1901

Jaká je léčebná cena lihovin?

Na tuto otázku třeba obšírněji odpověděli, zvláště když máme v úmyslu popisovati právě škodlivé účinky alkoholu na všechny vnitřní orgány. Alkohol má dvě kardinální dobré vlastnosti, pro které si získal ode dávna tolik přátel a které ještě dlouho jeho oblibu udrží, a ty jsou, že je v malých dávkách dráždidlem ústrojí nervového a srdce a pak že působí euforii, t. j. veselou, povznesenou a bezstarostnou náladu.

Tyto dvě na neštěstí dobré vlastnosti alkoholu povznesly jej na trůn světového vládce, universálního lékaře i domácího přítele bez ohledu na jeho vedlejší špatné vlastnosti, kterými podkopává zdraví tělesné i duševní a ničí blahobyt celých národů.

Zkušenost lékařská učí, že lihoviny jsou cenným lékem v případech náhlé skleslosti, slabosti a nedostatečnosti akce srdeční, která se často při některých nemocech přihází. Alkohol je tedy dráždidlem (analepticum, excitans, stimulans), jako éter, mošus, káva a p.

Malá dávka dobrého lihového nápoje povzbuzuje činnost srdeční, tlak krevní stoupá (jak Haškovec v posledních pracích v laboratoři Spinově dokázal), dýchání je vydatnější, zároveň pak dostavuje se příjemná změna nálady, která blahodárně působí na nemocného, na všechny funkce tělesné, tak že nemocný lépe svůj stav snáší a zbývající síly životní povzbuzené lihem pomohou mu snáze překonávat i stavy nebezpečné.

Nesmí se zapomenout i, že pevná víra pacient a v toužebný léčivy účinek lihovin, t. j. autosugesce, i doporučení se strany lékařské, t. j. sugesce, mají na dobrém vlivu léku alkohol obsahujícího lví podíl.

Posuzujeme-li účinek lihových nápojů, piva, vína a kořalek, musíme uvážit i tu důležitou okolnost, že v těchto nápojích vedle obsahu alkoholu ethylového hrají velikou úlohu přimíšeniny, které mají své zvláštní účinky zasluhující v mnohých případech první ceny léčební.

Tak na př. v pivě je hořčina chmelová, něco kyselin a solí pocházejících z obilí. Ve víně důležitý je obsah látek aromatických, vonných, éterických (bouquetu), které samy o sobě mohou činnost srdeční a zažívací dráždit i. Víno obsahuje i různé percento kyselin ovocných, taninu a barviv, které se opět vyznamenávají zvláštní působností.

V kořalce, koňaku, rumu, likérech, tinkturách s různými reklamními názvy vedle alkoholu bývají přimíšeny nejrůznější extrakty hořkých, vonných i léčivých bylin, esence a barvy jedovaté i méně škodlivé, tak že se nemůže nikdy mluviti o nějakém určitém působení kořalek, o tom rozhoduje pouze obsah přimíšenin a způsob přípravy.

Přídavky léčivých látek do tak zvaných medicinálních vín, jako jsou chino-želežitá, pepsinová a j. vína, jsou mimo dosah našeho pojednání. Jen to je třeba podotknouti, že podobná vína u dětí v hojné míře podávaná mohou mnoho uškodili.

Jak jsme uvedli, musíme při posouzení léčebné ceny lihovin vždy míli zřetel na obsah přimíšených látek, které mají svou cenu léčebnou.

Všeobecně se chválí blahodárný účinek malých dávek lihovin na činnost zažívacích orgánů.

I když je dokázáno, že líh sám zažívání a fermentaci vůbec zdržuje, musíme předpokládati, že různé látky nápoji lihovému přimíšené, chuti příjemné, působí větší vyměšování stav zažívacích v žaludku i střevě a zároveň povzbuzují peristaltiku, t. j. pohyb střev.

Při kataru nebo zánětu útrob zažívacích pití lihovin je přísně zapovězeno, poněvadž se nemocná sliznice musí chrániti dráždidel. Neškodí, připomeneme-li ještě jednou, že léčivý a dobrý účinek alkoholu připadá jen tenkráte, když jest požíván v malých dávkách jako lék (10—20 gr) a to jen krátkou dobu dle uznání lékařova.

Velké dávky lihovin nebo malé často a po dlouhou dobu užívané mají rozhodně škodlivý vliv.


Původní zdroj historického článku:
Alkoholismus - 1901, autor Dr. Jan Šimsa


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
11. února 2024


Diskuze k článku „Existují situace, kdy konzumace alkoholu prospívá lidskému zdraví?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.