Eiffelova věž a umělci: nenávist, petice za její zbourání, ale i obdiv a věčná inspirace

původně vyšlo: Lidové noviny - 1924, autor D.S.
Dnes si jen těžko dokážeme představit Paříž bez jedinečné siluety Eiffelovy věže. Jaké emoce ale budila při jejím postavení na Světové výstavě v roce 1889? Jak vám ukáže historický článek z roku 1924, vydaný u příležitosti úmrtí inženýra Gustave Eiffela, tak názory ní byly velmi rozporuplné.


Eiffelova věž a umělci.

Úmrtí inž. Eiffela přimělo kronikáře Figara ke vzpomínce, jak se kdysi spisovatelé a výtvarníci s nenávistí dívali na Eiffetovu věž, vyrazivší jako triumf civilisace a technického pokroku nad moře pařížských domů.

Jednoho dne za slavné výstavy r. 1889 odhodlal se i Verlaine, že opustí na nějakou chvíli svou Latinskou čtvrt, aby novou věž spatřil. Najal si tedy drožku, která drobným klusem kodrcala s básníkem k Mariovu poli.

Ale jakmile jen zdáli věž zahlédl, upadl poeta ve svatý hněv. »Kočí,« křičel, »obraťte! obraťte! Jakživ jsem neviděl takovou hrůzu! To je strašné, to je ohavné, to je podlé! Vždyť je to jak svícen, převrácená pochodeň!« A ještě, když už byl dávno zas ve své čtvrti, nemohl se Verlaine uklidnit.

Proti postavení věže se ostatně tehdy sbíraly mezi spisovateli a výtvarníky podpisy a nebylo to málo zvučných jmen, která se pod protestním manifestem octla.

Nová doba změnila poměr umění k Eiffelově věži. Jean Coctean a Giraudoux jí opěvali a ve výtvarnictví si dobyla zcela zvláštního místa. Celník Rousseau ji několikráte umístil na své obrazy a na jeho krásném vlastním portrétu, jejž získala Státní galerie československá, je symbolická Eiffelka rovněž.

Robert Delaunay v předválečných letech nematoval téměř nic jiného než ji, a poválečná generace se k ní znovu s láskou vrací; i na obrazech našeho Šímy se objevuje mohutná konstrukce geniálního inženýra a nešťastného spolupodnikatele Panamy.


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1924, autor D.S.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
26. května 2021


Diskuze k článku „Eiffelova věž a umělci: nenávist, petice za její zbourání, ale i obdiv a věčná inspirace“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.