Dokonalá manželka podle mužů z doby před sto lety

rubrika: historické články / rodina, móda a životní styl, původně vyšlo: Česká hospodyně - 1919, autor Jos. Čermák.
Kritéria hodnocení krásy žen a jejich ideálních vlastností se v průběhu času spolu s módou neustále mění. Zajímá vás, jak podle našich pradědečků měla vypadat jejich dokonalá budoucí manželka? Článek z roku 1919 vás přesně s takovým sociologickým průzkumem seznámí.
Následující text pochází z roku 1919

Výběr budoucích družek života.

Případ na prvý pohled zcela obyčejný — ale přece velice významný.

V jedné americké kolleji, kde studují mladíci a dívky společně, rozdány byly mezi studenty dotazníky, v nichž měli mladí muži udati, které dívce by na vyšším učelišti tom dali přednost, kdyby mezi nimi voliti měli svoji budoucí družku života.

Odpovědí došlo veliké množství a byly pro pány profesory nad míru překvapující — pro naše sociology pak velice zajímavé.

Ani jediná dívka nebyla vyvolena, která se honosila pouze hezkou tváří — ani jediné dívky nebylo mezi jmenovanými, která vyniká nad ostatní pouze bystrým duchem.

Ale všechny ty, které byly jako žádoucí společnice jmenovány, honosily se pevným zdravím, o čemž svědčily jejich statné postavy a svěží barva lící.

Co to znamená?

V lidě se šiří poznáni hygieny žití — mladí muži jsou poučováni o tom, že ani krásná tvář, ani bystrý duch ženy, ani bohatství nezajišťují muži šťastný domov, ale že základem pravého štěstí je pevné zdraví. A bude-li poznáni toto mezi mladými muži se šířiti, co pak bude zbývati našim dívkám?

Musí změniti názor svůj o ženské kráse — musí přestali mučiti své tělo šněrovacími kazajkami, musí oddali se více tělesnému pohybu, musí odhodití veškeré umělé prostředky, jimiž dnes svůj zevnějšek zdobí, musí přestat býti otrokyněmi mody, musí žiti tak, aby ten pel na jejich lících byl přirozený, aby hrudník jejich poskytoval dosti volného místa k ústrojům dýchacím, aby krok jejich byl svižný, lehký, aby činily dojem statné, zdravé dívky a ne obarvené a růžovými tretkami ověšené loutky.

A budou-li chtíti toho docíliti, musí se odhodlati k přirozenému pěstění těla svého a tím jest rozumný tělocvik. V zimní době návštěva tělocvičny, cvičení pod dozorem rozumného učitele neb učitelky, prázdný čas věnovati bruslení, procházkám, v létě plování, a to jedině učiní z našich dívek to, čím mají býti: zdravé, krásné, veselé bytosti a budoucí zdravé ženy a matky.

Žel, že dnes až posud dívek takých jest počet velice skrovný — ale když veškeré naše hlásání nesetkává se s výsledky žádoucími, snad ta okolnost, že za ženy vybírány budou jen dívky zdravím kypící, naše matinky přece k tomu pohne, aby věnovaly tělesnému vývinu svých dcer trochu pozornosti.


Původní zdroj historického článku:
Česká hospodyně - 1919, autor Jos. Čermák.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
9. dubna 2020


Diskuze k článku „Dokonalá manželka podle mužů z doby před sto lety“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.