Dojemný důkaz důležitosti rodného jazyka

původně vyšlo: Lidové noviny - 1921, autor neuveden.
Lze zapomenout rodný jazyk, když ho vůbec nepoužíváte? Profesor Thomayer vám na jedné příhodě ze své lékařské praxe dokáže, že ani desítky let mluvení výhradně jiným jazykem češtinu z paměti zcela nevymaže. Více v článku z roku 1921.


Mateřský jazyk.

Prof. Thomayer vypravuje v knize Různé příběhy v ovzduší Aeskulapově o staré pražské německé rodině, v niž léčil velkou řadu let a kde se nikdy nepromluvilo slůvka českého.

»V nejednom hovoru se stařičkým pánem a jeho chotí jsem o českých věcech rozmlouval, a lichotím si, že výklad můj nejednu protivu vyrovnal, nejeden útržek potlačil. Poněvadž pak byli oba osou veliké německé společnosti, myslím, že výklady moje měly někdy i dále ještě dobrý výsledek.

Leč všechno na světě podléhá zákonům, a na stařičké přátelé mé konečně přikvačilo jednoho dne znenadání neštěstí. Skorem jako blesk z modrého nebe! Jednoho dne byla paní domu po celé dopoledne ve výborné náladě a přes vysoký věk čile se domácnosti zaměstnávala.

K polednímu pocítila náhle těžkou tíseň na hrudi a hodinu na to vydechla naposled. Uložili jsme ji oblečenou na její lůžko. Posledním okamžikům jejím byl jsem totiž přítomen a snažil se s oedemem plic, jenž život ohrožoval, dle sil svých zápasiti. Leč marně. Harašívé zvuky z průdušek zněly se stále rostoucí příšernou zřetelností, až nemocná dotrpěla.

Když jsme mrtvolu uložili, seděl stařičký manžel mlčky u postele a štkaje opíral hlavu o obě ruce. Cítil jsem, jak krutě tato náhlá ztráta na ubohého starce doléhá. Mlčel jsem.

Náhle však sepjal stařičký pán ruce, a muž, jenž nikdy svého německého přesvědčení netajil a z jehož úst nikdy jsem neslyšel slova českého, zalkal se — po česku: »Ach Kriste Ježíši, co já si smutný počnu!«

Nikdy před tím, ba nikdy po tom neměl jsem význam mateřského jazyka tak pronikavě ozářený, jako v tomto okamžiku. Starý pán byl patrně rodem Čech, narodil se na sklonku století osmnáctého a v úřednické kariéře se dávno před tím poněmčil! Leč nic naplat! K mateřskému jazyku, slyšenému na klíně matčině, utekl se přece, když mu bylo nejhůře, když potřeboval úlevy!

Mateřský jazyk není pouhou cetkou.


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1921, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
26. února 2021


Diskuze k článku „Dojemný důkaz důležitosti rodného jazyka“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Obchod.Bejvávalo.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.