Děsivý stav slovenských škol před vznikem Československa

původně vyšlo: Hlas lidu - 1929, autor neuveden.
České školy a výuka v češtině v dobách Rakousko-uherské monarchie trápila řadu našich tehdejších vlastenců. Nicméně jak vám ukáže článek z roku 1929, tak na Slovensku a na Podkarpatské Rusi byla z tohoto ohledu situace ještě daleko horší.


Slovenské školství

Hrozné dědictví zanechala po sobě vláda maďarské gentry na Slovensku v ohledu školském.

Stačí, že na počátku školního roku 1917 nebylo na Slovensku ani jedné čistě slovenské školy a že bylo pouze několik škol maďarských, kde slovenština byla trpěna. Dnes je na Slovensku přes 3000 slovenských škol obecných a asi 50 škol středních a slovenská universita v Bratislavě.

Ještě horší než na Slovensku byly v ohledu školském poměry pod maďarskou vládou na Podk. Rusi. Ještě dnes jsou v obou těchto částech našeho státu poměry takové, že na 10.000 dětí tam nedochází vůbec do škol. Bude nutno zříditi asi 1200 školních tříd, aby tyto děti měly kam choditi.

Tento nedostatek mohl býti již dávno odstraněn, kdyby nynější vláda panské koalice měla zájem o kulturní povznesení všeho lidu na Slovensku a Podk. Rusi.

Kdyby bylo až dodnes soustavně postupováno na cestě, zahájené v popřevratových letech, mohl by býti ožehavý skotský problém na Slovensku a Podk. Rusi do značné míry již vyřešen.


Původní zdroj historického článku:
Hlas lidu - 1929, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
7. října 2020


Diskuze k článku „Děsivý stav slovenských škol před vznikem Československa“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.