Děsivé následky pití alkoholu

původně vyšlo: Sklenička kořalky 1902, autor Frant. V. Perútka.
Dáte si občas skleničku alkoholu? Článek z roku 1902 vám ukáže řadu konkrétních tragických důsledků, kam až může konzumace alkoholu někdy vést.


Opilec kořalkou před časem stárne, před časem churaví, před časem umírá.

Praví-li někdo, že pití kořalky neškodí pranic, že ono je zdravé, ten lže přímo do hrdla sobě a jiným jako ďábel, když řekl k Evě: »Nikoliv nezemřete, budete-li ze zapovězeného stromu jisti, a budete jako Bůh!« Je-li kořala neškodná, zdravá, proč pak ji neužívají ti, kteří ji pálí, vyrábějí?

Za dávných dob připravovali prý Vlaši velmi prudký jed, jenž sloul aqua toffana a vyhlížel jako čistá vodička. Spoutali prý člověka a tak dlouho jej lehtali, až bolestí a vztekem z úst mu pěny tekly; tyto pěny pak zachytili a smísili s jiným jedem.

Této jedovaté tekutiny upotřebili, kdykolivěk člověka chtěli ze světa zprovoditi. Dávali ji jemu v dávkách menších neb větších, takže buď teprve až za několik měsícův aneb teprve za rok neb za několik let pozvolně chřadl až dokonal.

Je-li pověst ta pravdivá, nevím; ale tolik mohu tvrditi, že kořala je skutečná aqua toffana, t. j. jed pomalu účinkující, jenž život sežírá a podkopává. Otroci kořaly jsou náchylnější k onemocnění, ku sestárnutí, k vysílení a zachvátila-li je nemoc, podlehají jí snáze než ostatní lidé.*)

*) Slabá kořalka obsahuje 33—40 proc., silnější až 60 proc. ano i 80—90 proc. lihu (jedu) a ostatní součástka kořalky jest voda; kořalka je smíšenina vody a lihu.

Pouští-li mlynář vodu na kola tak prudce, že se otáčejí oběhem nejrychlejším, jde ovšem všechno hbitě za šramotu živého i veselého. Avšak právě to jest nejlepším prostředkem ku zkažení a úplnému zničení strojů a celého mlýna.

A tak se to má i s lidským tělem. Čím častěji, čím více prudkých nápojů do něho leješ, tím rychleji a prudčeji obíhá krev v těle (o tom tě přesvědčí ohmatání tepny), tím více vnitřnosti a čivy se rozdrážďují, tím více béře zkázu důmyslně zdělané ústrojí tělesné vnitř i zevnitř, až úplně se zastaví úmrtím.

Zkušenost nasvědčuje té nezvratné pravdě, že pijan koraly dříve umírá, než by byl zemřel, kdyby jí nepil. Kdo jinému kořalu dává piti, připravuje mu předčasnou smrt.

— V Horních Němčících seděl nádenník Jan Nerad v hospodě a popíjel tu »šedou«. Do hospody přišel čtyřletý chlapec Karel Vítů, jemuž Nerad tolik kořaly dal piti, že hošík v bezvědomí klesl na zem a ač lékařská pomoc byla po ruce, den na to zemřel (»Hlas« č. 122. z r. 1901.)

— V Dětřichově oběsil se V. Oderský, 30letý rolník, jenž byl oddán pití kořaly; v opilosti si hodil smyčku na krk. (»Hlas« č. 32. z r. 1902.)

— Dne 7. února 1902 nalezen byl výměnkář Jan Virtl z Marýše (okres Dačický) oběšený; Virtl byl oddán silně pití kořaly. (»Hlas« č. 35. z r. 1902.)

— Dne 3. dubna t. r. oběsil se v Místku 241etý dělník Ant. Paluzga, nemoha už snášeti trpkých domácích výstupů denních se ženou svou, pití kořalky oddanou. Když jí smrt manželova oznámena byla, měla z toho nemalou radost. (Hlas č. 81. z r. 1901.)

Kdož sečte všechny samovraždy pro kořalu spáchané! Není pochybnosti, že by tisíce a tisíce lidí ještě dnes žilo, kdyby nebylo kořaly; tať je pravým ohařem smrti; ona štve a nahání celé davy lidí do jejích tenat a do jisté rány.

Mnozí milovníci kořaly doznavše strašných následků kořaly na sobě a jiných, na dobro se jí zřekli; sami vyznali, a bylo to také na nich pozorovati, že jim jest, jakoby o deset let omládli na síle, na vzezření a všeobecném blahu.


Původní zdroj historického článku:
Sklenička kořalky 1902, autor Frant. V. Perútka.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
28. listopadu 2019


Diskuze k článku „Děsivé následky pití alkoholu“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.