Desatero z roku 1929, které vám i dnes pomůže z dětí vychovat v životě úspěšné muže a ženy

rubrika: historické články / rodina, móda a životní styl, původně vyšlo: Národní listy - 1929, autor A. M. Nedvěd.
Lámete si někdy hlavu nad tím, jak ze svých dětí vychovat v dospělosti úspěšné osobnosti? Zajímavý a dodnes platný návod vám k tomu dává článek z roku 1929. Zajímá vás, jak se podle pisatele kvůli dosažení tohoto cíle musí změnit výchova dětí doma i způsob jejich vzdělávání ve škole?
Následující text pochází z roku 1929

„Jak učiníme lidi lepšími!“

Nezapomeňme, že člověka pro život připravuje nejen matka doma, ale i škola; školní výchova musí pochopiti své úkoly a přestati býti učilištěm, kde papírové knihy jsou jediným vodítkem; připusťte do našich škol občas i laiky bez učitelské kvalifikace a nechte je vysvětliti dětem, co člověk potřebuje k tomu, aby hospodářsky se uplatnil.

Učte děti cizím jazykům a neopomeňte žádné příležitosti, která k tomu naskytne. Škola musí otevříti hlediska do čirého světa. Styk se životem jest nutným, aby bázeň před nim zmizela z duší našich dětí; ovšem dříve musí zmizet z duší jejich otců a matek.

Především jest třeba převychovati ženy, které byly v minulosti vedeny k tomu, aby jako putičky plnily to, co se jim nařídí a poradí a zůstaly neschopny vzíti otěže samostatně do rukou, když toho poměry a život vyžadují.

Žena, která se dovedla sama uživiti, dovede rázně vésti svého syna, aby to dovedl též. Jest nutno, aby ženy začaly rozumně chápat život a nebály se jeho praktických stránek. Synové jejich vychováni v tomto duchu dopracují se hospodářské a obchodní samostatnosti a budou jim brzo hranice naše úzké; budou dobývati světa jako to již dávno činí Angličané, Holanďané, Španělové a Němci.

Tito nebojácní lidé budou všude vážení, hledáni a budou klidit úspěchy nejen doma, ale i za hranicemi jako representanti našeho obchodního života, průmyslu a státu. Naši lidé budou pak lepší, statečnější a užitečnější sobě i vlasti své.

Desatero české matky bylo by dle mého názoru následující:

1. Život je boj; proto naučme děti síle!

2. V boji vítězí ten, kdo se nebojí; proto naučme děti odvaze!

3. Vyhrává ten, kdo zná pole zápasu: proto naučme děti znát svět!

4. Obchod a podnikání jest nekonečným zdrojem blahobytu; chci-li prodat, musím se s kupujícím dorozumět; proto naučte děti cizím jazykům!

5. Lidé kupují jen to, co potřebují a co se jim líbí; pěstujte styk dětí s lidmi, aby se naučily znát jejich potřeby a záliby!

6. Cizinec jedná jen se zdvořilým člověkem; naučte děti uhlazenosti v obleku i řeči, to jest samo jistým doporučením!

7. Člověka oklameme jenom jednou; proto jest třeba býti ve všem solidním a pravdivým, v obchodě i životě!

8. Sledujme způsob školního vyučování; shledáme-li, že nevyhovuje, domáhejme se jeho reformy!

9. Vychovejme dívky tak, aby dovedly vést i k úspěchu své budoucí syny!

10. Zbavme se předsudku, že ne každá práce hodí se pro určitý stav nebo pro určité pohlaví; každá práce, která jest v daném okamžiku potřebná, jest čestná a přiměřená; kdo se jí vyhýbá, je lenoch nebo zbabělec!


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1929, autor A. M. Nedvěd.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
3. května 2023


Diskuze k článku „Desatero z roku 1929, které vám i dnes pomůže z dětí vychovat v životě úspěšné muže a ženy“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.