Bejvávalo.cz

nejnavštěvovanější český server věnovaný historii

Delirium tremens: nemoc alkoholiků, která vede až k šílenství

původně vyšlo: Státní lékařství - 1894, autor Josef Reinsberg.
Některá média dnes hojně zmiňují nemoc zvanou delirium tremens. Co o tomto vážném následku chronického alkoholismu víme a jak ovlivňuje chování člověka? To vám podrobně přiblíží historický článek z roku 1894.


Alkoholismus a šílenství alkoholiků.

Z chronického alkoholismu vznikají degenerační a zánětlivé změny v mozku, které vedou záhy k vážným poruchám duševním, jejichž ráz jest progressivní a které vedou ke slabomyslnosti často i značného stupně.

Ochablost a slábnutí se projevuje nejdříve ve sfeře ethické, povaha se znenáhla a postupně mění ad pejus, až se stane z alkoholika bezohledný ba brutální egoista, pro něhož blaho rodiny a čest hrubě ani není. Obzvláště dosahuje zchátralosť mravní značného stupně u osob dědičně zatížených.

Později se počíná jeviti nápadnější úbyt i ve sfeře intellektuální, nemocnému ubývá vnímavosti, paměti a soudnosti; energie vůle klesá stále. Při tom tu bývá častá rozlada a stísněnost, obzvláště ráno, dokud nepožil alkoholického nápoje; nemocní upadají snadno v affekt hněvu, který dosahuje mnohdy chorobné výše a přechází až ve zběsilou zmatenosť.

Tělesně trpí alkoholikové bolestmi hlavy, závraťmi, nespaním, děsivými sny, motorickými poruchami (třesením, obrnami) a mnohými chorobnými změnami, o kterých jsme již na jiném místě promluvili.

Mnohonásobné a rozmanité jsou trestní činy, jichž se alkoholik ve své duševní dekadenci dopouští. Při posuzováni příčetnosti jest hleděti ke stupni sesláblé intellektuální úkonnosti a ke stupni defektů ve sfeře ethické, pak k tomu, byl-li pachatel v době spáchaného činu v affektu.

Co do ochablé intelligence jest alkoholik na úrovni slaboduchých a posuzujeme jeho příčetnosť jako u těchto. Jestliže byl trestný čin spáchán v affektu, jest zjistiti, nebyl-li affekt, jak se dosti často stává, rázu exquisitně chorobného, při čemž by byla příčetnosť ovšem vyloučena.

Někdy se objevuji u alkoholiků také transitorní psychické poruchy, záležející v děsivých hallucinacích a prudkém mamu úkomém, stíhavém se záchvaty děsu a úzkosti.

Typickou takovou transitorní poruchou jest tak zvané delirium tremens.

Delirium tremens jest hallucinatorní zmatenosť se specifickými halucinacemi a typickým průběhem. Prodromální příznaky jsou kromě různých poruch alkoholismu přináležejících, hyperaesthesie smyslové, bolesti hlavy, neklidný spánek s děsivými sny, značné zvýšená dráždivosť i nerůdnosť a úzkostlivosť.

Záchvat, který se dostavuje při různých horečných chorobách, po úrazech, někdy po náhlé abstinenci, nejčastěji po přílišném pití, záleží v prudké úzkosti se stihomamem a v děsivých hallucinacich; delirie stíhavé jsou vyznačeny tím, že jest mamné nebezpečí imminentní, hallucinace zrakové jsou v tom směru charakteristické, že jsou přízrakové předměty mnohonásobné a ve stálém pohybu, (nemocný vidi množství bílých a černých postav, průvody, množství ptactva, myši, krys, much atd.); dále jsou tu význačné hallucinace hmatové, nemocnému leze po těle hmyz, kouši jej různá malá zvířata, jest otočen motouzy a pod., poměrně řidší jsou hallucinace sluchové.

Jest tu velký motorický neklid, nemocný hmatá po sobě, hledá kolem sebe, velmi často se pohybuje, jako by konal výkony svého povoláni, pohyby jsou třesavé; při tom jest úplné desorientován, zmaten.

Nemocný nespí, až teprve ve stadiu dekrescence dostavuje se nenáhle spánek. Záchvat trvá 3—7 dnů.

Za transitorniho psychického poruchu a v delirium tremens bývají dosti často spáchány násilné činy, jsou známy případy vraždy, zraněni, žhářství a i jiných ničivých činů. Činy ty vzešly z hallucinatorního zmateni, nebo z matných představ stihavých anebo z napjetí děsivého a úzkostlivého, není tu ani libertas consilii ani libertas judicii, tudíž jest vyloučena i příčetnosť.

Kromě těchto poruchů propadají alkoholici snadno a často psychosám, zejména paranoie se stihomamem žárlivosti nebo také melancholii se stihomamem a manii rázu provleklého.

S příčetností takto choromyslných alkoholiků má se to jako u těchto jednotlivých duševních chorob.


Původní zdroj historického článku:
Státní lékařství - 1894, autor Josef Reinsberg.
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
7. října 2021


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.
Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.