Cukrovka - jak vzniká a jak se dá léčit podle dávných lékařů

původně vyšlo: Česká hospodyně 1907, autor neuveden.
Zajímá vás, co o cukrovce a jejím léčení věděli lékaři na začátku minulého století? Prozradí vám to historický článek z roku 1907.


Jak povstane cukrovka?

Jedna z nejzáhadnějších příčin porušení výměny tělesných organismů u člověka jest cukrovka.

Dle nabytých zkušeností můžeme přisvědčiti důvodům Dr. Rob. Freunda v časopise „Medicinische Woche“, že cukrovka není žádnou zvláštní nemocí, nýbrž pouze výsledek jiné neznámé nemoci. Tak rozeznáváme již dnes cukrovku jater, mozku, nervů a t. d., ačkoliv u nemocného nelze příčinu onemocnění rozpoznati.

Při těchto poměrech jest samozřejmo, že lze asi s těží nalézti prostředek, jenž by cukrovku všeobecně potíral. Vždyť není tu jiných známek, než jen vylučování cukru močem. Jsou sice jistá pravidla, dle nichž se lékaři řídí, ale i tu musí se velmi často činiti rozlišné vyjímky.

V novější době užívá se s výsledkem ponejvíce methody fysikálné-diatetické a známy jsou četné případy, že užitím vody a elektřiny pak pravidelná práce svalová dobrý účinek měly a nemoc zmohly.

Dle toho jest viděti, jak malé ceny jsou všelijaké doporučované prostředky, zejména jest se varovati oněch driáčnicky vychvalovaných praeparátů ředitele Bauera v Kötschenbrodě v Německu, které jsou úplně bezcenné. Proti takovému vydírání měli by lékaři i veřejný tisk rázně zakročiti.


Původní zdroj historického článku:
Česká hospodyně 1907, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
7. listopadu 2019


Diskuze k článku „Cukrovka - jak vzniká a jak se dá léčit podle dávných lékařů“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.