Co radí staré moudré knihy o potřebě pravidelného manželského sexu?

rubrika: historické články / rodina, móda a životní styl, původně vyšlo: Pohlavní zdravověda - 1896, autor Med. Dr. Seved Ribbing
Většina lidí pokládá minulost za puritánskou, kde byla témata jako manželský pohlavní styk jednoznačně tabu. Jak vám ale ukáže článek z roku 1896, tak rady na toto téma lze nalézt už ve starých židovských textech nebo v knihách o islámu. O manželském sexu se veřejně mluvilo i za časů našich pradědečků a prababiček. Zajímá vás, jaký rozdíl v otázce manželské erotiky byl například mezi lidmi pracujícími manuálně a intelektuálně?
Následující text pochází z roku 1896

Obcování muže a ženy.

Lékaři a moralisté všech věků uvažovali, jak často muž a žena ve dnech plného zdraví spolu obcovati smí.

Ve starých náboženských a mravoučných nařízeních a zákonech možno nalézti nejpamětihodnější detailní předpisy v tomto ohledu; tyto všecky směřují k tomu, aby žena byla chráněna před mužem zákazy velikých jeho požadavků a zároveň aby zabezpečeno bylo jí určité ukojení ustanovením minima. V jiných případech opět jsou ohledy na zdravé potomstvo nejzávažnějším stanoviskem.

Zoroaster žádá od muže v devíti dnech jedno tělesné sloučení, Solon třikrát za měsíc, Mohamed jednou za týden, nemá-li míti žena důvodů pro rozvod. Dle starých rabínských předpisů měnily se požadavky podle povolání a společenského postavení mužova; silní mladí mužové bez určitého zaměstnání byli povinni své manželce každodenním obcováním, řemeslníci jednou za týden, mužové více svým povoláním namáhaní jednou za jeden nebo i za více měsíců.

Mezi předpisy u nás v tomto směru nejznámějšími zasluhuje zmínky Lutherova rada, svým manželským povinnostem dosti činiti dvakrát za týden. Luther získal si tímto svým předpisem, jakož i vůbec mnohými jinými věcmi, kterým o manželství učil a psal, bez odporu nepopiratelnou zásluhu o vývin pohlavní ethiky.

Drsnost středověku jakož i bouřlivá náruživost doby renaissance našly obě v jeho učení jakož i v jeho mocném příkladě potřebnou zmírňující sílu. Bylo by o mnohé manželství lépe postaráno, kdyby v užívání vešly podobné základní věty.

Za úplně normálních poměrů nepotřeboval by se muž ani na toto číslo obmezovati, nýbrž mohl by v době mezi přerušením dobře třikrát až čtyřikráte za týden pěstovati manželské obcování. Především postaviti však nutno základní větu, že nelze vůbec uvésti všeobecně platná čísla.

Pohlavní obcování jest určité zařízení, jakýsi způsob přírodního příkazu, který podmíněn jest přirozeným pudem a kdo zachoval si nezkaženou mysl, kdo zároveň se naučil bráti ohled za přílivu rozbouřených citů na svou manželku, ten jest nejméně v nebezpečí dostati se při tom scestí.

Naproti určitým názorům, s nimiž častokráte jsem se setkal, pokládám za docela přípustné a správné, aby manželé spolu obcovali, jestliže fysická a duševní náklonnost je k sobě poutá. Neznám žádného důvodu, proč by za prvních krátkých přerušených období, ve kterých mohou užívati slastí manželského obcování, pro nějaké theorie měli si ukládati další pouta, nežli ta, která starost o duševní a tělesné zdraví ssebou přináší.

Zkušebním kamenem manželské zdravovědy jest, aby oba manželé ve dne po intimním obcování vypadali úplně jaře, plní síly a svěže na těle i duchu, pokud možno lépe než-li po jiných nocích. Kde schází tyto známky, udály se výstřednosti, excesse.

Bude se mnohému zdáti tvrdým, slyší-li mluviti na manželském loži o excessích, a přece přiházejí se dosti často a sice nejenom v líbánkách, nýbrž i po dlouhém společném životě. Fysické a psychické poruchy u jednoho nebo druhého manžela odvozují svůj původ často od podobné příčiny a často přehlédne lékař při pátrání po příčinách nemocí dáti se zpraviti o této kapitole.

Právě v naší nervosní době zasluhuje to býti zvláště uvedeno. Acton upozorňuje, jak se mně zdá, docela právem, aby manželé, zaměstnaní intelektuelně vysilující prací a bydlící ve velkých městech, zvláště šetrní byli se svými silami a proto nedovoluje jim častější pohlavní obcování než-li každý sedmý až desátý den.


Původní zdroj historického článku:
Pohlavní zdravověda - 1896, autor Med. Dr. Seved Ribbing


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
31. ledna 2024


Diskuze k článku „Co radí staré moudré knihy o potřebě pravidelného manželského sexu?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.