Co je to melancholie a jaký osud čeká na ty, kteří melancholii propadnou?

rubrika: historické články / lékařství a zdraví, původně vyšlo: Vídeňské illustrované noviny - 1919, autor neuveden.
Dnes se melancholie nepokládá za závažné onemocnění, místo ní lékaři častěji mluví o depresi. Jak vám ale ukáže článek z roku 1919, tak v té době byl lékařský pohled na osoby propadlé melancholii úplně jiný. Melancholie byla tehdy brána za zákeřnou nemoc, která u nemocných často vedla k tragickým koncům.
Následující text pochází z roku 1919

Melancholie.

Melancholie je chorobou pozdního stáří. Jeví se smutnou náladou, šálením smyslů, blouzněním, nepokojem (mnohdy i nehybností) a všeobecnou poruchou tělesnou.

Choroba se vyvinuje velmi rychle. Obyčejně se jeví chorobnou kajícností: mnohdy malicherností a p. Nemocní myslí, že nejsou hodní své rodiny a života: malicherné události uplyntilého života, považuji za velké hříchy a zločiny. Bůh je opustil, a ďábel na ně čeká.

I jinak se bojí trestu za svoje domnělé hříchy, viději šibenici, kata, sekeru, žádají jed, tvrdí, že k nim promlouvají tajemné hlasy aby si sáhli na život.

Časté záchvaty strachu je pronásledují tísnivý pocit (nejčastěji v krajině srdeční) je trýzni: jsou nečinní a ku všemu okolí lhostejní, málo jedí, a hubení: spánek je špatný.

Mnohdy se dopouštějí pod vlivem chorobných představ násilí.

Od počátku onemocnění se symptomy choroby stupňují a pak opět rychle klesají. Celkem trvá onemocnění dva až čtyři měsíce, leč i léta.

Úplné vyléčení stává jen asi u poloviny případů: ostatně zbytek chronického stavu melancholie zůstává povždy, anebo se dostavují srdeční slabosti, aneb v důsledcích jiné přistoupivší nemoci. Mnoho melancholiků končí sebevraždou.

Odporučuje s v každém případě ošetřování v ústavech, kde se jedině docílí nutného klidu a ochrany proti sebevraždě. Opouštěti ústav předčasně, je nebezpečno, poněvadž se choroba zhoršuje. Léčení ovšem náleží do rukou zkušeného lékaře nervových nemocí.


Původní zdroj historického článku:
Vídeňské illustrované noviny - 1919, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
20. března 2023


Diskuze k článku „Co je to melancholie a jaký osud čeká na ty, kteří melancholii propadnou?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.