Co je to melancholie a jaký osud čeká na ty, kteří melancholii propadnou?

původně vyšlo: Vídeňské illustrované noviny - 1919, autor neuveden.
Dnes se melancholie nepokládá za závažné onemocnění, místo ní lékaři častěji mluví o depresi. Jak vám ale ukáže článek z roku 1919, tak v té době byl lékařský pohled na osoby propadlé melancholii úplně jiný. Melancholie byla tehdy brána za zákeřnou nemoc, která u nemocných často vedla k tragickým koncům.


Melancholie.

Melancholie je chorobou pozdního stáří. Jeví se smutnou náladou, šálením smyslů, blouzněním, nepokojem (mnohdy i nehybností) a všeobecnou poruchou tělesnou.

Choroba se vyvinuje velmi rychle. Obyčejně se jeví chorobnou kajícností: mnohdy malicherností a p. Nemocní myslí, že nejsou hodní své rodiny a života: malicherné události uplyntilého života, považuji za velké hříchy a zločiny. Bůh je opustil, a ďábel na ně čeká.

I jinak se bojí trestu za svoje domnělé hříchy, viději šibenici, kata, sekeru, žádají jed, tvrdí, že k nim promlouvají tajemné hlasy aby si sáhli na život.

Časté záchvaty strachu je pronásledují tísnivý pocit (nejčastěji v krajině srdeční) je trýzni: jsou nečinní a ku všemu okolí lhostejní, málo jedí, a hubení: spánek je špatný.

Mnohdy se dopouštějí pod vlivem chorobných představ násilí.

Od počátku onemocnění se symptomy choroby stupňují a pak opět rychle klesají. Celkem trvá onemocnění dva až čtyři měsíce, leč i léta.

Úplné vyléčení stává jen asi u poloviny případů: ostatně zbytek chronického stavu melancholie zůstává povždy, anebo se dostavují srdeční slabosti, aneb v důsledcích jiné přistoupivší nemoci. Mnoho melancholiků končí sebevraždou.

Odporučuje s v každém případě ošetřování v ústavech, kde se jedině docílí nutného klidu a ochrany proti sebevraždě. Opouštěti ústav předčasně, je nebezpečno, poněvadž se choroba zhoršuje. Léčení ovšem náleží do rukou zkušeného lékaře nervových nemocí.


Původní zdroj historického článku:
Vídeňské illustrované noviny - 1919, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
20. března 2023


Diskuze k článku „Co je to melancholie a jaký osud čeká na ty, kteří melancholii propadnou?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.