Buřty, které vydrží čerstvé a chutné až 10 roků

původně vyšlo: Řeznické noviny - 1910, autor neuveden.
Dokážete si představit uzeninu, která vydrží v běžné pokojové teplotě několik let? A za tu dobu se nezkazí, ani když je nakrojená a částečně snědená? Přesně takové zázračné buřty, vyrobené hlavně pro potřeby vojáků, vám představí článek z roku 1910. Měli byste odvahu je ochutnat?


Vuřt nový.

Švýcarské řeznické noviny přinesly pod tímto záhlavím minulý měsíc následující zprávu: V různých listech četli jsme zprávu o nové uzenici.

Nám se zprávy o ní nedostalo, můžeme jen sděliti to, co denní listy vědět chtí: „Poslední dny došla na vrchní vojenský komisariát v Bernu zásilka vuřtů na zkoušku, s doprovodem úředně chemického dobrozdání a s vyzváním vynálezce, aby vojenský komisariát produkt ve všech směrech zkoušel.

Jedná se o „švýcarský vojenský vuřt „Diana“, „který by se místo masových konserv ve švýcarské armádě zavěsti měl.

Vynálezcem jest pan Alexandr Hess, dnes povoláním neaktivní curyšský řezník bohatých zkušeností, bývalý vrchní řezník na městské porážce, spisovatel knihy v dvacátém vydání u Orella Füssliho „Anleitung zum Metzgereigewerbe“ (Návod pro živnost řeznickou).

Obsahuje-li vynález, na kterém tvůrce déle 4 let neúnavně pracoval, to, co se u něj vše vychvaluje, pak máme zde co činit s epochální novotou, která zajisté i v cizině největší obdiv vzbudí. Především měla by jistě naše milice, kdyby měla volit : masové konservy v krabicích anebo takovou „Dianu“ jen jednu odpověď a to pro vuřtu.

„Veden jsa zásadou, že pro naše vojsko jen nejlepší je dosti dobrým, a že se tento vuřt má státi vuřtem lidovým, vuřtem národním, který do nejlepších rodin vnikne, vyrábí se jen z masa nejlepšího Dík jeho sloučenosti má tu vlastnost, že zůstává s nezměněnou chutí požívatelným po jednom roce (jak zjištěno) a dle tvrzení vynálezce po deseti letech. Hmyz a elementy rozklad tvořící od něj odrazí.

Může zůstat po celé měsíce uschován, nakrojen neb nenakrojen, na vzduchu nebo v suché místnosti, v největším parnu slunečním anebo v třeskuté zimě, aniž by ztrácel to nejmenší na chuti a zdraví neškodnosti. Deset takých vuřtů tloušťky cervelatu (avšak tvaru lisovaného) a délky 18 — 20 ctm. lze lehce do tornistry vojáka vložiti a stačí, jak dokázáno, úplně na deset dnů co potrava, aniž by vojín co jiného jisti musel.

Jelikož vykoná vuřt onen velmi dobré služby na cestách námořních, sestavil p. Hess zároveň originelní bednu k zabalení. Již prý se jeden argentinský farmář horlivě o věc zajímá. Vuřt vzdoruje následkem svého sestavení nepočasí, ohni i vodě. Pouhým zavařením vuřtu získáme chutnou polévku, aniž by ztrácel na chuti. Chemickou analysí zjištěno, že neobsahuje jakéhokoliv druhu konservujících prostředků, jakých se obyčejné užívá, také žádnou škrobovou mouku."

Ku zprávě té lze dodat, jak také se již tamnější odborné kruhy vyslovily, že nelze věřit v tento zázračný vuřt.


Původní zdroj historického článku:
Řeznické noviny - 1910, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
12. října 2020


Diskuze k článku „Buřty, které vydrží čerstvé a chutné až 10 roků“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Obchod.Bejvávalo.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.