Boj lékařů proti snaze vlády zrušit Ministerstvo zdravotnictví

rubrika: historické články / lékařství a zdraví, původně vyšlo: Proč potřebujeme ministerstva zdravotnictví - 1926, autor neuveden.
Vládní úsporná opatření bývají různá. Československá vláda v dobách první republiky přišla s nápadem, že v rámci úspor zruší celé Ministerstvo zdravotnictví a tělovýchovy. Článek z roku 1926 vám ukáže, jak na to tehdy odborná lékařská veřejnost reagovala.
Následující text pochází z roku 1926

Ústřední jednota československých lékařů roku 1925.

Československé lékařstvo upozorňuje, že se zrušením ministerstva veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy žádných znatelných úspor docíliti nemůže, neboť dosavadní rozpočet tohoto ministerstva nedovoluje ani teď, aby všechny úkoly zdravotnické, které v zájmu státu a všeho obyvatelstva plněny býti mají, byly plněny tak, jak toho žádá blaho lidu a zákony vědy.

Právě proto však budou muset býti všechny tyto úkoly plněny, ať ministerstvo zdravotnictví je či není, a prostředky na jejich plnění musí se najiti.

Nesmí tedy býti očekáváno, že zrušením ministerstva zdravotnictví dá se ušetřiti více, než representační vydání jednoho ministerstva.

Těmito nepatrnými úsporami by však byly draze zaplaceny škody, které by zrušení ministerstva zdravotnictví přivodilo.

Tyto škody jsou:

Ochromení vývoje našeho zdravotnictví tím, že by jeho potřeby ztratily samostatné zastoupení na místech rozhodujících.

Kulturní hanba pro národ i stát, která leží v tom, že v době, kdy i státy v jiných oborech pokročilejší teprve budují organisaci zdravotnické administrativy, jakou my už dávno máme, bychom zaráželi její vývoj a dávali ji do područí.

Morální rozvrat všech činitelů a institucí se zdravotnictvím souvisejících vyvolaný nevděkem za padesátiletou úspěšnou práci, která i v cizích službách byla odměněna odbornou samostatností.

Československé lékařstvo cítí povinnost, pozvednouti v této rozhodující chvíli svého varovného hlasu.

Byliť to čeští lékaři, kteří za nejnepříznivějších poměrů vybudovali českou vědu lékařskou, vzornou samosprávnou zdravotnickou administrativu a své stavovské instituce, a tak dokázali, že jsou schopni tvůrčí práce.

Byliť to čeští lékaři, kteří nadšeně a nezištně jali se spolupracovati na vybudování nejvyšší zdravotní instituce samostatného našeho státu podle vědeckých zásad jejího jednotného vedení.

Byliť to čeští lékaři, kteří pak sledovali každý počin tohoto ministerstva s nejživějšími sympatiemi, přes to, že soustavně přecházelo přes jejich stavovské zájmy a přes to, že dopouští, aby všechna lékařská práce ve veřejném zdravotnictví se stávala opět pouhým anonymním materiálem.

Proto se považuje československé lékařstvo za oprávněno, postaviti se za ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy, a proto žádá jeho zastupitelstvo celou naši veřejnost a zvláště rozhodující činitele státu, aby ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy nerušili!


Původní zdroj historického článku:
Proč potřebujeme ministerstva zdravotnictví - 1926, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
30. dubna 2020


Diskuze k článku „Boj lékařů proti snaze vlády zrušit Ministerstvo zdravotnictví“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.