Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   •   samolepky na stěnu Pieris.cz   •   magazín Příroda.cz   •   plastikové modely Plastikáče.cz   •   převod PDF na GIF animace DraGIF.cz

Elektromobily ve službách hasičů v době před 100 lety
původně vyšlo: Vynálezy a pokroky 1913, autor V. Š.

Dnešní postupné rozšiřování elektromobilů řada lidí pokládá za novinku. Historický článek z roku 1913 vám ale ukáže, že již v této době elektromobily velmi dobře sloužily například hasičům a záchranářům a podávaly tam skvělé výkony.


Elektrické hasičské vozy v Düsseldorfu

Město objednalo několik parních stříkaček s elektrickým pohonem u »Norddeutsche Automobil- und Motoren A. G. (Lloyd), Bremen«, které se vesměs výborně osvědčily.

Na našem obrázku vidíme tuto parní stříkačku, opatřenou přívěsným vozem. Přední kola hnána jsou dvěma elektromotory o 10—16 HP, které dodávají stříkačce bez vlečného vozu rychlost 41 km za hodinu při spotřebě proudu 53,5 watt-hodin, stříkačce s přívěsným vozem rychlost 37 km při spotřebě proudu 59,3 watthodin na 1 tunu a kilometr.

Proud dodává 80.-článková akkumulátorová batterie o kapacitě 216 amp.-hodin. Jedno nabiti stačí na jízdu přes 100 km. Přívěsný vůz veze bubny s hadicemi a lavice pro mužstvo. Váha stříkačky jest 6850 kg.

Parní kotel vytápí se buď uhlím neb olejem, rozprašovaným na ohniště elektricky hnaným kompressorem, který může též dodávati vzduch do kukel hasičům nebo pro účely záchranné.

Zajímavým exemplářem hasičské výzbroje düsseldorfské jest elektrická stříkačka s odstředivým čerpadlem.

Pohon obstarávají zase dva rychloběžné elektromotory o 10 až 16 HP, hnané proudem 80.-článkové batterie o kapacitě 216 amp.-hodin. Elektromotor 5,5 HP pohání přímo odstředivou pumpu. Kapacita batterie jest postačující, aby po jízdě stříkačky 40 km mohla hnáti ještě 80 minut pumpu, která jinak při plném nabití batterie může sama pracovati 6 hodin. Váha vozu ve službě činí 6560 kg.

Jmenovaná firma sestrojila též samohybný vůz pro mechanický žebřík. Vůz opatřen je zase dvěma motory 10—16 HP s dříve popsanou batterií, kdežto motor o výkonnosti 5,5HP vyšine a zvedne žebřík za 15 vteřin do výše 25 m. K obsluze stačí jeden muž.

Automobil pro nemocné opatřen jest dvěma 5—11 HP motory s batterií 40.-článkovou o kapacitě 216 amp.-hodin. Motory zavěšeny jsou po straně předních kol, jež pohánějí prostřednictvím ozubených soukolí.

Následkem větší rychlosti může tento automobil nahraditi skoro 3 vozy s potahem koňským. Ježto je též chauffeur vycvičen na nosiče nemocných, jsou ušetřeny výlohy za zvláštního průvodce. Výdaje za jízdu a obsluhu činily 0,25 M za 1 km, kdežto u vozů s potahem koňským 0,96 M.původ historického článku:
Vynálezy a pokroky 1913, autor V. Š.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
22. října 2018Debata k článku 'Elektromobily ve službách hasičů v době před 100 lety'
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání včetně původních obrázků.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu ani opravovány původní překlepy.

Pokud chcete náš obsah převzít nebo máte zájem u nás zveřejnit svůj PR článek, tak nás prosím kontaktujte.

© 2011 - 2019 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.Naše další projekty:

Zajímavé odkazy: Webhosting

Chcete zde být také uvedeni? Kontaktujte nás.