Jedinečný pohled do továrny Laurin & Klement v Mladé Boleslavi v roce 1904

rubrika: historické články / automobily a motocykly, původně vyšlo: Český svět 1904, autor neuveden.
Automobily Škoda zná jistě každý. My vám přinášíme jedinečný pohled s řadou fotografií na dávnou historii Škodovky - na skvěle prosperující českou továrnu pánů Václava Laurina a Václava Klementa. Více o továrně L&K v článku z roku 1904.
Následující text pochází z roku 1904

Návštěva v továrně motorových kol a vozů Laurin & Klement v Mladé Boleslavi

Jednou z těch několika šťastných továren, jež výbornou jakostí svých výrobků získaly uznání a odbyt svým tovarům v celém světě, jest známá továrna motorových kol a vozů Laurin & Klement v Mladé Boleslavi — nejstarší a dnes největší specialní továrna tohoto oboru v Rakousku.

Dějiny této firmy a úspěch, jaký v Čechách málo má příkladů, vidný markantně ze statistických dat společníka firmy V. Klementa, který při expertisi svolané v dubnu r. 1905 justičním výborem parlamentu za příčinou návrhu zákona automobilního, jako expert za průmysl slyšen, uváděje příklady o vzmachu průmyslu automobilního sdělil tato zajímavá data o své továrně:

Firma počala v lednu r. 1896 se 4 dělníky pracovati a zabývala se stavbou velocipedů až do r. 1899, kdy vedle velocipedů počala jako první firma v Rakousku a Německu s konstrukcí a stavbou motorových kol, zaměstnávala 50, v r. 1901 již 130 a dnes 320 dělníků.

V přítomné době vyrábí motorových kol v ceně korun jeden a čtvrt milionu, z kteréhožto obnosu velká část na export připadá.

Zastavená plocha budov pracovních v r. 1896 činila 90 m² — v r. 1905 7800 m². Firma používala v r. 1896 3 obráběcí stroje s parním motorem o 2 k. s., — v r. 1905: 170 obráběcích specialních, většinou amerických strojů, poháněných parním strojem o 100 k. s.

Illustrovaný doklad k těmto v pravdě ohromným skokům podává v čele tohoto článku uvedený celkový pohled na továrnu.

Vedlo by daleko uváděti, co práce a námahy, bojů s předsudky a finančních obtíží stavělo se firmě LAURIN & KLEMENT v cestu; ten, kdo národohospodářské poměry u nás v Čechách dobře zná, ví, co musí se překonati, aby docílilo se úspěchů, jaké firma LAURIN & KLEMENT vykazuje.

V čele podniku od počátku stojí zakladatelé jeho Václav Laurin, od něhož většina v celém odborném světě uznaných konstrukcí motorového kola, motorů a magneto-elektrických zapalovačů fy L. & K. i jich zdokonalení pochází; v čele řízení administračního Václav Klement. Kmenová legie dělníků závodu jsou vesměs lidé u fy L. & K. vyškolení, neboť pro tento takřka přes noc narozený průmysl nebylo hotových pracovních sil.

Zajímavo jest, že firma L. & K. od r. 1899 do r. 1901 téměř výhradně pro export pracovala a že doma v Čechách a v Rakousku vůbec její výrobky objevily se teprve v době, kdy v cizině jako nejdokonalejší stroje pole opanovaly. Dnešní vývoz firmy jest hlavně do Anglie a Italie.

Jakému renomé výrobky firmy L. & K. v cizině se těší, toho nejvýmluvnějším dokladem jest okolnost, že jedna z největších německých továren na kola, stroje šicí a psací Akciová společnost dříve Seidel & Neumann v Drážďanech, která 2800 lidí zaměstnává, zakoupila výhradní právo výroby mot. dvoukolek dle patentů firmy L. & K. pro Německo a oznámení o tom svým zákazníkům činí slovy:

„Po nejdůkladnějších zkouškách různých systémů motorů rozhodli jsme se pro systém Laurin & Klement a jsme přesvědčeni, že tímto motorem dodáme zákaznictvu našemu stroj naprosto spolehlivý i na cestách nejšpatnějších, jednoduchý v obsluze, neobyčejně trvanlivý a silný.“

Jako přesvědčivý doklad vynikající bezkonkurence strojů fy L. & K. svědčí faktum, že o 64 závodech v r. 1903/1904 v Rakousku, Německu, Francii a Italii, jichž firma L. & K. se zúčastnila, 56 prvních a 59 druhých a třetích, tedy celkem 115 cen dobyla a při všech těchto závodech nepřihodil se ani sebe menší defekt stroje!

Stát pak oceňuje význam této firmy tak, že věnoval o mezinárodní výstavě automobilní nejvyšší vyznamenání: Státní zlatou medailii, jejíž cena vidna z okolností, že. v Čechách v strojním oboru pouze světovým firmám Škodově a Ringhofferově takového vyznamenání se dostalo.

Uzavírajíce těchto několik řádků pojednávajících o firmě L. & K. podotýkáme, že měli-li bychom podati popis celé továrny i její výroby, a doprovoditi popis ten všemi fotografickými pohledy na jednotlivé místnosti pracovní, potřebovali bychom více místa než omezený rámec našeho listu poskytuje.

Uvádíme jen některé pohledy na jednotlivé místnosti tovární, z nichž jest patrna rozlehlost a zařízení závodu. Sály mají vrchní světlo dvojitým sklem tlumené, jsou prostranné a vzdušné, vytápěny parou a osvětlovány elektricky.

Závod opatřen jest nejmodernějšími stroji obráběcími, většinou americkými, má vlastní slévárnu pro lití aluminia, mosaze atd. a vůbec veškeré části motorového kola, motorů i zapalovacích aparátů vyrábí si sám. Pro zkoušení materialu jednotlivých period, postup práce a zkoušky zdokonalení a novinek strojů má závod zvláštní zkušenými odborníky řízená oddělení.

Vůbec zde možno viděti vše: Účelné rozdělení pracovních místností celé továrny, znamenité zařízení strojů, dělba práce do detailů zabíhající, řádně vyškolení dělníci, řadou roků nasbírané vlastní zkušenosti a vše to pevnou rukou vedené jest příčinou bujarého květu závodu firmy Laurin & Klement.


Původní zdroj historického článku:
Český svět 1904, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
17. října 2018


Diskuze k článku „Jedinečný pohled do továrny Laurin & Klement v Mladé Boleslavi v roce 1904“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.