Bejvávalo.cz

nejnavštěvovanější český server věnovaný historii

Jedinečný pohled do továrny Laurin & Klement v Mladé Boleslavi v roce 1904

původně vyšlo: Český svět 1904, autor neuveden.
Automobily Škoda zná jistě každý. My vám přinášíme jedinečný pohled s řadou fotografií na dávnou historii Škodovky - na skvěle prosperující českou továrnu pánů Václava Laurina a Václava Klementa. Více o továrně L&K v článku z roku 1904.


Návštěva v továrně motorových kol a vozů Laurin & Klement v Mladé Boleslavi

Jednou z těch několika šťastných továren, jež výbornou jakostí svých výrobků získaly uznání a odbyt svým tovarům v celém světě, jest známá továrna motorových kol a vozů Laurin & Klement v Mladé Boleslavi — nejstarší a dnes největší specialní továrna tohoto oboru v Rakousku.

Dějiny této firmy a úspěch, jaký v Čechách málo má příkladů, vidný markantně ze statistických dat společníka firmy V. Klementa, který při expertisi svolané v dubnu r. 1905 justičním výborem parlamentu za příčinou návrhu zákona automobilního, jako expert za průmysl slyšen, uváděje příklady o vzmachu průmyslu automobilního sdělil tato zajímavá data o své továrně:

Firma počala v lednu r. 1896 se 4 dělníky pracovati a zabývala se stavbou velocipedů až do r. 1899, kdy vedle velocipedů počala jako první firma v Rakousku a Německu s konstrukcí a stavbou motorových kol, zaměstnávala 50, v r. 1901 již 130 a dnes 320 dělníků.

V přítomné době vyrábí motorových kol v ceně korun jeden a čtvrt milionu, z kteréhožto obnosu velká část na export připadá.

Zastavená plocha budov pracovních v r. 1896 činila 90 m² — v r. 1905 7800 m². Firma používala v r. 1896 3 obráběcí stroje s parním motorem o 2 k. s., — v r. 1905: 170 obráběcích specialních, většinou amerických strojů, poháněných parním strojem o 100 k. s.

Illustrovaný doklad k těmto v pravdě ohromným skokům podává v čele tohoto článku uvedený celkový pohled na továrnu.

Vedlo by daleko uváděti, co práce a námahy, bojů s předsudky a finančních obtíží stavělo se firmě LAURIN & KLEMENT v cestu; ten, kdo národohospodářské poměry u nás v Čechách dobře zná, ví, co musí se překonati, aby docílilo se úspěchů, jaké firma LAURIN & KLEMENT vykazuje.

V čele podniku od počátku stojí zakladatelé jeho Václav Laurin, od něhož většina v celém odborném světě uznaných konstrukcí motorového kola, motorů a magneto-elektrických zapalovačů fy L. & K. i jich zdokonalení pochází; v čele řízení administračního Václav Klement. Kmenová legie dělníků závodu jsou vesměs lidé u fy L. & K. vyškolení, neboť pro tento takřka přes noc narozený průmysl nebylo hotových pracovních sil.

Zajímavo jest, že firma L. & K. od r. 1899 do r. 1901 téměř výhradně pro export pracovala a že doma v Čechách a v Rakousku vůbec její výrobky objevily se teprve v době, kdy v cizině jako nejdokonalejší stroje pole opanovaly. Dnešní vývoz firmy jest hlavně do Anglie a Italie.

Jakému renomé výrobky firmy L. & K. v cizině se těší, toho nejvýmluvnějším dokladem jest okolnost, že jedna z největších německých továren na kola, stroje šicí a psací Akciová společnost dříve Seidel & Neumann v Drážďanech, která 2800 lidí zaměstnává, zakoupila výhradní právo výroby mot. dvoukolek dle patentů firmy L. & K. pro Německo a oznámení o tom svým zákazníkům činí slovy:

„Po nejdůkladnějších zkouškách různých systémů motorů rozhodli jsme se pro systém Laurin & Klement a jsme přesvědčeni, že tímto motorem dodáme zákaznictvu našemu stroj naprosto spolehlivý i na cestách nejšpatnějších, jednoduchý v obsluze, neobyčejně trvanlivý a silný.“

Jako přesvědčivý doklad vynikající bezkonkurence strojů fy L. & K. svědčí faktum, že o 64 závodech v r. 1903/1904 v Rakousku, Německu, Francii a Italii, jichž firma L. & K. se zúčastnila, 56 prvních a 59 druhých a třetích, tedy celkem 115 cen dobyla a při všech těchto závodech nepřihodil se ani sebe menší defekt stroje!

Stát pak oceňuje význam této firmy tak, že věnoval o mezinárodní výstavě automobilní nejvyšší vyznamenání: Státní zlatou medailii, jejíž cena vidna z okolností, že. v Čechách v strojním oboru pouze světovým firmám Škodově a Ringhofferově takového vyznamenání se dostalo.

Uzavírajíce těchto několik řádků pojednávajících o firmě L. & K. podotýkáme, že měli-li bychom podati popis celé továrny i její výroby, a doprovoditi popis ten všemi fotografickými pohledy na jednotlivé místnosti pracovní, potřebovali bychom více místa než omezený rámec našeho listu poskytuje.

Uvádíme jen některé pohledy na jednotlivé místnosti tovární, z nichž jest patrna rozlehlost a zařízení závodu. Sály mají vrchní světlo dvojitým sklem tlumené, jsou prostranné a vzdušné, vytápěny parou a osvětlovány elektricky.

Závod opatřen jest nejmodernějšími stroji obráběcími, většinou americkými, má vlastní slévárnu pro lití aluminia, mosaze atd. a vůbec veškeré části motorového kola, motorů i zapalovacích aparátů vyrábí si sám. Pro zkoušení materialu jednotlivých period, postup práce a zkoušky zdokonalení a novinek strojů má závod zvláštní zkušenými odborníky řízená oddělení.

Vůbec zde možno viděti vše: Účelné rozdělení pracovních místností celé továrny, znamenité zařízení strojů, dělba práce do detailů zabíhající, řádně vyškolení dělníci, řadou roků nasbírané vlastní zkušenosti a vše to pevnou rukou vedené jest příčinou bujarého květu závodu firmy Laurin & Klement.


Původní zdroj historického článku:
Český svět 1904, autor neuveden.
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
17. října 2018


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.
Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2021 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.