Originálná trolejbusy v Leedsu

původně vyšlo: Vynálezy a pokroky 1923, autor neuveden
Originálně tvarované trolejbusy jezdící v Leedsu vám představí článek z roku 1923.


Elektrické autobusy troleyové

Elektrický autobus troleyový předčí elektrickou tramway mnohem větší a snadnější pohyblivostí, takže se snáze pohybuje v shluku povozů a vyvaruje se srážek. Jinou jeho předností jest, že vyžaduje menšího nákladu pro úpravu dráhy a nepotřebuje zvláštního jejího udržování.

Autobus tento potřebuje troley s dvojitým proudovodem. Je totiž nezbytným nejen drát k přivádění proudu, nýbrž i drát k zpětnému jeho vedení, neboť k tomuto nelze použiti jako u tramwaye kolejnic, poněvadž jich není.

Výhoda elektrického pohonu pro autobus jest značná. Možno připojiti elektrický motor přímo k nápravě kol hnacích bez prostřednictví jakéhokoli mechanického přístroje pro transformaci pohybu, elektromotor otáčí se stejně snadno při pohybu kupředu, jako při jízdě nazad. Rychlost pohybu lze říditi v širokých mezích prostým použitím reostatu. Mechanismus klikový, jehož jest třeba k převedení přímočarého pohybu pístu na otáčivý pohyb kol u jiných motorů, při motoru elektrickém odpadá. Používání akumulátorů při elektrických dopravních vozidlech nemůže se obecně bráti v úvahu, poněvadž těžké akumulátorové baterie značně zvětšují váhu vozidel a vyžadují častého nabíjení. Elektromobil troleyový jeví se tedy býti výhodným a bylo ho s úsporou již v některých krajinách francouzských použito. Upoutal pozornost municipality Lyonské, která právě vypsala konkurs na eventuelní dodání vozidel tohoto druhu.

Používání troleyového autobusu vyvinulo se mnohem více v Anglii na některých tratích. Z nejdůležitějších jest provoz, jímž jest střed města Birmingham spojen s předměstím Nechells; délka této trati činí asi 5 kilometrů, a jednotlivé vozy následují po sobě v přestávkách asi 7 minut. Cesta je přitom poměrně špatná; vede ulicemi úzkými a špatně dlážděnými se svahem, dosahujícím místy 9 až 10%. Doprava byla zprvu obstarávána tramwayí, ale dráha byla brzy velmi opotřebena, a jevila se potřeba ji úplně znovu zříditi, což by bylo mělo za následek výlohy, s nimiž výnos dráhy nebyl v nižádném poměru. Kdyby se pojal do počtu úrok z jistiny, potřebné k znovuzřízení dráhy, byl by měl provoz na trati pravděpodobně roční schodek 3300 liber šterlinků. Bylo tedy rozhodnuto, že se zavedou na trati elektrické autobusy troleyové, při čemž se použije hotového již vedení pro rozdělení proudu, a vozy tramwayové se umístí na tratích jiných. Výsledek této změny byl, že provoz na této trati vykazoval roční výtěžek asi 3000 liber.

Autobus používaného typu má místo pro 51 cestujících, a to pro 26 uvnitř a 25 .na imperiálu (oddělení na střeše). Na pohon má dva motory výkonnosti 42 k. s. při napětí 525 voltů.

Zvláště originální tvar má troleyový autobus, projíždějící v Leedsu. V tomto městě není na jedné z nejdelších tratí tramwaye s kolejemi a bylo rozhodnuto upotřebiti zde elektrických autobusů troleyových.

Každý autobus pojme asi 64 osoby; jest šířky 2*28 m. Karoserie má zaokrouhlené rohy, je celá uzavřená a rozdělena na dvě oddělení nad sebou.

Ve vozíku o jednom páru kol, připevněném vpředu k vozu, jsou elektromotory, nad kterými je místo pro řidiče. Tím, že je použito zvláštního motorového vozíku vpředu autobusu, odpadá elektromotor pro zadní nápravu, a je proto možno snížiti podlahu tou měrou, že imperiál nemá značné výšky, jako bývá při imperiálech obyčejných. Motorový vozík lze snadno odpoutati, neboť jest připevněn ke karoserii pod místem řidičovým toliko osmi svorníky.

V předním vozíku jsou dva elektromotory, z nichž každý jest opatřen ozubeným kolem, zabírajícím s vnitřními ozubením jednoho kola nápravy, což jest nejjednodušší způsob pohybu. Karoserie spočívá na poloeliptických zpružinách značné délky a zadní náprava jest upravena tak, aby byla podlaha v malé výšce.

Brzdění děje se na čtyřech kolech; zadní kola jsou mimoto opatřena brzdami, které se uvádějí v činnost šlapadlem. Pravou nohou uvádí se v činnost brzda při běhu kupředu; druhá brzda jest opatřena západkou a může zastaviti vozidlo velice rychle na svahu. Přední brzda je bezpečnostní a řídí se pákou, umístěnou po pravici řidičově.

Jak bylo řečeno, odstraňuje elektrický pohon náhlý vzrůst a změnu rychlosti a může odpadnouti diferenciál, je-li autobus opatřen zvláštním motorem pro každé hnací kolo. Vozidlo, které jsme právě popsali, poskytuje další výhodu značným snížením těžiště, takže doprava je bezpečnější. To je dnes, kdy sami cestující žádají při drahách elektrických stále větší rychlosti, velmi cenná přednost vozidla.


Původní zdroj historického článku:
Vynálezy a pokroky 1923, autor neuvedendatum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
11. července 2016


Diskuze k článku „Originálná trolejbusy v Leedsu“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.