Pařížský autosalon v roce 1905: patří budoucnost automobilům?

rubrika: historické články / automobily a motocykly, původně vyšlo: Světozor 1905, autor neuveden.
Pařížský autosalon je dodnes důležitou mezinárodní prezentací automobilů. Článek z roku 1905 vám popíše, jaké to na autosalonu v Paříži bylo tehdy a také vás seznámí s vyhlídkami českého i světového automobilismu.
Následující text pochází z roku 1905

Ze světa automobilistů.

Již roku loňského přinesli jsme několik úvah a článků o sportu a rozvoji automobilismu zvláště, a vylíčili, jak zejména ve Francii otevření „salonu automobilového“ je pravým svátkem společnosti francouzské, hlavně ale domácích i cizích přátel tohoto sportu, který dobývá si stále pevnější a pevnější půdy i na naší české půdě, dík velkolepému úspěchu českých pracovních sil a industrie domácí, která stojí dnes v popředí všech světových závodů a továren a v mnohém i je předčí.

Zajímavé zprávy o podnicích, které byly již vykonány společnostmi nebo sportovníky automobilem, stávají se nyní stále předmětem rozhovoru a úvah sportovních listů a předních revuí.

Zpráva, která zajisté i náš domácí svět automobilový překvapí, je registrována v posledních listech zahraničních. Jest to podnik belgického cestovatele Henrika Arctamskiho, který hodlá vykonati sportovní pouť po automobilu k jižní točně.

V klubech sportovních zpráva tato vzbudila neobyčejnou účast a také naše domácí listy již registrovaly tento světový podnik. Tak zejména „Lidové Noviny“ první upozornily na tuto výpravu a uvedly bližší údaje.

Od míst, kde lze na jihu nejdále proniknout a přistát, rozprostírá se hladký rovný led bez trhlin, jako led umrzlého jezera. Cestovatelé, kteří se odhodlali proniknout k jižnímu pólu, nepronikli daleko ; tak ku příkladu kapitán Scott urazil na saních psy tažených denně 16 km.

Musil se však vrátit, nechtěl-li zemřít hladem. Arctamski domnívá se však, že bude moci automobilem denně uraziti desetkráte více, takže zásoby potravin, jež s sebou na výpravu vezme, mu úplně dostačí. Kapitán Scott a Shockleton věří v proveditelnost plánu. Motorový vůz pro tuto výpravu dostane kola stopu široká, potažená koží.

Pod vozem bude provedena nosná konstrukce jako u saní, tak že váha vozu bude spočívati na této konstrukci a ne na kolech. Vůz se tedy bude pohybovat jako sáně. Ať bude jižní pól objeven či ne, lze přec očekávat, že výpravou tou rozšíří se naše znalosti zeměpisné i fysikální v krajině arktické. O výpravě této přineseme náležité zprávy, jakmile se pouť tato uskuteční.

Poslední salon automobilový v Paříži byl obrazem toho, jak vítězně a skvěle industrie automobilová kráčí ku předu a zatlačuje všechny bývalé prostředky dopravní.

Pohled na celé výstaviště, v němž měly vystaveny své výrobky přední světové firmy, byl velkolepý a salon sám předčil všechny výstavy minulé. Zde byl právě podán nejlepší důkaz, jak stále více a více se rozšiřuje používání automobilu ke službám dopravním, kommunikačním i v denní potřebě.

Tento měsíc konala se v Praze také anketa o říšském řádu automobilním, za účasti předních zástupců klubu automobilistů z Čech a j. spolků, a usneseno, zříditi nejdříve v Praze zkušební stanici, později pak v Plzni, Liberci a Mladé Boleslavi.

V Mladé Boleslavi je, jak známo, největší česká továrna motocyklistická, která zboží své dováží i do ciziny a to s nejchvalnějšími úsudky.

Rozvoj sportu automobilového a motocyklistického u nás dobývá si v posledních letech stále větší a větší půdy, i je potěšitelno, že naše vůdčí kruhy sportovní tak horlivě působí pro další zmohutnění a sesílení svých řad na prospěch českého jména sportovního vůbec. Uznání dobyly si barvy české již častokráte a to při světové soutěži.


Původní zdroj historického článku:
Světozor 1905, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
12. října 2018


Diskuze k článku „Pařížský autosalon v roce 1905: patří budoucnost automobilům?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.