Bejvávalo.cz

nejnavštěvovanější český server věnovaný historii

Pařížský autosalon v roce 1905: patří budoucnost automobilům?

původně vyšlo: Světozor 1905, autor neuveden.
Pařížský autosalon je dodnes důležitou mezinárodní prezentací automobilů. Článek z roku 1905 vám popíše, jaké to na autosalonu v Paříži bylo tehdy a také vás seznámí s vyhlídkami českého i světového automobilismu.


Ze světa automobilistů.

Již roku loňského přinesli jsme několik úvah a článků o sportu a rozvoji automobilismu zvláště, a vylíčili, jak zejména ve Francii otevření „salonu automobilového“ je pravým svátkem společnosti francouzské, hlavně ale domácích i cizích přátel tohoto sportu, který dobývá si stále pevnější a pevnější půdy i na naší české půdě, dík velkolepému úspěchu českých pracovních sil a industrie domácí, která stojí dnes v popředí všech světových závodů a továren a v mnohém i je předčí.

Zajímavé zprávy o podnicích, které byly již vykonány společnostmi nebo sportovníky automobilem, stávají se nyní stále předmětem rozhovoru a úvah sportovních listů a předních revuí.

Zpráva, která zajisté i náš domácí svět automobilový překvapí, je registrována v posledních listech zahraničních. Jest to podnik belgického cestovatele Henrika Arctamskiho, který hodlá vykonati sportovní pouť po automobilu k jižní točně.

V klubech sportovních zpráva tato vzbudila neobyčejnou účast a také naše domácí listy již registrovaly tento světový podnik. Tak zejména „Lidové Noviny“ první upozornily na tuto výpravu a uvedly bližší údaje.

Od míst, kde lze na jihu nejdále proniknout a přistát, rozprostírá se hladký rovný led bez trhlin, jako led umrzlého jezera. Cestovatelé, kteří se odhodlali proniknout k jižnímu pólu, nepronikli daleko ; tak ku příkladu kapitán Scott urazil na saních psy tažených denně 16 km.

Musil se však vrátit, nechtěl-li zemřít hladem. Arctamski domnívá se však, že bude moci automobilem denně uraziti desetkráte více, takže zásoby potravin, jež s sebou na výpravu vezme, mu úplně dostačí. Kapitán Scott a Shockleton věří v proveditelnost plánu. Motorový vůz pro tuto výpravu dostane kola stopu široká, potažená koží.

Pod vozem bude provedena nosná konstrukce jako u saní, tak že váha vozu bude spočívati na této konstrukci a ne na kolech. Vůz se tedy bude pohybovat jako sáně. Ať bude jižní pól objeven či ne, lze přec očekávat, že výpravou tou rozšíří se naše znalosti zeměpisné i fysikální v krajině arktické. O výpravě této přineseme náležité zprávy, jakmile se pouť tato uskuteční.

Poslední salon automobilový v Paříži byl obrazem toho, jak vítězně a skvěle industrie automobilová kráčí ku předu a zatlačuje všechny bývalé prostředky dopravní.

Pohled na celé výstaviště, v němž měly vystaveny své výrobky přední světové firmy, byl velkolepý a salon sám předčil všechny výstavy minulé. Zde byl právě podán nejlepší důkaz, jak stále více a více se rozšiřuje používání automobilu ke službám dopravním, kommunikačním i v denní potřebě.

Tento měsíc konala se v Praze také anketa o říšském řádu automobilním, za účasti předních zástupců klubu automobilistů z Čech a j. spolků, a usneseno, zříditi nejdříve v Praze zkušební stanici, později pak v Plzni, Liberci a Mladé Boleslavi.

V Mladé Boleslavi je, jak známo, největší česká továrna motocyklistická, která zboží své dováží i do ciziny a to s nejchvalnějšími úsudky.

Rozvoj sportu automobilového a motocyklistického u nás dobývá si v posledních letech stále větší a větší půdy, i je potěšitelno, že naše vůdčí kruhy sportovní tak horlivě působí pro další zmohutnění a sesílení svých řad na prospěch českého jména sportovního vůbec. Uznání dobyly si barvy české již častokráte a to při světové soutěži.


Původní zdroj historického článku:
Světozor 1905, autor neuveden.
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
12. října 2018


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.
Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2021 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.