Nemáte čas na čtení knih a vzdělávání? Už v roce 1903 věděli, že je to chyba

rubrika: historické články / rodina, móda a životní styl, původně vyšlo: Česká hospodyně 1903, autor Jos. Lisý.
Čtení knih a vzdělávání sebe i svých dětí je velmi důležité. Zkuste se inspirovat historickým článkem z roku 1903 a ten čas si prostě udělejte. Když to dokázali tehdy, dokážeme to i dnes.
Následující text pochází z roku 1903

Četba.

Každá žena, stejně v jakémkoliv postavení, která nějaký na to nárok činí k vzdělaným býti počítána, měla by bez své ujmy ostatní činnosti, denně krátkou dobu dobré, vážné četbě věnovati.

To je naprosto zapotřebí, nejen by se nad jednostejnost všedního života pozvedla, nýbrž aby též v běžném zůstala o všem, co se ve světě děje, konečně, aby svého ducha vzdělávala, své vědomosti rozmnožovala a k správnému smýšlení a konání povzbuzována byla.

Ovšem, že nesmí špatné, napínavé romány hltati, nýbrž látka ke čtení musí býti pečlivě volena. Mimo klassiků poskytuje též nová literatura, noviny a zvláště časopisy mnoho dobrého.

Zvláště vdaná žena musí velkou cenu na to klásti, aby byla zpravena jak o denních událostech, tak i o všem, co jejího chotě v době činnosti zaměstnává, by mu porozumění a zájem pro vše vštěpovala, účast brala na jeho snaze a takto se stala při něm bdící pomocnicí. Tou však může býti jen tehdy, když se stále bude hledět vzdělávati.

Též co matce povyrůstajících dětí jest četba a zvláštní další vzdělávání vážnou povinností, která plněna býti musí, aby žena všem kladeným na ní nárokům vyhověli mohla, které život ji ukládá, aby s to byla sobě samostatný posudek utvořiti o veškerých důležitých otázkách, které se v rodině vyskytnou.

Velmi mnoho zdatných žen zaniká zcela v čistě hospodářských starostech. Drůbež a pěstování zeleniny, jsou to sice pěkné věci, avšak je velkým bludem za to míti, že tím snaha ženy ze svého nejužšího kruhu domácího hospodářství, vystoupiti, — svůj cíl má.

Čtěte a učte se tím, nemějtež každou jinou četbu, než rodinné zprávy a kuchařské recepty za maření času.

Jak často vidíme za dnešní doby, že otec se synem svým — terciánem, anebo s předčasně dospělou dívkou o věcech a událostech rozmlouvá, které hospodyni cizími a neporozumitelnými jsou.

To by nemělo býti. Tím povstávají velmi neutěšené poměry v rodině a dozrává tím tu a tam jistá nevážnost vlastní matky u dospělých dětí, co je nevhodné, ano nebezpečné býti může a za každých okolností zamezeno býti musí.

Při správném rozdělení času a vážné vůli, nalezne i velmi zaměstnaná žena, která velké hospodářství spravuje, denně hodinu, by svého ducha vzdělávala, užitečnou četbou se osvěžila a též tím povinnosti ke svým lidem vyhověla.


Původní zdroj historického článku:
Česká hospodyně 1903, autor Jos. Lisý.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
4. října 2018


Diskuze k článku „Nemáte čas na čtení knih a vzdělávání? Už v roce 1903 věděli, že je to chyba“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.