Naše projekty:   originální samolepky na stěnu Pieris.cz   —   magazín Příroda.cz   —   efektní sdílení PDF souborů DraGIF.cz

Puška Springfield, novinka ve výzbroji americké armády

původně vyšlo: Vynálezy a pokroky 1906, autor L. G.
Legendární americkou opakovací pušku Springfield M1903, která ve výzbroji vydržela desítky let, vám velmi podrobně představí historický článek z roku 1906.


Americká puška vojenská soustavy z r. 1903.

Tato nová puška, jež se právě zavádí ve vojště Spojených států severoamerických, nazývá se všeobecně »Springfield« dle arsenálu, v němž se vyrábí.

V podstatě se valně neliší od dosavadní pušky soustavy Krag-Jörgensen. Ačkoli se vyznačuje proti této některými důležitými zdokonaleními, je přece jen podivno, že bylo upuštěno od staré soustavy, jelikož nemají ona zdokonalení dle nynějšího stavu zbrojní techniky náležitou váhu, aby ospravedlnila nákladnou změnu výzbroje.

Puška soustavy »Springfield« je krátká střelná zbraň, neboť je dlouhá jen 1,102 m, kdežto délka jiných vojenských pušek kolísá mezi 1,25 a 1,3 m. Příčinou nebo následkem toho je, že bude touž puškou ozbrojena pěchota i jízda. Ráž pušky 7,62 mm je táž jako pušky dřívější, kdežto počáteční rychlost střely a průbojnost jsou větší.

Závěra C (obr. 2.) jest opatřena dvěma závěrnými palci t a postranní zarážkou. Vytahovák vystřelených nábojnic jest upevněn na závěre prstenem A. Různé části závěry jsou spojeny objímkou B. Tato jest opatřena dvěma postranními lištami, jež, vedeny jsouce lůžkem závěry, brání objímce otáčeti se se závěrou. Pojistka D otočena v pravo zamezí, když je nabito, otočení válcovité závěry C a odtlači hlavu E nárazné jehly poněkud zpět, při čemž pojistí náraznou jehlu, takže ji nelze spustiti tlačením na spoušť.

Závěra se otevírá jinak způsobem zcela obvyklým napřed otočením rukojetí vzhůru a pak tažením nazad a zavírá se pošinutím závěry kupředu a otočením rukojeti dolů, při čemž se současně nabije. Jehlu lze natáhnouti také prostě tažením hlavy E zpět. Závěra je jinak tak sestrojena, že nelze vystřeliti, není-li správně zavřena. O tom nám chybí bližší údaje, jakož vůbec celý popis, jehož jsme se mohli dopíditi, vyznačuje se jakousi kusostí, což jest ovšem při vojenské zbrani pochopitelno.

Zásobnice M, uspořádaná v lůžku závěry, pojme pět nábojů. Jest opatřena pojistkou, jež je po jedné straně označena slovem ON (otevřeno), po druhé OFF (zavřeno). Slovo ON je hlazeno, tak že lze se jediným pohledem přesvědčiti, je-li zbraň připravena k opakovací střelbě. Zásobnice plní se náboji buď prostě od ruky nebo pomocí jakéhosi nabíječe, který se vyhodí, když se závěra zavírá.

Má-li se střílet jednotlivě (OF F), nelze závěru úplně otevřít, takže její hlava zabrání horní nábojnici, aby vystoupla proti lůžku nábojnice v hlavni a byla do něho při zavření vsunuta. Podávací ústrojí zásobnice je tedy v tomto případě zadrženo, nemohouc účinkovat.

Otočí-li se však pojistka vzhůru (ON), uvolní se podávací ústrojí, jelikož možno závěru pošinouti úplně do zadu, a pak lze opakovati známým způsobem. Po vystřelení poslédního náboje drží pojistka otevřenou závěru nazpět, takže je patrno, že je zásobnice prázdná.

Hlaveň je nahoře kryta dřevěným pláštěm M (obr. 1.), aby byla ruka chráněna od spálení. Muška G jest upevněna na konci hlavně kroužkem a jest opatřena dvěma dírkami, aby byla jednak lehčí, a aby bylo možno upevniti chranidlo.

Také miřidlo H je prý zcela původní, důmyslné konstrukce a umožňuje opraviti úchylky střely ze správného směru. Opatřeno je záměrným vrubem, který možno nahraditi kruhovým okénkem, upevněným na posuvné destičce.

Při pušce se užívá čtvero druhů nábojů: ostrého náboje, sestávajícího ze 2,8 g střelné bavlny a střely, jež má jádro ze slitiny olova a cínu a plášť z niklové mědi; 2. slepého náboje s papírovou zátkou a 0,32 g bezdýmného prachu; 3. malého, náboje s krátkou střelou a malou dávkou prachu a 4. náboje se dvěma kulkami, jehož se užívá pro službu strážní. Aby se pak cvičební nábojnice nemohla zaměniti za ostatní, jest pocínována, opatřena šesti podélnými rýhami a čtyřmi dírkami ve dně.

Z počátku byla puška »Springfield« opatřena krátkým bodlem, neboť se mělo za to, že v moderním válečnictví připadá bodlu již jenom podřízený úkol. Události na bojištích mandžurských však způsobily převrat v náhledech, a tak přijali Američané šavlový bajonet o délce 0,406 m, jímž nahradili krátké bodlo.

Počáteční rychlost střely je dosti malá pro moderní zbraň, neboť je toliko 670 m. Dostřel měří 4371 m. Dlužno poznamenati, že je zpátečný ráz značný a zvuk výstřelu velmi ostrý. Jinak se hlaveň rychle opotřebuje, takže po 1500 ranách není již přesnost zbraně valná.


Původní zdroj historického článku:
Vynálezy a pokroky 1906, autor L. G.
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
1. října 2018


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.
Debata k článku Puška Springfield, novinka ve výzbroji americké armády


Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2020 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.

 Naše další projekty: