Arcivévoda Karel František Josef na návštěvě v Mladé Boleslavi u firmy Laurin & Klement

rubrika: historické články / významné osobnosti, původně vyšlo: Český svět 1907, autor neuveden
Stejně jako naši politici rádi navštěvují automobilku Škoda a jiné významné firmy, tak je rádi navštěvovali i jejich předchůdci. Přečtěte si popis vzácné návštěvy arcivévody Karla Františka Josefa ve firmě Laurin & Klement v Mladé Boleslavi v roce 1907.
Následující text pochází z roku 1907

Arcivévoda Karel František Josef návštěvou v automobilové továrně Laurin & Klement v Mladé Boleslavi

V řadě vynikajících průmyslových podniků navštívil arcivévoda Karel František Josef (1) ve čtvrtek dne 1. srpna známou továrnu automobilů v Mladé Boleslavi. Z nynějšího svého sídla, knížecího Turn-Taxisského panství ve Vlkavě odebral se arcivévoda, doprovázen místopředsedou akc. spol., hrabětem Janem Ceschim (9), na vyslaném tam továrnou automobilu nej novějšího typu 24/28 HP v družině svého komořího nadpor. hraběte Ledebura (5) do továrny, kamž dostavil se president akc. spol., princ Erich Turn-Taxis (3), jenž arcivévodu společně s generálním řiditelem Klementem (2) a řiditelem Laurinem (10) uvítal.

Prohlídka této automobilové továrny, jež za zcela krátkou dobu vyrostla na nejmodernější automobilový podnik, skýtala ovšem mnohou zajímavost a neméně příležitosti ku demonstrování rozličných novinek a důmyslných zařízení, při výrobě automobilů se vyskytujících. Podávaje arcivévodovi nutná vysvětlení vzpomenul gen. řiditel Klement nejprve provedených před krátkem státních dodávek motorových tříkolek poštovních a obzvláště vojenských vozů zdravotnických, jichž říšskému ministerstvu války ještě 30 dodati zbývá.

O všestranné zdatnosti závodu byl však podán teprve důkaz při prohlídce síní, v nichž umístěny vozy hotové a polohotové. Serie hotových, elegantních prodaných vozů řadily se ku skupině automobilových drožek pro Prahu určených. V počtu dodávacích vozů různých forem vynikal vojenský vůz nákladní určený pro říšské ministerstvo války a vedle řad motorových dvoukolek, tříkolek a motorů stacionárních roste do výše kolos automobilního omnibusu, jenž spolu s dalšími 3 určen jest pro státní linie automobilové.

Arcivévoda jevil živý zájem o tyto dílny nej modernějšího prostředku dopravního, stále rostoucí a stále novými výrobky překvapující, neskrblil plným obdivem, děkoval po skončené prohlídce provázejícím jej pánům a opustil v poledne a na automobilu Laurin & Klement, nového typu o 12/14 HP, řízeném hrabětem Janem Ceschim, továrnu.


Původní zdroj historického článku:
Český svět 1907, autor neuveden


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
19. července 2017


Diskuze k článku „Arcivévoda Karel František Josef na návštěvě v Mladé Boleslavi u firmy Laurin & Klement“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.