Bejvávalo.cz

nejnavštěvovanější český server věnovaný historii

Arcivévoda Karel František Josef na návštěvě v Mladé Boleslavi u firmy Laurin & Klement

původně vyšlo: Český svět 1907, autor neuveden
Stejně jako naši politici rádi navštěvují automobilku Škoda a jiné významné firmy, tak je rádi navštěvovali i jejich předchůdci. Přečtěte si popis vzácné návštěvy arcivévody Karla Františka Josefa ve firmě Laurin & Klement v Mladé Boleslavi v roce 1907.


Arcivévoda Karel František Josef návštěvou v automobilové továrně Laurin & Klement v Mladé Boleslavi

V řadě vynikajících průmyslových podniků navštívil arcivévoda Karel František Josef (1) ve čtvrtek dne 1. srpna známou továrnu automobilů v Mladé Boleslavi. Z nynějšího svého sídla, knížecího Turn-Taxisského panství ve Vlkavě odebral se arcivévoda, doprovázen místopředsedou akc. spol., hrabětem Janem Ceschim (9), na vyslaném tam továrnou automobilu nej novějšího typu 24/28 HP v družině svého komořího nadpor. hraběte Ledebura (5) do továrny, kamž dostavil se president akc. spol., princ Erich Turn-Taxis (3), jenž arcivévodu společně s generálním řiditelem Klementem (2) a řiditelem Laurinem (10) uvítal.

Prohlídka této automobilové továrny, jež za zcela krátkou dobu vyrostla na nejmodernější automobilový podnik, skýtala ovšem mnohou zajímavost a neméně příležitosti ku demonstrování rozličných novinek a důmyslných zařízení, při výrobě automobilů se vyskytujících. Podávaje arcivévodovi nutná vysvětlení vzpomenul gen. řiditel Klement nejprve provedených před krátkem státních dodávek motorových tříkolek poštovních a obzvláště vojenských vozů zdravotnických, jichž říšskému ministerstvu války ještě 30 dodati zbývá.

O všestranné zdatnosti závodu byl však podán teprve důkaz při prohlídce síní, v nichž umístěny vozy hotové a polohotové. Serie hotových, elegantních prodaných vozů řadily se ku skupině automobilových drožek pro Prahu určených. V počtu dodávacích vozů různých forem vynikal vojenský vůz nákladní určený pro říšské ministerstvo války a vedle řad motorových dvoukolek, tříkolek a motorů stacionárních roste do výše kolos automobilního omnibusu, jenž spolu s dalšími 3 určen jest pro státní linie automobilové.

Arcivévoda jevil živý zájem o tyto dílny nej modernějšího prostředku dopravního, stále rostoucí a stále novými výrobky překvapující, neskrblil plným obdivem, děkoval po skončené prohlídce provázejícím jej pánům a opustil v poledne a na automobilu Laurin & Klement, nového typu o 12/14 HP, řízeném hrabětem Janem Ceschim, továrnu.


Původní zdroj historického článku:
Český svět 1907, autor neuveden
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
19. července 2017


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.
Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2021 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.