Bejvávalo.cz

nejnavštěvovanější český server věnovaný historii

Motocykl jako vojenská sanitka

původně vyšlo: Vynálezy a pokroky 1926, autor Hš.
Využít motorku se sajdkárou jako sanitku? Ve Francii s tímto nápadem přišli v roce 1926.

Všichni dnes již známe zvláštní postranní vozík, t. zv. side-car, malou karoserii, upravenou na boku motocyklu a podepřenou jediným kolem. Došlo se k němu vzrůstající oblibou motocyklů, s níž rostla též snaha zvýšiti jeho ložnost a dopravovati jím větší počet cestujících nebo menší náklady. Přes to, že v poslední době jsou motocykly s postranními vozíky ve většině případů nahrazovány malými automobily, přece jen uhájily si své postavení v mnohých oborech, kde se jejich účelnost velmi dobře osvědčila. Nemluvíme-li ani o sportu, zůstal side-car výborným dopravním a pomocným prostředkem ve službách policejních, sanitních, hasičských, vojenských, záchranných, k dopravování menších obchodních dodávek; někde slouží i jako malá pouliční drožka atd.

Malé automobilní vozíky nemají často žádanou pevnost, vytrvalost a výkonnost, jakou skýtá silnější motocykl, jejich obsluha i řízení jest obtížnější, jsou mnohem více vázány upravenými cestami, spotřebují více pohonných látek a i jejich garážování jest nákladnější. Z těchto důvodů a ještě z mnoha jiných zachovávají si motocykly s postranním vozíkem svoji výhodnost pro četné dopravní obory, jak byly výše uvedeny.

V poslední době přibylo k nim další zajímavé řešení, jež proniklo na loňské zdravotnické výstavě v Paříži tak, že získalo zlatou medalii. Je to ambulanční přívěsný vozík pro rychlou dopravu nemocných nebo raněných; jeho výstavba je dobře patrna z obázku.

Bylo použito normálního motocyklu René Gillettova o výkonnosti 6 k. s. s dvojválcovým motorem a s třírychlostní převodovou skřínkou, tedy typu, jehož se ve francouzské armádě všeobecně upotřebí. Válce jsou spojeny do tvaru »V«, pohon zadního kola děje se řetězem; benzinová nádržka má obsah 12l, olejová 4l. Kola jsou vzájemně výměnná a lze je velice rychle i snadno snímati; brzdy jsou dvě: jedna ruční, druhá nožní. Chassis vozíku a jeho zavěšení je řešení velmi účelně se zvláštním zřetelem na stabilitu stroje a na možnost jeho správného zrychlování i na špatných cestách. Na chassis jest přišroubována velmi pohodlná karoserie, uzavřená na zadním konci dvířky, po obou stranách pak nízkými dlouhými okénky z mléčného skla, jež lze posouvati za účelem větrání. Korba jest uvnitř natřena bíle, na vrchu známou zelenohnědou polní barvou.

Raněný jest uložen na měkce vycpaném a pohyblivě vypruženém rámu, odpovídajícím všem lékařským požadavkům při dopravě. Kostra rámu je konstruována z duraluminových výztuh a příček, aby se zajistila dostatečná pevnost při značné lehkosti, a je potažena snimatelným potahem z jemného drátěného pletiva, takže celek váží toliko 7 kg.

Popsané vozidlo jest určeno především pro účely vojenské, avšak lze ho s výhodou použiti pro všechny obory sanitní i pro civilní službu. Tak na př. hodí se pro záchranné stanice, nemocnice a jiné podobné ústavy, kde je třeba rychlé a bezpečné dopravy raněných nebo nemocných osob.

Je však ještě jiné stejně důležité pole působnosti takového postranního vozíku; vzpomeňme jen na malá, velmi výkonná motorová čerpadla, hodící se výborně pro rychlou pomoc při menších požárech, na zvláštní pojízdné dílničky svářecí pro pouliční nutné opravy v městech, na motocyklové bezpečnostní hlídky atd. Je vidno, že použití motocyklu s postranním vozíkem se časem rozšíří ještě na mnohé obory dopravní a všeobecně užitkové, o jakých se nám dnes ještě ani nezdá.


Původní zdroj historického článku:
Vynálezy a pokroky 1926, autor Hš.
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
10. srpna 2017


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.
Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.