Naše projekty:   originální samolepky na stěnu Pieris.cz   —   magazín Příroda.cz   —   efektní sdílení PDF souborů DraGIF.cz

Jak Napoleon zradil Polsko a své nejvěrnější bojovníky

původně vyšlo: Besedy lidu 1901, autor neuveden.
Napoleonova válečná tažení jsou známa dodnes, ale věděli jste jak se na nich podíleli Poláci? A co za to nakonec od Napoleona dostali? Seznámí vás s tím článek z roku 1901.


Napoleon a Polska

Sto let je tomu, co celý svět chvěl se mocí a slávou velikého Bonaparta, pozdějšího císaře Napoleona I., jenž vítězství svá rozestřel po všech třech pevninách »starého světa«, v Evropě od smavé Italie přes Alpy věčným sněhem pokryté, pláněmi Německa a Rakouska až po břehy Moravy a Visly, od břehu slunného Manzanaresu ve Španělích až po nehostinné roviny Ruska a Kreml moskevský, v Africe Egyptem s obvodím Nilu, v Asii po palčivých písčinách Syrie.

Ze všech národů evropských mimo krajany jeho Francouze nejvěrnějšími zůstali mu Poláci, tvoříce všady přední voje jeho armády a vydáni jsouce námahám nejtěžším. Kolik tisíc jich složilo své údy v Egyptě i ve Španělích, v Syrii i na Rusi, u Lipska i při posledních bojích ve Francii!

Doufaliť od počátku až do poslední chvíle, že Napoleon mocnou rukou svou zasáhne do osudu jejich vlasti a že Polsce, nedávným »dělením« Ruska, Rakouska a Pruska na tři díly roztržené a porobené, vrátí samostatnost a učiní z ní nový stát, ať republiku, ať monarchii.

Ale »veliký Kors« ani z daleka na to nepomýšlel. Jemu byli Poláci, zaslepeni jeho vítězoslávou a nadšeni možností svojí svobody, pouhým prostředkem k dosažení vlastních účelů — ano on upíral Polákům právo a všecky schopnosti tvořiti národ a stát samostatný.

Jednotlivých Poláků ovšem si vážil a svěřoval jim i nejdůležitější hodnosti úřadní i vojenské. Ale celá Polska byla mu pouhým směšným snem, jejž do skutečnosti uvésti nestojí za to ...

A tak Poláci, kteří do poslední chvíle věrně při něm stáli a životy své pro něj nasazovali, doznali odvděku nejčernějšího. Blaze bylo těm, kteří ze svého klamu neprocitli a se jménem »Polska«, »ojczizna« umírali na bojištích vítězného Napoleona.


Původní zdroj historického článku:
Besedy lidu 1901, autor neuveden.
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
10. října 2018


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.
Debata k článku Jak Napoleon zradil Polsko a své nejvěrnější bojovníky


Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2020 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.

 Naše další projekty: