Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   •   samolepky na stěnu Pieris.cz   •   magazín Příroda.cz   •   plastikové modely Plastikáče.cz   •   převod PDF na GIF animace DraGIF.cz

Jak Napoleon zradil Polsko a své nejvěrnější bojovníky
původně vyšlo: Besedy lidu 1901, autor neuveden.

Napoleonova válečná tažení jsou známa dodnes, ale věděli jste jak se na nich podíleli Poláci? A co za to nakonec od Napoleona dostali? Seznámí vás s tím článek z roku 1901.


Napoleon a Polska

Sto let je tomu, co celý svět chvěl se mocí a slávou velikého Bonaparta, pozdějšího císaře Napoleona I., jenž vítězství svá rozestřel po všech třech pevninách »starého světa«, v Evropě od smavé Italie přes Alpy věčným sněhem pokryté, pláněmi Německa a Rakouska až po břehy Moravy a Visly, od břehu slunného Manzanaresu ve Španělích až po nehostinné roviny Ruska a Kreml moskevský, v Africe Egyptem s obvodím Nilu, v Asii po palčivých písčinách Syrie.

Ze všech národů evropských mimo krajany jeho Francouze nejvěrnějšími zůstali mu Poláci, tvoříce všady přední voje jeho armády a vydáni jsouce námahám nejtěžším. Kolik tisíc jich složilo své údy v Egyptě i ve Španělích, v Syrii i na Rusi, u Lipska i při posledních bojích ve Francii!

Doufaliť od počátku až do poslední chvíle, že Napoleon mocnou rukou svou zasáhne do osudu jejich vlasti a že Polsce, nedávným »dělením« Ruska, Rakouska a Pruska na tři díly roztržené a porobené, vrátí samostatnost a učiní z ní nový stát, ať republiku, ať monarchii.

Ale »veliký Kors« ani z daleka na to nepomýšlel. Jemu byli Poláci, zaslepeni jeho vítězoslávou a nadšeni možností svojí svobody, pouhým prostředkem k dosažení vlastních účelů — ano on upíral Polákům právo a všecky schopnosti tvořiti národ a stát samostatný.

Jednotlivých Poláků ovšem si vážil a svěřoval jim i nejdůležitější hodnosti úřadní i vojenské. Ale celá Polska byla mu pouhým směšným snem, jejž do skutečnosti uvésti nestojí za to ...

A tak Poláci, kteří do poslední chvíle věrně při něm stáli a životy své pro něj nasazovali, doznali odvděku nejčernějšího. Blaze bylo těm, kteří ze svého klamu neprocitli a se jménem »Polska«, »ojczizna« umírali na bojištích vítězného Napoleona.původ historického článku:
Besedy lidu 1901, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
10. října 2018Debata k článku 'Jak Napoleon zradil Polsko a své nejvěrnější bojovníky'
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání včetně původních obrázků.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu ani opravovány původní překlepy.

Pokud chcete náš obsah převzít nebo máte zájem u nás zveřejnit svůj PR článek, tak nás prosím kontaktujte.

© 2011 - 2019 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.Naše další projekty:

Zajímavé odkazy: Webhosting, Aplus Hotel - levné ubytování v Praze

Chcete zde být také uvedeni? Kontaktujte nás.