Nejznámější bulvár v Paříži v době před víc jak 100 lety

původně vyšlo: Světem letem 1896, autor E. St, Vráz.
Pařížské bulváry jsou dodnes uznávaným pojmem. Dřív to platilo dvojnásob, žádné jiné místo na celém světě se jim rovnat nemohlo. Seznámí vás s tím dobový článek z roku 1896.


Boulevard de la Madelaine, v Paříži.

Pařížské boulevardy, svého druhu jediné, prostírají se v krásné aleji od kostela Madelaine, v ryzím řeckém slohu vystavěného, v délce tří anglických mil až k náměstí de la Bastille.

Boulevardy pařížské tvořeny jsou řadou jedenácti ulic družících se k sobě jako články řetězu. Náš obraz předvádí prvou z těchto ulic, pojmenovanou boulevardem de la Madelaine podle význačné budovy, u níž počíná.

Neznáme druhé ulice na světě, již bychom mohli s těmito pařížskými boulevardy srovnati; vyznamenávají se zcela zvláštním, charakteristickým půvabem a jsou i nadále zůstanou dostaveníčkem všech elegantních zahalečů a všech těch lidí, kteří se jen pachtí za vyražením.

Každého odpoledne viděti zde nepřehlednou řadu skvostných ekypáží projíždějících nahoru i dolů. Na širokých chodnících po obou stranách ulice proudí tisíce chodců, a četné skupiny pánů i dam sedávají tu kolem stolků před elegantními restauranty, kdež srkají kávu a cukrovou vodu anebo porcí zmrzliny se ochlazují a to většinou pouze za tím účelem, aby se dostali na nejpohodlnější místo, odkudž mohou se baviti pohledem na veselý život a pestrý ruch, jenž se zde odehrává před zrakem diváků jako na opravdovém jevišti.

Pokusili-li jsme se zachytiti život této třídy za odpoledne, musili bychom míti daleko pestřejší paletu, abychom jen částečně vystihli vzhled boulevardu za večera, kdy davy obecenstva se zdvojnásobují, a kdy ještě dlouho do noci metají nesčíslná, jasně zářící zrcadla opravdové moře světla na bujarý tento obraz.

Uprostřed přerozmanitých výkladních skříní s klenoty a různými přepychovými výrobky zdá se diváku, že stojí v bráně Aladinovy báječné jeskyně!

Kdo Paříž navštívil, vzpomene si zajisté i na ony velké, okrouhlé kiosky, z nichž jedny slouží pouze k nalepování zábavních plakátů, jiné zase k prodávání novin nebo různých občerstvujících nápojů.


Původní zdroj historického článku:
Světem letem 1896, autor E. St, Vráz.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
30. srpna 2018


Diskuze k článku „Nejznámější bulvár v Paříži v době před víc jak 100 lety“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.