Jaký byl rozdíl mezi ideální ženou u nás, ve Franci a v Anglii?

původně vyšlo: Česká hospodyně 1902, autor neuveden.
Zajímá vás odpověď na tuto otázku? Dozvíte se jí v historickém článku z roku 1902.


Nejideálnější žena.

Francouzska provdaná snaží se všemožně, aby svému choti byla stále interesantní. Aby cíle toho dospěla, stává se všestrannou: jest jeho přítelkyní, jeho důvěrnicí, je společníkem v obchodu, jeho milenkou. Svůj účes podrží sotva déle než tři neděle.

Zná a oceňuje zájem, jejž vše nové, neobvyklé u mužů způsobuje, a podle toho jedná — zcela naopak než její sestra Angličanka, která se neostýchá večer u krbu s natočenými vlasy svému manželu být společnicí.

V Anglii jsou tři třídy žen. Žena dělníkova jest hospodyňka spíše dle našeho vzoru ; vládne v kuchyni a živí deset dětí — pět jich leží na hřbitově, žena ve vrstvách středních jest milovnicí klavíru, ale bez veškeré živější obraznosti. Aristokratka není žádná ideální ženou, volí dle zásady : buď krásný nebo bohatý. Nezdaří-li se její volba, rozhodne soud.

Po našem soudu bude idelální ženou ta, která bude míti smysl pro vše krásné a dobré v literatuře a umění ; jejíž cílem bude v domácnosti štěstí a spokojenost šířiti, své děti s něžnou pečlivostí vychovávati, a pokud to meze její pohlaví dovolují, všeobecnému blahu se věnovati a duševního, mravního a společenského pokroku svého národa si všímati.


Původní zdroj historického článku:
Česká hospodyně 1902, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
13. srpna 2018


Diskuze k článku „Jaký byl rozdíl mezi ideální ženou u nás, ve Franci a v Anglii?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.