Profesor Schenk: Dokáži ovlivnit, jaké pohlaví bude mít zatím nenarozené dítě!

původně vyšlo: Epocha 1897, autor neuveden.
Profesor Schenk, přednosta embryologického ústavu ve Vídni, údajně dokázal ovlivňovat pohlaví zatím nenarozeného dítěte. Článek z roku 1897 vám o tom prozradí víc.


Vídeň se baví.

A baví se dle svého způsobu. Sotva že nastal klid v síních parlamentu a denníky vídeňské přestaly přinášeti sáhodlouhé referáty o skandálech ve sněmově, poskytnuta povždy „feš“ Vídeňanům strava nová. A nelze upříti, že věc jako by stvořena, aby vídeňský „humor“ brousit; mohl svůj vtip.

Atrakce prvního řádu. Velký objev podařil se dle vídeňských listů přednostovi embryologického ústavu c. k. vídeňské university, profesoru dru Schenkovi. Učenec ten, který přednáší dějství vývoje lidského, domnívá se, že objasnil zahadu, jaký vliv určuje mužské nebo, ženské pohlaví budoucího individua, ano ještě více, profesor dr. Schenk jest přesvědčen, že se mu podařilo vlivem tím libovolně působiti ve všech případech na určení pohlaví u vznikajícího člověka.

Profesor Schenk jest 47 roků stár a jest zakladatelem první německé stolice embryologické. Asi před rokem stal se skutečným profesorem. Objev svůj ponechává prý zatím pro sebe jako tajemství, o němž chce dříve pojednati s odbornými svými kollegy, načež práci svou předloží císařské akademii vědecké ve Vídni.

Prof. Schenk pokračoval prý toliko v pokusech dřívějších, jež se vydařily jeho předchůdcům se zvířaty bezobratlými pomocí pouhé výměny látek. Na základě teže methody dospěl k příznivým výsledkům u obratlovců. Lékařská věda prý ukázala, že pohlaví individua v mateřském těle v prvním stadiu jest neurčité a že teprvé další vývoj o pohlaví embrya rozhoduje.

Prof. Schenkovi prý se nyní podařilo, v tomto druhém stadiu vývoje pohlaví libovolně určovati, a sice výživou matky. Profesor Schenk docílil na základě své theorie příznivých výsledků ve vlastní rodině. Má šest dítek, a sice po svém přání vesměs pohlaví mužského. Stejných výsledků docílil prý u rodin spřátelených.

Jaká to příležitost pro veřejnost, která přímo zimničně baží, aby zjednala si látku pro klep co možná choulostivý a, pikantní. Příležitost jest zde — a proto chutě k dílu. Co záleží společnosti na tom, že celá řada vážných otázek sociálních čeká marného rozřešení! Svět chce se baviti, co zítra — tot vedlejší. Po nás potopa!

Pražský jeden denník připomíná, že vídeňský učenec není bez předchůdce. Až do nedávna žil v pražském chudobinci pověstný „doktor“ Macák, známá typická , figurka pražská. „Doktor“ Mačák byl také v majetnictví takového tajemství, jímž možno působiti na pohlaví příštího světoobčana.

Bohužel odešel se světa a tajemství své vzal do hrobu a primát ponechal — německému učenci.


Původní zdroj historického článku:
Epocha 1897, autor neuveden.datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
5. srpna 2018


Diskuze k článku „Profesor Schenk: Dokáži ovlivnit, jaké pohlaví bude mít zatím nenarozené dítě!“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.