Jak se stavěl nový železniční most na Berounce?

původně vyšlo: Vynálezy a pokroky 1910, autor B. Stefan.
Zajímá vás, jak se u nás kdysi stavěly železniční mosty? Seznámí vás s tím náš historický článek z roku 1910.

listování v kapitolách článku 'Jak se stavěl nový železniční most na Berounce?'
  1. Kapitola 1
  2. Kapitola 2
další »


Stavba nového železničního mostu.

Mezi stanicemi c. k. st. drah Radotínem a Dobřichovicemi, blíže zastávky Všenory, staví se na trati bývalé české západní dráhy nový železný most přes řeku Berounku.

Starý tamější most jednokolejný o délce 150,6 m měl tři otvory o světlostech 60,5 + 60,4 + 22,0 m a spočíval na dvou pilířích návodních a dvou pobřežních, založených pomocí jímek prostě v písčité půdě základní ve hloubce 2 m pod normální vodou; pouze starý pilíř pobřežní na straně pražské sedí na skalnatém břehu. Následkem zřízení druhé koleje na trati ze Smíchova do Berouna bylo nutno tento jednokolejný most odstraniti a nahraditi mostem dvoukolejným.

Při této příležitosti zvětšuje se zároveň délka mostu směrem k Berounu na 170,3 m, aby vysoké vody řeky Berounky měly větší průtočný profil. Nový most má opět tři otvory, avšak o světlostech 50,5 + 61,0 + 50,5 m, tak že průtočný jeho profil jest o 19 m větší, než byl u mostu starého.

Pro tento nový most byl starý pobřežní pilíř na straně pražské, na skále založený, prodloužen ve směru proti vodě o 4,4 m, dva pilíře návodní a pobřežní pilíř na straně berounské vystavěny byly zcela nové.

Založení obou pilířů návodních stalo se způsobem pneumatickým a bylo tu po prvé v Čechách použito caissonů z armovaného betonu podle systému francouzského inženýra Hennebique-a. Spodek pilířů nových sedí tedy v pevné skále, a to první ve hloubce 6,60 m, druhý 8,0 m pod normální vodou. Pobřežní pilíř na straně berounské založen je pomocí jímky a spočívá na mohutné betonové desce, jež sedí na pilotovém roštu, zabezpečeném až do pevné skály.


listování v kapitolách článku 'Jak se stavěl nový železniční most na Berounce?'
  1. Kapitola 1
  2. Kapitola 2
další »

Původní zdroj historického článku:
Vynálezy a pokroky 1910, autor B. Stefan.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
31. července 2018


Diskuze k článku „Jak se stavěl nový železniční most na Berounce?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.