Jak v Praze probíhala soutěž o podobu pomníku mistra Jana Husa

rubrika: historické články / architektura a stavebnictví, původně vyšlo: Besedy lidu 1901, autor neuveden.
Mistr Jan Hus je důležitá historická osobnost, která si zaslouží připomínku ve formě důstojného pomníku. Článek z roku 1901 vás seznámí s průběhem a výsledky soutěže, kde se podoba tohoto pomníku vybírala.
Následující text pochází z roku 1901

Výstava Husových pomníků v Praze

V sále umělecko-průmyslového musea v Praze uspořádána byla tyto dny významná výstava umělecká — sbírka modelů k pomníku mistra Jana Husi.

Spolek pro zbudování pomníku velikému našemu horliteli pro opravu mravů křesťanských a mučedníku kostnickému v Praze vypsal tři ceny na nejlepší návrhy a sezval zvláštní porotu, v níž mimo české členy zasedali dva Slované — Rus V. A. Beklemišev, profesor na akademii výtvarných umění v Petrohradě, a Polák J. Godebski, sochař v Paříži.

Cena první — 3000 korun — přiřknuta jednohlasně návrhu, jehož autory objevili se pp. Lad. Šaloun, sochař v Praze, a Ant. Pfeifer, stavitel. Druhou cenu obdrželi sochař Jindřich Říha a architekti J. Brzák a A. Stárka, cenu třetí sochař Fr. Rous a architekt A. Balšánek.

Obraz náš předvádí nám ze dvou pořadí modelů ono, v němž nalézají se modely první a druhou cenou poctěné. Model, jenž obdržel první cenu, nalézá se na naší podobizně právě uprostřed mezi oběma jehlanci.

Hus zpodoben na něm na nevysokém podstavci jako svatý mučedník, umírající na hranici za pravdu boží, dole pak vpravo umístěna rázovitá skupina »božích bojovníků« a v levo zástupci jednoty českobratrské při posledním s bohem dání své vlasti. První pomník se strany pravé jest návrh poctěný cenou druhou.


Původní zdroj historického článku:
Besedy lidu 1901, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
3. srpna 2018


Diskuze k článku „Jak v Praze probíhala soutěž o podobu pomníku mistra Jana Husa“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.