Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   •   samolepky na stěnu Pieris.cz   •   magazín Příroda.cz   •   plastikové modely Plastikáče.cz   •   převod PDF na GIF animace DraGIF.cz

Jak v Praze probíhala soutěž o podobu pomníku mistra Jana Husa
původně vyšlo: Besedy lidu 1901, autor neuveden.

Mistr Jan Hus je důležitá historická osobnost, která si zaslouží připomínku ve formě důstojného pomníku. Článek z roku 1901 vás seznámí s průběhem a výsledky soutěže, kde se podoba tohoto pomníku vybírala.


Výstava Husových pomníků v Praze

V sále umělecko-průmyslového musea v Praze uspořádána byla tyto dny významná výstava umělecká — sbírka modelů k pomníku mistra Jana Husi.

Spolek pro zbudování pomníku velikému našemu horliteli pro opravu mravů křesťanských a mučedníku kostnickému v Praze vypsal tři ceny na nejlepší návrhy a sezval zvláštní porotu, v níž mimo české členy zasedali dva Slované — Rus V. A. Beklemišev, profesor na akademii výtvarných umění v Petrohradě, a Polák J. Godebski, sochař v Paříži.

Cena první — 3000 korun — přiřknuta jednohlasně návrhu, jehož autory objevili se pp. Lad. Šaloun, sochař v Praze, a Ant. Pfeifer, stavitel. Druhou cenu obdrželi sochař Jindřich Říha a architekti J. Brzák a A. Stárka, cenu třetí sochař Fr. Rous a architekt A. Balšánek.

Obraz náš předvádí nám ze dvou pořadí modelů ono, v němž nalézají se modely první a druhou cenou poctěné. Model, jenž obdržel první cenu, nalézá se na naší podobizně právě uprostřed mezi oběma jehlanci.

Hus zpodoben na něm na nevysokém podstavci jako svatý mučedník, umírající na hranici za pravdu boží, dole pak vpravo umístěna rázovitá skupina »božích bojovníků« a v levo zástupci jednoty českobratrské při posledním s bohem dání své vlasti. První pomník se strany pravé jest návrh poctěný cenou druhou.původ historického článku:
Besedy lidu 1901, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
3. srpna 2018Debata k článku 'Jak v Praze probíhala soutěž o podobu pomníku mistra Jana Husa'
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání včetně původních obrázků.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu ani opravovány původní překlepy.

Pokud chcete náš obsah převzít nebo máte zájem u nás zveřejnit svůj PR článek, tak nás prosím kontaktujte.

© 2011 - 2018 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.Naše další projekty:

Zajímavé odkazy: Webhosting, Aplus Hotel - levné ubytování v Praze

Chcete zde být také uvedeni? Kontaktujte nás.