Ve kterém věku je žena nejkrásnější?

původně vyšlo: Česká hospodyně 1902, autor neuveden.
Myslíte si, že by na tuto pro mnohé důležitou otázku lidé dříve odpověděli jinak než dnes? Nabízíme vám možnost ověřit si to v historickém článku z roku 1902.


Kdy jest žena nejkrásnější?

Helena, nejkrásnější Řekyně, již krásný Paris, princ trojanský, unesl a tím dopustil se tak těžkého přestupku proti pohostinství, že z toho povstala desítiletá válka, v níž vzala Troja za své, čítala 40 let, Aspasia 36 let, když se s ní vládce Athen, Perikles, zasnoubil; Kleopatra, královna egyptská, čítala 30 let, když dobyla srdce všemocného Antonia.

Také Diana Poitierská dobyla v 30. roce věku svého srdce francouzského krále Jindřicha II. a dovedla si lásku jeho po dlouhá leta zachovati, ač byl král skorem o polovičku mladší.

Anna Rakouská byla všeobecně za nejkrásnější dámu Evropy považována, když byla 38 roků stará, a paní z Maintenonu měla 43 leta, když se s ní francouzský král Ludvík XIV. oženil. Nejnovějším dokladem jest srbská královna Draga.

Trvalé vnady nedodává věk dvaceti let, nejkrásnější vnady dostavují se teprve v plném vývoji tělesném. Neboť nepozůstává krása jedině ve tvaru a v barvě, jak viděti jest na voskových figurách neb na obrázcích; neboť kyprosť mládí a pleť jako krev a mléko přečasto viděti je na obličeji, jenž přece v podiv nepřivádí, poněvač se mu nedostává života a výrazu.

Spokojenost a dobrá nálada vždy jsou nejlepšími prostředky zachovati si svěžest mládí. Nejkrásnější žena rychle stárne, když nedostává se jí jasu života.

Z toho plyne pro nynější svět poučení, že záliba v dívkách sotva škole odrostlých není odůvodněna, že naše matinky a otcové, kteří myslí, že stůj co stůj musí své dcery před dvacátým rokem provdati, velice chybují, a ještě více chybují mužové, kteří libují si v nezralém ovoci, dívkách nevyspělých.


Původní zdroj historického článku:
Česká hospodyně 1902, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
27. července 2018


Diskuze k článku „Ve kterém věku je žena nejkrásnější?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.