Josef Cífka - nejlepší český cyklistický závodník své doby

rubrika: historické články / významné osobnosti, původně vyšlo: Velocipedista 1888, autor neuveden.
Sláva některých sportovců přetrvá věky, na některé se zapomíná. Jednu velkou sportovní legendu z Čech a jeho úspěchy vám připomene historický článek z roku 1888.
Následující text pochází z roku 1888

Josef Cífka.

Champion Čech na bicyklu 1888.

Roku loňského mluveno v našich kruzích cyklistických o novém nadějném jezdci Josefu Cífkovi — dnes mluvíme již o nejlepším našem závodním jezdci, a nebude snad dlouho trvati, a Cífka objeví se na dráze jako první jezdec rakouský.

Pověsť taková aspoň již jej předchází a s napjetím očekávají nejen snad čeští jezdci — ale celý svět cyklistický v Rakousku — jeho další výkony v roce letošním. — A že výkony tyto budou jen úspěchy, o tom nepochybujeme ani v nejmenším. — Josef Cífka je vzor závodního jezdce, pilný v trenáži; sebevědomí, jaké doprovází ho při každém závodu, a ona vypočítavosť, klidnost a rozvaha v jízdě jsou obdivuhodny.

Po závodech Pražských, jichž súčastnil se pod pseudonymem „Linecký“, s velkým překvapením pohlížely jednotlivé kluby rakouské na nového jezdce a s horlivostí velikou pátraly ve starších zprávách závodních, by dověděly se, kdo že je ten Linecký, který tak stkvělého vítězství dobyl nad bratry Kohouty a zvučného, v Rakousku velice významného titulu „Champion Čech“ si zjednal. Marno bylo ovšem takovéto pátrání a hledání, než dlouho nezůstalo tajností, že Linecký je loňský junior Josef Cífka, který v době tak krátké se vyvinul v jezdce první třídy.

Jak pak v Německu o našem novém Championu soudí, nejlépe objasňují slova nejrozšířenějšího časopisu německého „Deutscher Radfahrer-Bund“, který ve zprávě o Pražských závodech takto se vyjadřuje: „Von den böhmischen Rennern ist zuerst Josef Cífka zu erwähnen. Derselbe, circa 18 Jahre alt, gehört zur Zeit unstreitig zu den besten Zweiradfabrern des Continents und dürften wir in Deutschland nur wenige Fahrer finden, die Cífka den Sieg ernstlich streitig machen könnten.“

Můžeme tedy býti hrdi a gratulovati si, že honosíme se jezdcem tak vynikajícím, a potěšeni býti, že přichází právě v době, kdy ho máme nejvíce potřebí. Druzí naši závodníci jsou bud příliš zaměstnáni aneb nám už stárnou, vítejme tudíž s radostí důstojného tohoto mladistvého, a tudíž tím nadějnějšího zástupce českého sportu cyklistického v činné jeho další službě na závodní dráze.

Josef Cífka narodil se v Praze r. 1867 a jest synem majitele chvalně známého hotelu „U černého koně“. Jízdě na velocipedu počal se učiti již v r. 1883, však zanechal toho opět brzy a vrátil se ke sportu cyklistickému znova teprve r. 1885. Než ani toho roku, ba ani roku následujícího nevěnoval jízdě mnoho píle, ujev sotva 1.000 km. na cestách svých.

Doba, ve které ponejprv s vůlí opravdovou a úspěchy skutečnými na kolbiště sportovní vstoupil — jest loňský rok, v němž vykonav různé větší cesty po Čechách, Moravě, Dolních a Horních Rakousích a Německu — náhle se objevil i jako jezdec závodní, a to mnohoslibný.

Ponejprve súčastnil se závodů Pražských dne 7. července 1887 v jízdě juniorů, kde však pro silně obsazené pole srážkou k pádu přiveden byl. Neúspěch ten ho nikterakž neodstrašil. Chystaje se k závodům Plzeňským vydal se na cesty do Německa, aby dalekou cestou se strenoval. Vraceje se pak přes Liberec, súčastnil se již dne 1. srpna t. r. silničního závodu v Sobotce, kdež dobyl si první ceny, zlaté medaile a mor. vyšíváním vyzdobené šerpy. O 14 dnů později objevil se na metě Plzeňské, dobyv v jízdě juniorů (3000 m.) v čase 5 m. 23 vt. proti 10 jiným jezdcům ceny první.

V mezinárodním handicapu na 4000 m. vystoupil vítězně proti Goeblovi z Mohuče, H. Böhmeovi z Vídně, Em. Erhardtovi z Lince a 7 jiným, stav se prvním za 7 m. 46 3/4 vt. Dne 15. srpna závodí o rekord na 1 angl. míli, kde, byv téměř u cíle co první, předčasně zarazí jízdu a stává se třetím v čase 2 m. 51 1/5 vt. Přes to jest i jeho čas lepší než rekord Pražský. V jízdě o dámskou cenu stává se druhým na trati 5000 m. za 9 m. 30 4/5vt.

Dnem 8. září zříme jej v Linci, kamž byl si dal s Goeblem — jemuž projetý rekord nemůže zapomenouti — dostaveníčko a skvěle vítězí v l0tikilom. závodu v čase 19 m. a 20 vt.

Dnem 11. září dobyl si v jízdě zahajovací na 2000 m. v čase 3. m. 52 vt. ceny druhé; v l0tikilom. závodu v čase 19 m. 24 vt. rovněž ceny druhé.

Dne 2. září vidíme jej na mezinárodních silničních závodech ve Slaném vítěziti poznovu : projel zde 50 klm. za 2 hod. 17 m. 6 4/5 vt., čímž v krátké době dvou měsícův ukončil skvělou svou dráhu na kolbišti závodním pro rok loňský — vyšvihnuv se z juniora na mistra Čech v jízdě silniční.

V roce letošním započal již v zimě se svou trenáží a objevil se proto o Pražských závodech ve výtečné kondici. — Ze všech jízd, vyjímaje závod na 10 angl. mil, vyšel jako vítěz, docíliv kromě toho ještě rekord rakouský na vzdálenost 10 km. (19,2.) a rekord český na 2000 m., 3,47 3/5. Závodů Plzeňských se pro zákaz školní súčastniti nemohl, za to však hodlá po ukončení gymn. zkoušek maturitních, které v krátké době odbyty budou, objeviti se na novo, a to na čas delší na závodišti.

Josef Cífka jest postavy velké (180 cm.), váží 62 kg. a v chování svém jest milým, inteligentním mladíkem, pravý to amateur, a vyplňuje tudíž vše, co žádati můžeme od vynikajícího svého závodního jezdce.

Ku dalším jeho podnikům přejeme mu mnoho zdaru a těšíme se, že v brzku budeme moci psáti o dalších úspěších svého favorita.


Původní zdroj historického článku:
Velocipedista 1888, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
26. července 2018


Diskuze k článku „Josef Cífka - nejlepší český cyklistický závodník své doby“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.