První ruční myčka pro automobily z dob našich pradědečků

rubrika: historické články / automobily a motocykly, původně vyšlo: Vynálezy a pokroky 1923, autor neuveden
Jezdíte mýt auto do ruční myčky? Nabízíme vám článek z roku 1923, který právě takové mytí popisuje jako čerstvou novinku z automobilové Francie.
Následující text pochází z roku 1923

Přístroj na mytí automobilů

Mytí automobilů je práce nesnadná, není-li po ruce vhodných nástrojů.

Jde-li o obyčejná vozidla, tažená zvířaty, lze snadno použiti kartáčů, hub, neboť jednotlivé části vozidla jsou zpravidla dobře přístupné. Při automobilech je však nutno míti nástroje zcela přizpůsobené mytí.

Úloha byla zajímavě řešena přístrojem nazvaným »Lavoto«. Přístroj jest určen hlavně na mytí částí viditelných, stěn, střechy a pod., jež jsou vně pečlivě nalakovány, takže nutno jinak opatrně mýti, aby se vrstva laková nepoškodila.

Přístroj »Lavoto« je tak zařízen, že vlastně sám pečuje o neporušenost povrchu.

Voda se vede do přístroje hadicí, která jest opatřena rukojetí a vlastním ústrojím mycím kloubovitě připojeným. Ostrojí toto tvoří krabice, do níž přichází vodní pramen z hadice a z které vychází cedníkem, který tvoří dno krabice a má šikmé dírky.

Vycházející proud vodních paprsků tříští se na štětičkách z hedvábných vláken, jež jsou upevněny na dně skřínky a tvoří dohromady kulatý kartáč. Kartáč je přirozeně tím měkčí, čím více je svlažován vodou. Hadice se připojuje objímkou na zdroj vody. Lze pak mýti kartáčem povrch bez obavy, že se poškrábe.

Je-li vozidlo pokryto zaschlým blátem, je nutno napřed bláto navlhčiti. V přístroji jest uzavírka, jíž se pustí proud vodní přímo na zaschlou skvrnu. Jestliže je potřeba místo přímého stříkání vody na některé místo postříkati rozsáhlejší plochu, nadzvedne se pouze lehce krabice rozdělovací a voda proudí ústím ve skřínce vhodně upraveným. Kolem krabice je kaučukový kruh, aby kovové části přístroje nenarazily na hladký povrch karoserie a nepoškodily ho.

Doplňkem tohoto přístroje na čištění automobilů je menší podobný přístrojek, jehož kartáč má asi velikost štětky, používané při holení, ale je tuhý. Přístroje se používá na čištění kol a pod.; výhodou je, že kartáč vnikne všude a pracuje velmi účinně.

Tímto přístrojem nelze (a není to nutno) stříkati vodu, neboť k tomu je přístroj »Lavoto«. Přístroje nemají kohoutu, takže nelze říditi přístup vody; proud vodní je vždy dosti silný, kartáč vždy dosti napojen vodou, nezanese se, takže není obavy, že bude spíše škrábati než mýti. Přístroj konstruuje firma Chéron, 2, rue Blanche v Paříži.


Původní zdroj historického článku:
Vynálezy a pokroky 1923, autor neuveden


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
30. března 2019


Diskuze k článku „První ruční myčka pro automobily z dob našich pradědečků“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.