Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   •   obchod Bejvávalo.cz   •   magazín Příroda.cz   •   originální samolepky Pieris.cz   •   plastikové modely Plastikáče.cz   •   převod PDF na obrázky DraGIF.cz

Historicky první ruční myčka pro automobily
původně vyšlo: Vynálezy a pokroky 1923, autor neuveden

Mytí auta pomocí tlakové vody a speciálních kartáčů je základ kvalitně umytého vozu. Nabízíme vám článek z roku 1923, který právě takové mytí popisuje jako čerstvou novinku z automobilové Francie.


Přístroj na mytí automobilů

Mytí automobilů je práce nesnadná, není-li po ruce vhodných nástrojů. Jde-li o obyčejná vozidla, tažená zvířaty, lze snadno použiti kartáčů, hub, neboť jednotlivé části vozidla jsou zpravidla dobře přístupné. Při automobilech je však nutno míti nástroje zcela přizpůsobené mytí.

Úloha byla zajímavě řešena přístrojem nazvaným »Lavoto«. Přístroj jest určen hlavně na mytí částí viditelných, stěn, střechy a pod., jež jsou vně pečlivě nalakovány, takže nutno jinak opatrně mýti, aby se vrstva laková nepoškodila. Přístroj »Lavoto« je tak zařízen, že vlastně sám pečuje o neporušenost povrchu.

Voda se vede do přístroje hadicí, která jest opatřena rukojetí a vlastním ústrojím mycím kloubovitě připojeným. Ostrojí toto tvoří krabice, do níž přichází vodní pramen z hadice a z které vychází cedníkem, který tvoří dno krabice a má šikmé dírky. Vycházející proud vodních paprsků tříští se na štětičkách z hedvábných vláken, jež jsou upevněny na dně skřínky a tvoří dohromady kulatý kartáč. Kartáč je přirozeně tím měkčí, čím více je svlažován vodou. Hadice se připojuje objímkou na zdroj vody. Lze pak mýti kartáčem povrch bez obavy, že se poškrábe.

Je-li vozidlo pokryto zaschlým blátem, je nutno napřed bláto navlhčiti. V přístroji jest uzavírka, jíž se pustí proud vodní přímo na zaschlou skvrnu. Jestliže je potřeba místo přímého stříkání vody na některé místo postříkati rozsáhlejší plochu, nadzvedne se pouze lehce krabice rozdělovací a voda proudí ústím ve skřínce vhodně upraveným. Kolem krabice je kaučukový kruh, aby kovové části přístroje nenarazily na hladký povrch karoserie a nepoškodily ho.

Doplňkem tohoto přístroje na čištění automobilů je menší podobný přístrojek, jehož kartáč má asi velikost štětky, používané při holení, ale je tuhý. Přístroje se používá na čištění kol a pod.; výhodou je, že kartáč vnikne všude a pracuje velmi účinně.

Tímto přístrojem nelze (a není to nutno) stříkati vodu, neboť k tomu je přístroj »Lavoto«. Přístroje nemají kohoutu, takže nelze říditi přístup vody; proud vodní je vždy dosti silný, kartáč vždy dosti napojen vodou, nezanese se, takže není obavy, že bude spíše škrábati než mýti. Přístroj konstruuje firma Chéron, 2, rue Blanche v Paříži.původ historického článku:
Vynálezy a pokroky 1923, autor neuveden


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
30. srpna 2012Debata k článku 'Historicky první ruční myčka pro automobily '
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání včetně původních obrázků.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu ani opravovány původní překlepy.

Pokud chcete náš obsah převzít nebo máte zájem u nás zveřejnit svůj PR článek, tak nás prosím kontaktujte.

© 2011 - 2018 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690XNaše další projekty:

Zajímavé odkazy: Webhosting, Aplus Hotel - levné ubytování v Praze

Chcete zde být také uvedeni? Kontaktujte nás.