Jak vypadal, fungoval a kolik stál elektrický motocykl z roku 1911?

původně vyšlo: Vynálezy a pokroky 1911, autor J.K.
Elektrokola a elektromotorky dnes řada lidí pokládá za velkou novinku. Historický článek z roku 1911 vám ale ukáže, že na motocyklech s elektrickým pohonem se mohli projíždět už naši pradědečkové.


Elektrocykl.

Bylo by velikým optimismem předpovídati dnes převahu automobilům poháněným elektromotorem nad automobily benzinovými. Ale přece objevují se stále nové typy elektrických automobilů, zvlášť ve Spojených státech severoamerických hojně rozšířené, a v poslední době i motocykl dostal soupeře v elektrocyklu, což jistě bylo nejméně čekáno.

Velký tento ruch ve stavbě elektrických automobilů a bicyklů způsobil objev lehkých akkumulátorů. Edison již před několika roky hledal vhodné hmoty i tvar akkumulátorů a po četných pokusech odevzdal průmyslu nové své lehké akkumulátory právě k účelům dopravním vhodné, které jsou dnes již velmi rozšířeny mnoho v Americe a také v Německu, hlavně na některých elektrických drahách, a dobře se osvědčují.

Použito bylo již elektrických lokomotiv s akkumulátory k tahání vozů v manévrech, kterýžto pokus setkal se se skvělým výsledkem. Stejně dopadly i jiné pokusy poslední dobou na četných místech konané, tak že dnes mnohé pošty používají různých typů elektrických vozidel. Zejména v Berlíně viděti lze četné různé tvary těchto nejmodernějších automobilů.

Stroje poháněné elektřinou z akkumulátorů jsou mnohem elegantnější než automobily benzinové.

Bez nepříjemného hluku, bez výfuku zapáchajících plynů, bez otřásání pohybují se, poháněny jsouce elektromotorem, který je mnohem jednodušší, menší, lehčeji ovládatelný a stále pohotově. Proti tomu je motor benzinový choulostivý, zvlášť v zaprášeném prostředí, dosti nečistý, komplikovaný a snáze se poškodí. Při motocyklu má ještě tu velkou nevýhodu, že příliš maže a hřeje nohy jezdcovy.

Nevýhody benzinových motorů vůbec jsou u motocyklu ještě nepříjemnější než u automobilů, kde je motor kryt pláštěm proti prachu a nepohodě a snáze řízení přístupný, ale do naší doby tříštily se všechny pokusy konstruktérů, kteří chtěli motor nahraditi elektromotorem, na přílišné váze akkumulátorů. Nový elektrický bicykl Američana F. E. Hatche z Chicaga je dosud nejlépe upraven pro praktickou potřebu.

Nový elektrocykl, jehož vyobrazení přinášíme, není strojem příliš silným. Pro špatné cesty venkovské má, bohužel, příliš slabý motor. Určen je jen pro města, kde právě motocykly svým hlukem a zápachem nejvíce jsou na závadu.

Není dále příliš drahý a lze doufati, že cena jeho klesne ještě mnohem více, jako klesla kdysi cena obyčejných velocipedů. Stojí dnes s batterií automobilových akkumulátorů a se vším příslušenstvím méně než 1000 K. Z toho připadá na akkumulátory 140 K, kterouž cenu zmenšit asi mnoho nelze.

Za to rám a motor, vyráběny ve velkém, jistě zlaciní značně. Výhodnější než obyčejné jsou akkumulátory Edisonovy, zvlášť pro bicykl daleko lépe se hodí. Jsou lehčí, vydrží delší dobu nabity, dávají proud déle a nepokazí se tak snadno příliš silným nabitím nebo hlubokým snížením napětí pod patřičnou míru. Dosud jsou však poměrně velmi drahé, ale velkovýrobou lze dosáhnouti větší ekonomie při zhotovování a tak cenu snížiti. Akkumulátory jsou vlastně nejdůležitější částí celého stroje. Součásti další jsou již jednoduché a patrny na našem obrázku.

Rám je velmi silný, ale ne více, než třeba. Elektromotor umístěn je pod sedlem, je hermeticky uzavřen, zvlášť pro bicykl konstruován. Vyžaduje napětí 12 volt. Převod s elektromotoru na zadní kolo děje se řetězem a ozubeným kolem. Zapětí motoru stane se zapínačem pod jednou rukojetí namontovaným a lze jím i rychlost motoru změniti.

Stroj nemá stupátek, jen podložní stoličku pod zadním kolem a po obou stranách akkumulátorů dvě římsy, na něž jezdec nohy klade. Stupátka jsou u elektromotoru zbytečna; není totiž třeba motor roztáčet a rozjezd je zcela bezpečný a rychlý. Stroj zřízen je na tři rychlosti: na 6,5 km, 25 km a 56 km za hodinu.

Rám složen je z ocelových trubic nesvařovaných. Výška jeho je 60 cm. Přední vidlice je dvojitá a přední její část, vedoucí k ose kola, je zavěšena na ocelových zpružinách tak, že otřásání celého stroje jest omezeno na nejmenší míru, aby batterie akkumulátorová mnoho netrpěla. Římsy, na nichž cyklista má nohy, jsou 62,5 cm dlouhé, 10 cm široké, a může tedy jezdec zaujmouti polohu co možná nejpohodlnější.

Na svahu je možno vypnouti motor, ano i běh jeho obrátit, káže-li potreba. Brzda bicyklu je silná a bezpečná, jak žádá velká váha celého stroje. Kola jsou obvyklého typu, ovšem daleko silnější, než u obyčejného velocipedu, a s kuličkovými ložisky. Reflektor lampy jest elektrický; tantalová žárovka na 12 V napájena je proudem z akkumulátorové batterie.

Motor, stavěn jsa pro potřeby městské, může překonati jen normální stoupání, ale velmi snadno, poněvadž zmenšení rychlosti nemá vlivu na pracovní effekt elektromotoru, kdežto motory výbušné pracují jen při dané jedné, dosti vysoké rychlosti ekonomicky.

K elektrocyklu možno připnouti kočárek nebo vozík na dopravu zboží, jako k obyčejnému motocyklu. Přibyl jím velkoměstu nový dopravní prostředek, ještě sice poněkud drahý, který však v eleganci, pohodlí a čistotě nemá soupeře.


Původní zdroj historického článku:
Vynálezy a pokroky 1911, autor J.K.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
19. července 2018


Diskuze k článku „Jak vypadal, fungoval a kolik stál elektrický motocykl z roku 1911?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.