Mluvící panenka - skvělý vynález Thomase Alvy Edisona, který ale děsil děti

rubrika: historické články / rodina, móda a životní styl, původně vyšlo: Edison - jeho život a vynálezy 1892, autor Emil Dürer.
Z Edisonových laboratoří vyšla řada úžasných vynálezů, které změnily svět. Článek z roku 1892 vám popíše jeden z nich - revoluční hračku, která ale mezi dětmi velký úspěch neměla. Součástí článku je i originální zvukový záznam hlasu, jakým Edisonovy panenky mluvily.
Následující text pochází z roku 1892

Mluvící loutka

V srdci každého dítětě ozývá se přáni, hýčkati v rukou, jak to dělá milá matinka, malé robátko, s kterým se směje i pláče!

Již z pradávných dob, z dob kamene, nacházíme zbytky, které nám zjevně dokazují, že před mnoha tisíci léty dětem se hračky dávaly, podobné našim loutkám. Četné archeologické nálezy pocházejí z oné doby, tak že nemůžeme pochybovati o tom, že hračka „panen“ jest tak stará, jako lidstvo samo. Pud, skrytý v srdci každého dítěte, nápodobiti jiné, potřeba, nazývati svým malou tu věc, zplodil loutku, jak u bohatých, tak u chudých dětí.

Každé dítě dostane svou panenku a jest vděčno tomu, kdo mu ji podaroval. Avšak jaká bouře potlesku zazní v onen den z nesčetných zástupů dítek, až mistr Tomáš Alva Edison odevzdá jim malou hračku, jež dovede říci nejen „dobré jitro“ nebo „dobrý večer“ ale zazpívati dovede ukolébavku a hezkou chvilku bude s nimi se baviti s to.

Zdali i ta milá drobota neprovolá „slávu“ veleduchu, který posud jen hluboce vážné výtvory uvedl v oběh a upotřebení lidstva, — až přijde s tak vzácným štědrovečerním dárkem? — Zajisté!

Mistr Edison nyní již tak daleko pokročil, že může toto překvapení maličkým jako jich pravý patron uštědřiti.

Jeho před nedávnou dobou zdokonalená loutka mluvící jest velkomyslný výtvor srdce blahovolného a vyrábí se tato nejroztomilejší ze všech hraček ve všech možných tvarech, tak že bude každému přístupna. Bohatý bankéř koupí své dcerušce loutku, která oděna jest v aksamit a hedváb a ozdobena skvoucími šperky; měšťan opatří si loutku v jednoduchém obleku, zcela chudý spokojí se jednoduchým děckem zavinutým, jež právě tak mluví, jako modní dáma koupená bankéřem.

Čtenář se zajisté táže, kterak jest ten zázrak možný, i podám mu ochotně vysvětlení. Pozorujme loutku v průřezu.

Setkáme se na cestě svého rozboru se starým známým, fonografickým válcem voskovým mistra Edisona. Válec ten spočívá na jakési drátěné síti, která při bližším pozorování nám ukazuje pružné péro stočené, kterým se válec uvésti může v otáčení brzy rychlejší, brzy zdlouhavější. Malá vodorovná páka s dvojí osou nachází se v záhybech šatu loutky skryta, tak že se péro může více napnouti nebo uvolniti.

Stočíme-li péro, počne se válec otáčeti kolem své osy a setkává se při tom opět s onou činnou jehlou, kterou jsme poznali při návštěvě fonografu. Poněvadž má válec na svém povrchu ony jemné rýhy, které vyryla jiná jehla, počne se jemná blána chvíti a vydává tóny a loutka začíná svou rozmluvu. Malá hlásná roura přivádí zvukové vlny nahoru, ústa se otevrou, oči se pohybují a celý svět žasne! Pomocí klíče může se reprodukující hrot postaviti vždy na počátku rýh na voskovém válci a lak může loutka svoje popěvky neb pohádky libovolně často opakovati.

Mluvící loutka, až se objeví na světovém trhu, dodělá se zajisté úspěchu, který v letopisech „nauky o hračkách“ — prosím za prominutí, že jsem vynalezl toto slovo pro onu vědu, je-li jaká — nenajde sobě rovné. Loutky mluvící se již ve velkém vyrábějí v Orangei v Edisonových závodech v oddělení pro fonografy. Písně a pohádky, které jsou na fonografickém válci vryty, zpívají neb mluví do fonografu děvčátka v závodě zaměstnaná.


Původní zdroj historického článku:
Edison - jeho život a vynálezy 1892, autor Emil Dürer.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
10. července 2018


Diskuze k článku „Mluvící panenka - skvělý vynález Thomase Alvy Edisona, který ale děsil děti“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.