Naše projekty:   Obchod.Bejvávalo.cz  —  originální samolepky na stěnu Pieris.cz  —  magazín Příroda.cz  —  efektní sdílení PDF souborů DraGIF.cz

Bejvávalo.cz

nejnavštěvovanější český server věnovaný historii

Nová součást výzbroje hasičů pro rychlé zásahy při požáru

původně vyšlo: Vynálezy a pokroky 1906, autor J. B—ský.
Měli by hasiči umět dobře jezdit na kole? Jak popisuje článek z roku 1906, tak na začátku století to rozhodně umět museli!


Nové hasičské dopravní prostředky.

Angličtí hasiči užívají v Londýně a též v jiných anglických městech velmi často bicyklu, aby se rychle dostali na místa menších požárů. Na ulicích potkáváme tam často jednoho nebo několik hasičů úplně vyzbrojených na kolech.

Někdy spozorujeme také na zádech některého muže červený válcovitý hasicí přístroj. To úplně postačí pro drobné požáry, kdy není třeba uvésti v pohyb veliký hasičský materiál.

Také němečtí hasiči jsou obratnými cyklisty. V Altoně u Hamburku užívají motocyklu zvláště sestrojeného k hasičským účelům, který vykonává znamenité služby. Tento stroj, jehož hlavně užívá velitel a jeho pobočník, jest opatřen motorem o výkonnosti 3 HP. Dopravuje dvě osoby s takovou rychlostí, že se velitel s pobočníkem octnou na místě požáru dříve, než přijedou stříkačky a pomocné nářadí. Následkem toho může velitel všecko dříve prozkoumati a na určitých opatřeních se včas rozhodnouti.

Není třeba šířiti se dále o výhodách z toho vyplývajících, neboť každému je zajisté známo, že jsou při zápase s ohněm i vteřiny drahé, tak že časový zisk několika minut může zabrániti velikému neštěstí. U hasičů švýcarských a belgických se těší bicykl také veliké oblibě, avšak hlavně jsou to hasiči angličtí, již užívají tohoto stroje, dávajíce mu dle účelu různé tvary, tak že pak vyhovuje všem odborným požadavkům. U venkovských sborů se osvědčuje bicykl ještě lépe než u městských, kdež jsou zřízeny četné a vzájemně blízké stanice.

Inženýr Merryweather, jemuž hasičství děkuje za celou řadu automobilních konstrukcí protipožárních, vynalezl čtyřkolku, již předvádí náš obrázek. Tento velice praktický stroj může být upotřeben ve velmi četných různých případech. Umožňuje rychlou dopravu čtyř mužů s nářadím, hadicemi a lehkými přístroji do určitých vzdáleností po stoupajících, zanedbaných nebo špatně udržovaných cestách, jako jsou polní cesty a stezky. Merryweatherův stroj vyhovuje dokonale potřebám venkovských hasičských sborů v malých městech i vesnicích. Také v zámořských osadách se osvědčuje. Čínský hasičský sbor v Hong-Kongu jest opatřen několika takovými čtyřkolkami.

Merryweatherova čtyřkolka zasluhuje popisu alespoň zběžného. Jsou to dva rovnoběžné tandemy, spojené příčkami, mezi nimiž jest upevněna veliká dřevěná truhlice s ocelovými sponami. Celek je sestrojen tak pevně a při tom lehce, jak vůbec možno vzhledem k účelu, jemuž má sloužiti, totiž rychle a bezpečně dopravovati pomocné mužstvo i po cestách špatných. Sestrojení čtyřkolky byla skutečně věnována veliká péče. Není to ani přepychový ani závodní stroj, nýbrž naopak pevný, důkladný, který spolehlivě dopravuje čtyři šlapající muže s potřebným nářadím.

Ve truhlici jsou plátěná vědra, asi 200 m hadic se spojkami a dvěma nebo třemi troubely stříkacími, třínožka z hliníku, klíče, nářadí a speciální přístroje. Hasiči sami mají připásánu sekyrku, svinutá lana jako bandalír a kromě toho hasicí přístroje (extinktory).


Původní zdroj historického článku:
Vynálezy a pokroky 1906, autor J. B—ský.
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
28. června 2018


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.
Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2021 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.