Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   •   samolepky na stěnu Pieris.cz   •   magazín Příroda.cz   •   plastikové modely Plastikáče.cz   •   převod PDF na GIF animace DraGIF.cz

Gustav Schmoranz - nový ředitel Národního divadla
původně vyšlo: Besedy lidu 1900, autor neuveden.

Do čela Národního divadla byla zvolena nová výrazná osobnost. Podrobně vám jí představí náš historický článek z roku 1900.


Gustav Schmoranz, nový ředitel Národního divadla.

Nejsensačnější událostí celého letoška v oboru divadelním jest úplný převrat divadla Národního, pokud se jeho správy týče. Dosavadní »Družstvo Národního divadla« skončivši svou činnost odstupuje, a nová Společnost divadla Národního rozhodnutím zemského výboru král. Českého nastupuje na jeho místo.

Novým ředitelem Národního divadla jmenován p. Gustav Schmoranz, posavadní profesor na c. k. umělecko-průmyslové škole v Praze, čestně známý jako jeden z nejlepších našich znalců umění výtvarnického. Gustav Schmoranz narodil se r. 1858 ve Slatiňanech u Chrudimi; otec jeho jest tam chvalně známý stavitel a konservator uměleckých památek.

Vystudovav reálku odebral se Gustav Schmoranz do Vídně na studia technická a umělecká. Po té konal veliké cesty, pobyl v Paříži a pak dvě zimy v Egyptě, odkudž si přinesl zvláštní zálibu i pochopení pro orientální průmysl umělecký, tak že v oboru tom nemá u nás soupeře. Stav se profesorem na státní umělecko-průmyslové škole v Praze, přispěl velice ke zdárnému rozkvětu ústavu toho.

Lonského roku vyslán byl ministerstvem vyučování na Rus jakožto komisař umělecké výstavy, pořádané v Petrohradě. Mimo to prodlel delší dobu v Londýně a procestoval celé Německo — všímaje si vedle toho, co do oboru jeho jakožto umělce výtvarného a profesora spadalo, horlivě divadla. Prakticky odvážil se schopností svých a nadání jako dramatický spisovatel využitkovati před lety, napsav s Karlem Šípkem-Peškou veselohru »Růžové okovy«. Nyní pak naskytá se mu nejrozsáhlejší příležitost těžiti ze schopností a divadelních studií svých jakožto nový ředitel Divadla Národního, jehož každý přítel a ctitel přeje si z duše, aby jmenování to provázeno bylo hvězdou nejšťastnější!

Podobiznu odcházejícího ředitele-spisovatele pana Fr. Ad. Šuberta jakož i podobiznu nového správce opery Národního divadla, Karla Kovařovice, proslulého skladatele operního, jehož národní opera »Psohlavci« vítězně pronikla v divadle Národním, přinesli jsme r. 1895. Tenkráte byla to slavná naše národopisná výstava, o niž oba ti mužové získali si zásluh nesmrtelných. Fr. Ad. Šubert jakožto duševní její tvůrce a Karel Kovařovic jako znamenitý dirigent její populárních koncertů, jež jeho zásluhou vyšinuly se na uměleckou úroveň nebývalou a sotva kdy zase dostupnou.původ historického článku:
Besedy lidu 1900, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
24. června 2018Debata k článku 'Gustav Schmoranz - nový ředitel Národního divadla'
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání včetně původních obrázků.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu ani opravovány původní překlepy.

Pokud chcete náš obsah převzít nebo máte zájem u nás zveřejnit svůj PR článek, tak nás prosím kontaktujte.

© 2011 - 2019 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.Naše další projekty:

Zajímavé odkazy: Webhosting, Aplus Hotel - levné ubytování v Praze

Chcete zde být také uvedeni? Kontaktujte nás.