Gustav Schmoranz - nový ředitel Národního divadla

původně vyšlo: Besedy lidu 1900, autor neuveden.
Do čela Národního divadla byla zvolena nová výrazná osobnost. Podrobně vám jí představí náš historický článek z roku 1900.


Gustav Schmoranz, nový ředitel Národního divadla.

Nejsensačnější událostí celého letoška v oboru divadelním jest úplný převrat divadla Národního, pokud se jeho správy týče. Dosavadní »Družstvo Národního divadla« skončivši svou činnost odstupuje, a nová Společnost divadla Národního rozhodnutím zemského výboru král. Českého nastupuje na jeho místo.

Novým ředitelem Národního divadla jmenován p. Gustav Schmoranz, posavadní profesor na c. k. umělecko-průmyslové škole v Praze, čestně známý jako jeden z nejlepších našich znalců umění výtvarnického. Gustav Schmoranz narodil se r. 1858 ve Slatiňanech u Chrudimi; otec jeho jest tam chvalně známý stavitel a konservator uměleckých památek.

Vystudovav reálku odebral se Gustav Schmoranz do Vídně na studia technická a umělecká. Po té konal veliké cesty, pobyl v Paříži a pak dvě zimy v Egyptě, odkudž si přinesl zvláštní zálibu i pochopení pro orientální průmysl umělecký, tak že v oboru tom nemá u nás soupeře. Stav se profesorem na státní umělecko-průmyslové škole v Praze, přispěl velice ke zdárnému rozkvětu ústavu toho.

Lonského roku vyslán byl ministerstvem vyučování na Rus jakožto komisař umělecké výstavy, pořádané v Petrohradě. Mimo to prodlel delší dobu v Londýně a procestoval celé Německo — všímaje si vedle toho, co do oboru jeho jakožto umělce výtvarného a profesora spadalo, horlivě divadla. Prakticky odvážil se schopností svých a nadání jako dramatický spisovatel využitkovati před lety, napsav s Karlem Šípkem-Peškou veselohru »Růžové okovy«. Nyní pak naskytá se mu nejrozsáhlejší příležitost těžiti ze schopností a divadelních studií svých jakožto nový ředitel Divadla Národního, jehož každý přítel a ctitel přeje si z duše, aby jmenování to provázeno bylo hvězdou nejšťastnější!

Podobiznu odcházejícího ředitele-spisovatele pana Fr. Ad. Šuberta jakož i podobiznu nového správce opery Národního divadla, Karla Kovařovice, proslulého skladatele operního, jehož národní opera »Psohlavci« vítězně pronikla v divadle Národním, přinesli jsme r. 1895. Tenkráte byla to slavná naše národopisná výstava, o niž oba ti mužové získali si zásluh nesmrtelných. Fr. Ad. Šubert jakožto duševní její tvůrce a Karel Kovařovic jako znamenitý dirigent její populárních koncertů, jež jeho zásluhou vyšinuly se na uměleckou úroveň nebývalou a sotva kdy zase dostupnou.


Původní zdroj historického článku:
Besedy lidu 1900, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
24. června 2018


Diskuze k článku „Gustav Schmoranz - nový ředitel Národního divadla“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.