Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   •   samolepky na stěnu Pieris.cz   •   magazín Příroda.cz   •   plastikové modely Plastikáče.cz   •   převod PDF na GIF animace DraGIF.cz

Mechanické housle, které obdivoval i český houslový virtuos Jan Kubelík
původně vyšlo: Vynálezy a pokroky 1908, autor neuveden.

Je možné, aby stroj dokázal ovládnout hru na tak náročný hudební nástroj jako jsou housle? Článek z roku 1908 vám takový stroj představí. A hraje dokonce lépe, než jak by to dokázal jakýkoliv člověk.


Mechanické koncertní housle.

V názvu jest jakási nepřesnost, kterou nutno ihned opravit. Nejsou totiž housle mechanické, ale jejich smyčec. Housle jsou pak téměř přesně tytéž, jichž používají virtuosové, avšak zvuk je vyluzován zcela mechanicky.

Litujeme, že není nám možno podrobně popsati tento zvláštní hudební nástroj, který teprve před nedávnem spatřil světlo světa a sotva již obdržel všecky evropské patenty, o něž zažádal jeho vynálezce Američan. Lze nám bohužel uvésti jen to, co vynálezce sám uznal za dobré sděliti s veřejností.

Housle jsou položeny pod skřínkou, jež připomíná celkem dle svého zařízení psací stroj a obsahuje řadu klapek, nahrazujících prsty levé ruky houslistovy. Klapky jsou uváděny v činnost elektromagnety. Klapky tlačí na struny přesně na místech nutných pro vznik určitých tónů a mění dle potřeby hrané skladby počet i intensitu vibrací udílených strunám samočinným smyčcem.

Smyčec sestává z desk otáčejících se kol čepů. Pohyby těchto desek jsou řízeny elektromagnety. Elektrický motorek, ukrytý uvnitř přístroje, poskytuje potřebnou hnací sílu. Skladby se přehrávají pomocí ohebných pásů, podobných oněm, jichž se užívá při mechanických pianech.

Výkon nástroje je prý velmi pěkný, necht se již jedná o populární skladby nebo o hudbu klassickou. Americké i francouzské časopisy sdělovaly, že náš slavný virtuos na housle Jan Kubelík byl prý v Chicagu jedním z prvních, kdož slyšeli nástroj ten hrát. Byl prý jim udiven i poněkud rozmrzen. Nevíme, co je na tom pravdy, tolik je prý však jisto, že nástroj nepřehrává snad své kousky jen jako kolovrátek, nýbrž přednáší je jemně i vzletně. Vkládá prý do přednesu celou svou „duši“. Střídá podivuhodně effekty a reprodukuje prý nej menší nuance skladatelovy.

Konečně má tento nástroj před živým houslistou ohromnou výhodu, že má veliký počet prstů, jimiž může účinkovati současně. Z toho plyne možnost hráti zároveň i doprovod. Jde však prý ve své výkonnosti ještě dále, poněvadž hraje duetta na jedněch a týchž houslích s takovou harmonií a objemem tónů, jakoby dva houslisté současně hráli.

Vynálezce se domnívá, že jeho nástroj bude do jisté míry soupeřiti s virtuosy na housle. Nástroj prý se hodí znamenitě pro komorní koncerty, jež prý budou levnější, poněvadž nebude třeba platiti vysoké honoráře virtuosům. Avšak nástroj sám není pro každého snadno dosažitelný, neboť stojí 6000 franků.původ historického článku:
Vynálezy a pokroky 1908, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
22. června 2018Debata k článku 'Mechanické housle, které obdivoval i český houslový virtuos Jan Kubelík'
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání včetně původních obrázků.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu ani opravovány původní překlepy.

Pokud chcete náš obsah převzít nebo máte zájem u nás zveřejnit svůj PR článek, tak nás prosím kontaktujte.

© 2011 - 2019 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.Naše další projekty:

Zajímavé odkazy: Webhosting, Aplus Hotel - levné ubytování v Praze

Chcete zde být také uvedeni? Kontaktujte nás.